Ağıtlar 1

1
1. Ağıt
1O kent ki, insan doluydu,
Nasıl da tek başına kaldı şimdi!
Büyüktü uluslar arasında,
Dul kadına döndü!
Soyluydu iller arasında,
Angarya altına düştü!
2Geceleyin acı acı ağlıyor,
Yanaklarında gözyaşı;
Avutan tek kişi bile yok
Bunca oynaşı arasında.
Dostları ona hainlik etti,
Düşman oldu.
3Yahuda acı çekip ağır kölelik ettikten sonra
Sürgün edildi,
Ulusların arasında oturuyor,
Ama rahat bulamıyor.
O sıkıntıdayken ardına düşenler ona yetişti.
4Siyon'a giden yollar yas tutuyor,
Çünkü bayramlara gelen yok.
Bütün kapıları ıssız, kâhinleri inliyor,
Erden kızları sıkıntıda, kendisi de acı çekiyor.
5Hasımları başa geçti, düşmanları rahat içinde.
Çok isyan ettiği için RAB ona acı çektiriyor,
Yavruları hasımlarının gözü önünde sürgüne gitti.
6Siyon kızının bütün güzelliği uçtu,
Önderleri otlak bulamayan geyiklere döndü,
Dermanları kesildi
Kendilerini kovalayanların önünde.
7Yeruşalim sıkıntı içinde başıboş dolaşırken
Eski günlerdeki varlığını anımsıyor.
Halkı hasmının eline düşüp de
Yardımına koşan çıkmayınca,
Hasımları haline bakıp
Yıkılışına güldüler.
8Yeruşalim büyük günah işledi,
Bu yüzden kirlendi.
Ona saygı duyanların hepsi
Şimdi onu hor görüyor,
Çünkü onu çıplak gördüler.
O da inleyip öbür yana dönüyor.
9Kirliliği eteklerindeydi,
Sonunu düşünmedi;
Bu yüzden düşüşü korkunç oldu,
Avutanı yok.
“Ya RAB, düşkün halimi gör,
Çünkü düşmanım kazandı!”
10Değerli her şeyine düşman el uzattı.
Tapınağına başka ulusların girdiğini gördü,
Topluluğuna girmesini yasakladığın uluslar.
11Halkı inleyip ekmek arıyor,
Yeniden güçlerine kavuşmak için
Değerli neleri varsa ekmekle değiştiler;
“Bak da gör, ya RAB, ne kadar sefil oldum.”
12“Ey sizler, yoldan geçenler,
Sizin için önemi yok mu bunun[a]?
Bakın da görün, başıma gelen dert gibisi var mı?
Öyle bir dert ki, RAB öfkesinin alevlendiği gün
Başıma yağdırdı onu.
13Ateş saldı yukarıdan,
Kemiklerimin içine işledi ateş;
Ağ serdi ayaklarıma,
Geri çevirdi beni;
Mahvetti, baygın kaldım bütün gün.
14İsyanlarım boyunduruğa döndü,
RAB'bin eliyle birbirine tutturulup
Boynuma geçirildi, gücüm tükendi.
Rab karşı duramadığım
İnsanların eline verdi beni.
15Hiçe saydı beni savunan yiğitleri,
Gençlerimi kırıp geçirmek için çağrı yaptı ordulara,
Rab erden Yahuda kızını
Üzüm sıkma çukurunda çiğnedi adeta.
16“Ağlıyorum bunlara,
Gözlerimden yaşlar boşanıyor;
Çünkü beni avutan,
Canımı tazeleyen benden uzak.
Çocuklarım şaşkına döndü,
Çünkü düşmanım üstün çıktı.”
17Siyon ellerini açmış,
Ama onu avutan yok.
RAB Yakup soyuna karşı buyruk verdi,
Komşuları ona hasım olsun, dedi.
Yeruşalim aralarında paçavraya döndü.
18“RAB haklıdır, çünkü buyruğuna karşı geldim.
Şimdi dinleyin, ey halklar, çektiğim acıyı görün;
Erden kızlarım, gençlerim sürgüne gitti.
19Oynaşlarımı çağırdım,
Ama aldattılar beni.
Yeniden güçlerine kavuşmak için yiyecek ararken
Kâhinlerimle önderlerim kentte can verdi.
20Gör, ya RAB, ne sıkıntılar çektiğimi,
İçim kanıyor, yüreğim buruk,
Çünkü çok asilik ettim;
Dışarıda kılıç beni çocuklarımdan ayırmakta,
İçerdeyse ölüm kol gezmekte.
21İnlediğimi duydular,
Beni avutan olmadı.
Bütün düşmanlarım başıma gelen felaketi duydu,
Sen yaptın diye sevinçten coştular.
İlan ettiğin günü getir,
Onlar da benim gibi olsunlar.
22Yaptıkları her kötülüğü anımsa,
İsyanlarımdan ötürü bana ne yaptınsa onlara da yap;
Çünkü sürekli inliyor, baygınlık geçiriyorum.”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

1:1-22 Eski Antlaşma’daki peygamberliklerde ve mezmurlarda olduğu gibi, Yeruşalim halkı burada da kadın olarak tasvir edilir (bkz. 2Kr.19:21’e ait not; ayrıca bkz. Bilgi Kutusu: Mecazlar, Benzetmeler, s.1173).
1:1 kent Yeruşalim. Nasıl da...! Bkz. Ağı.2:1; Ağı.4:1-2; 2Sa.1:25,2Sa.1:27; Yer.48:17,Yer.48:39; Hez.26:17. Büyüktü uluslar arasında Krş. Yer.49:15. Angarya Bkz. Çık.1:11; 1Kr.4:6.
1:2 Geceleyin Bkz. Ağı.2:18-19. Avutan tek kişi bile yok Bkz. Ağı.1:9, 16-17,21. oynaşı... Dostları Yahudalılar, öbür uluslarla yaptıkları ittifaklar sayesinde güvende olduklarını düşünüyorlardı; oysa asıl koruyucuları RAB’di ve sadece O’na güvenmeliydiler (bkz. Yer.2:36-37; Hez.16:26,Hez.16:28-29; Hez.23:11-21; ayrıca bkz. Çık.34:15 ve ilgili not). ona hainlik etti Bkz. Ağı.1:19; örn. Edom, Ağı.4:21-22; Mez.137:7; Ammon, Yer.40:14; Hez.25:2-3,Hez.25:6. Düşman oldu Bkz. Ağı.1:17.
1:3 acı çekip kölelik Bu ifadeler Mısır’dan Çıkış’ı akla getirir (bkz. Çık.1:11; Yas.26:6). Sürgün ikinci bir kölelik olacak ve ikinci bir “çıkış”ı gerektirecektir (bkz. Yşa. 40-55. bölümler). Sürgün edildi Babil’e (bkz. Yer.20:4-5). Ulusların arasında... rahatbulamıyor Tıpkı Yas.28:65’teki uyarıda belirtildiği gibi.
1:4 yas tutuyor Çünkü ülke harap olmuş ve terk edilmiştir (bkz. Hak.5:6; Yşa.33:8 ve ilgili notlar). bayramlara Bkz. Çık.23:14-17 ve ilgili notlar; Lev.23:2. Erden kızlar Bkz. 2Kr.19:21’e ait not. Erden kızlar sıkıntıda Savaş zamanında kadınlar, genç kızlar ve çocuklar düşman saldırısından korunurdu. Tehlikenin çocuklara ve genç kızlara kadar ulaşması, mutlak yenilginin yakın olduğunun belirtisidir (bkz. Yer.9:20; krş. Çık.15:20 ve ilgili not; 1Sa.18:6; Mez.68:25; Yer.31:13).
1:5 başa geçti Yas.28:44’te bildirildiği gibi (krş. Yas.28:13).
1:6 Siyon kızının Yeruşalim’in bu şekilde kişileştirilmesi, Tanrı’nın bu kent için duyduğu sevginin de ifadesidir (bkz. 2Kr.2:1 ; 2Kr.19:21’ e ait not). Önderleri... Kendilerini kovalayanların önünde Bkz. Yer.52:7-8.
1:7 sıkıntı içinde başıboş dolaşırken Bkz. Ağı.3:19. varlığını Bkz. Ağı.1:10-11. eski günlerindeki Kral Davut’un ve Süleyman’ın zamanındaki. hasmının eline düşüp Bkz. 2Sa.24:14.
1:8-9 Bkz. Ağı.1:17 ve ilgili not. Yahuda halkı, RAB’be olan sadakatini bırakıp putperestlik yaptığından ötürü fahişe olarak tasvir edilmektedir (ayrıca bkz. Bilgi Kutusu: Ruhsal Zina, s.1255).
1:8 çıplak Bkz. Yşa.47:3; Hez.16:37 ve ilgili notlar.
1:9 Sonunu düşünmedi Tıpkı Babil gibi (Yşa.47:7). Ya RAB... gör Buradaki ve Ağı.1:11’deki yakarış Ağı.3:48-66’da cevap bulur (bkz. ilgili notlar). RAB halkıyla yaptığı antlaşmaya her zaman sadıktır; halkını kutsarken de, antlaşmaya sadık kalmadıklarında onları yargılayıp cezalandırırken de. düşmanım kazandı! Bkz. Ağı.1:16.
1:10 Topluluğuna girmesini yasakladığın Bkz. Hez.44:7,Hez.44:9 ve ilgili notlar.
1:11 Güçlerine kavuşmak için Bkz. Ağı.1:19; 2Kr.6:24-29. Bak da gör, ya RAB Yeruşalim kişileştirilmiştir. Buradan itibaren bu ağıtın sonuna kadar, Yeruşalim’in ağzından aktarılır.
1:12 yoldan geçenler Bkz. Yer.18:16 ve ilgili not. Bakın... başı ma gelen dert gibisi Bkz. Yşa.53:3-4. öfkesinin alevlendiği Bkz. Ağı.2:3,Ağı.2:6; Ağı.4:11; ayrıca bkz. Yer.4:8,Yer.4:26; Yer.12:13; Yer.25:37-38; Yer.44:6; Yer.49:37; Yer.51:45.
1:13 Ateş saldı yukarıdan Bkz. Lev.10:2; Say.11:1-3; Say.16:35; 2Kr.1:10,2Kr.1:12; Yşa.29:6; Yşa.30:30; Yşa.66:15-16; Yer.4:4; Yer.21:14; Yer.49:27; Yer.50:32; Amo.7:4. Ağ serdi ayaklarıma Bkz. Mez.57:6; Özd.29:5.
1:15 Üzüm sıkma çukurunda çiğnedi Tanrı’nın yargısını ifade etmek için yaygın olarak kullanılan benzetme (bkz. Yşa.63:2-3; Yoe.3:13; Va.14:19-20; Va.19:15). erden Yahuda kızını Bkz. 2Kr.19:21’e ait not.
1:16 Gözlerimden yaşlar boşanıyor Bkz. Ağı.2:11; Ağı.3:48; Yer.9:1,Yer.9:18; 13 :17; Yer.14:17. düşmanım üstün çıktı Bkz. Ağı.1:9. beni avutan... uzak Bkz. Ağı.1:2,Ağı.1:9,Ağı.1:16,Ağı.1:17,Ağı.1:21.
1:17 hasım olsun Bkz. Ağı.1:2. paçavraya İbranicesi, kadının aybaşı döneminin kirliliğini ifade eder (bkz. Lev.15:19).
1:19 Oynaşlarımı... aldattılar beni Bkz. Ağı.1:2 ve ilgili not. güçlerine kavuşmak için Bkz. Ağı.1:11’e ait not.
1:20 İçim kanıyor Krş. Ağı.2:11. Dışarıda... İçerdeyse Bkz. Yer.14:18.
1:21 İlan ettiğin günü Tanrı’nın ulusları yargılayacağı gün (bkz. Ağı.4:21-22; Yer.25:15-38 ve ilgili notlar).
1:22 kötülüğü anımsa Bkz. Mez.109:14-15. baygınlık geçiriyorum Bkz. Ağı.5:17; Yer.8:18.

Videolar

Ağıtlar Girişi

Ağıtlar Kitabı İ.Ö. 586'da Yeruşalim'in yıkılışı, sürgün ve bu yıkımın sonuçları üzerine yakılan beş ağıttan oluşmaktadır. Kitabın ilk dört bölümü akrostiş biçimde yazılmıştır. Ayetler sırasıyla İbrani alfabesinin harfleriyle başlar. Yalnız üçüncü bölümde üçer ayet aynı harfle başlıyor. Kitap genellikle yas niteliği taşımakla birlikte, geleceğe umut ve Tanrı'ya güven de görülmektedir. Ağıtlar, İ.Ö. 586 yılında İsrailliler'in yaşadığı ulusal felaketin anısına her yıl tutulan yas ve oruç günlerinde tapınmada Yahudiler'ce kullanılır.

Ana Hatlar:

1:1-22 Yeruşalim'in acıları
2:1-22 Yeruşalim'in cezası
3:1-66 Ceza ve umut
4:1-22 Yeruşalim'in viraneye dönmesi
5:1-22 Merhamet için edilen dua
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş