Süleyman'ın Özdeyişleri 10:1

10
Doğrulukla Kötülüğün Karşılaştırılması
1Süleyman'ın özdeyişleri:
Bilge çocuk babasını sevindirir,
Akılsız çocuk annesini üzer.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

10:1 Süleyman’ın özdeyişleri Bkz. Özd.1:1’e ait not; Özd.22:16’ya kadar uzanan özdeyişler dizisinin başlığı. Bu dizinin tam ortasında bulunan ayet, ağırlıklı olan temalardan birini vurgulamaktadır (bkz. Özd.16:4 ve ilgili not). Bilge çocuk Bkz. Özd.10:5; Özd.15:20; Özd.17:21,Özd.17:25. Daha sonraki özdeyişlerde, “doğru kişi” (Özd.23:24) ve “Kutsal Yasa’yı yerine getiren çocuk” (Özd.28:7) olarak tanımlanır.

Videolar

Süleyman'ın Özdeyişleri Girişi

Özdeyişler Kitabı deyimler ve özdeyişler biçiminde anlatılan ahlaksal ve dinsel öğretişlerin toplamıdır. Büyük bölümü günlük yaşamla ilgili konuları içerir. Kitap, "RAB korkusudur bilginin temeli" hatırlatmasıyla başlar (1:7). Sadece dinsel ahlak kurallarına dokunmakla kalmıyor, sağduyu ve örnek davranışlar üzerinde özellikle duruyor. Kitapta yer alan kısa deyimler, aklı başında kişilerin hangi durumda nasıl davranacaklarına ilişkin sezgi ve öğütleri açıklar. Bunların kimileri aile, kimileri de iş ilişkileriyle ilgilidir; yine kimileri toplumsal ilişkiler içinde önemli yer tutan görgü kurallarıyla, kimileri de kişisel özdenetimle ilgilidir. Kitapta çokça söz edilen konular arasında alçakgönüllülük, sabır, yoksulların hakkını gözetme ve dostlara sadakat anılabilir.

Ana Hatlar:

1:1-6 Sunuş
1:7-9:18 Bilgeliğin üstünlüğü
10:1-22:16 Süleyman'ın özdeyişleri
22:17-24:22 Bilgeden otuz öğüt
24:23-34 Bilgelerin öbür özdeyişleri
25:1-29:27 Süleyman'ın özdeyişlerinin ikinci bölümü
30:1-33 Agur'un özdeyişleri
31:1-9 Kral Lemuel'in özdeyişleri
31:10-31 Erdemli kadının özellikleri
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş