Mezmurlar 139:1-6

139
139. Mezmur
Müzik şefi için - Davut'un mezmuru
1Ya RAB, sınayıp tanıdın beni.
2Oturup kalkışımı bilirsin,
Niyetimi uzaktan anlarsın.
3Gittiğim yolu, yattığım yeri inceden inceye elersin,
Bütün yaptıklarımdan haberin var.
4Daha sözü ağzıma almadan,
Söyleyeceğim her şeyi bilirsin, ya RAB.
5Beni çepeçevre kuşattın,
Elini üzerime koydun.
6Kaldıramam böylesi bir bilgiyi,
Başa çıkamam, erişemem.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

138:1-145:21 Bu sekiz mezmur, Davut’a ait eski mezmurların dilini ve temasını yansıtır; bazı yorumculara göre, bunların bazıları çok sonraki, hatta sürgünden sonraki tarihlere aittir. Bu mezmur dizisi, övgü ezgileriyle çevrelenir (Mez.138; 145). Tanrı’nın yüceliği ve iyiliğiyle ilgili ifadeler içermektedir. Mez.139 Tanrı’nın bireyle olan ilişkisi üzerinde dururken, Mez.145 yaratılışla arasındaki ilişkiye odaklanır.
Mez.139 Ana düşünce, altışar dizeden oluşan dört paragraf (Mez.139:1-6,Mez.139:7-12,Mez.139:13-18,Mez.139:19-24) eşliğinde gelişir. Her paragraf, ilgili paragrafın ana temasının ayrıntılarla işlendiği bir beyitle sona erer.
Mez.139 başlık Müzik şefi için Bkz. Mez.4 başlığa ait not. Davut’un Bkz. Mez.138-145’e ait not.
139:5 Elini üzerime koydun Tanrı’dan kaçamasın diye. Tanrı Davut’un yaşamına hâkimdi.
139:6 Kaldıramam Tanrı’yı tümüyle tanımak, insan anlayışını aşan bir olgudur; Tanrı’nın mutlak egemenliğini ve bundan kaçamayacak durumda olduğunu anlaması Davut’u sarsmıştır. İfadenin İbranicesi, çoğunlukla, Tanrı’nın “harika işleri”yle ilişkilidir (bkz. “harikalar”, Mez.77:11,Mez.77:14; Çık.15:11).

Videolar

Mezmurlar Girişi

Mezmurlar (Zebur diye de bilinir) ilahi ve dua kitabıdır. Uzun bir süre içinde farklı yazarlar tarafından yazılmıştır. İsrailliler bu dua ve ilahileri kendi tapınmalarında kullanıyorlardı.

Bu ilahileri birkaç sınıfa ayırabiliriz: Övgü ve tapınma ilahileri, ağıtlar; yardım, korunma ve kurtuluş için edilen dualar; bağışlanmak için yalvarışlar; Tanrı'nın kutsamasına karşı şükran ilahileri; düşmanın cezalandırılması için dilekler. Bu dualar kişi ve ulus adına edilirdi. Bazıları kişinin en derin duygularını yansıtırken, bazıları da Tanrı halkının duygu ve gereksinimlerini dile getirir.

Mezmurlar şiir kitabıdır. İbrani şiirinin en belirgin özelliği paralelizmdir. Paralelizm birinci dizedeki konuyu ikinci ya da üçüncü dizelerde de farklı biçimlerde tekrarlamaktır. İkinci ve üçüncü dizeler aynı konuyu karşıt biçimde geliştirir, tasvir eder ya da doruğa ulaştırır.

9+10, 34, 37, 111, 112, 119 ve 145. mezmurlar akrostiş biçimde yazılmıştır, yani ayetler sırasıyla İbrani alfabesinin harfleriyle başlar.

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş