Yoel 2:26-27

26Bol bol yiyip doyacak
Ve sizin için harikalar yaratan
Tanrınız RAB'bin adını öveceksiniz.
Halkım bir daha utandırılmayacak.
27Bileceksiniz ki, İsrail halkının arasındayım,
Tanrınız RAB benim, başka biri yok.
Halkım bir daha utandırılmayacak.”
Rab'bin Günü
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

2:26 harikalar Bu ifadeyle halka, RAB’bin Mısır’da pek çok mucize gerçekleştirdiği hatırlatılarak (bkz. Çık.3:20 ve ilgili not) bunları yeniden yapacak güçte olduğunun güvencesi verilir.
2:27 İsrail Muhtemelen Yoe.3:2,Yoe.3:16’da olduğu gibi, hem kuzeydeki hem güneydeki krallığı kapsar. Tanrınız RAB benim Bu özel ifade, Tanrı ile kendi seçtiği ve antlaşma yaptığı İsrail halkı arasındaki ilişkiyi anlatır (bkz. Yar.12:1-3 ve ilgili not). başka biri yok Bkz. Yas.4:35’e ait not.

Videolar

Yoel Girişi

Peygamber Yoel korkunç bir çekirge belasından ve İsrail'deki kuraklıktan söz etmektedir. Bu olayları Rab'bin gününün –adil iradesine karşı olanları cezalandıracağı zamanın– belirtisi olarak görmektedir. Rab'bin halkını eski haline döndürmek, kutsamak için verdiği sözü, tövbe etmeleri için yaptığı çağrıyı halka iletmektedir. Önemli bir nokta da Tanrı'nın Ruhu'nu kadın erkek, genç yaşlı herkese göndereceğine ilişkin verdiği sözdür.

Ana Hatlar:

1:1-2:17 Çekirge belası
2:18-27 Halkını eski gönencine kavuşturmak için Rab'bin verdiği söz
2:28-3:21 Rab'bin günü
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş