Filipililer 1

1
1 Mesih İsa'nın kulları ben Pavlus ve Timoteos'tan Filipi'deki gözetmenler ve görevlilerle birlikte Mesih İsa'ya ait bütün kutsallara selam! 2Babamız Tanrı'dan ve Rab İsa Mesih'ten sizlere lütuf ve esenlik olsun.
Şükran ve Dua
3Sizi hatırladıkça Tanrım'a şükrediyorum. 4-5İlk günden şimdiye dek Müjde'nin yayılmasındaki işbirliğinizden dolayı her duamda hepiniz için her zaman sevinçle dilekte bulunuyorum. 6Sizde iyi bir işe başlamış olan Tanrı'nın bunu Mesih İsa'nın gününe dek tamamlayacağına güvenim var. 7Hepiniz için böyle düşünmekte haklıyım. Her an yüreğimdesiniz. İster zincire vurulmuş, ister Müjde'yi savunup doğrulamakta olayım, hepiniz benimle birlikte Tanrı'nın lütfuna ortaksınız. 8Hepinizi Mesih İsa'nın sevgisiyle nasıl özlediğime Tanrı tanıktır. 9Duam şu ki, sevginiz, bilgi ve her tür sezgiyle durmadan artsın. 10-11Öyle ki, üstün değerleri ayırt edebilesiniz ve böylece Tanrı'nın yüceltilip övülmesi için İsa Mesih aracılığıyla gelen doğruluk meyvesiyle dolarak Mesih'in gününde saf ve kusursuz olasınız.
Müjde'nin Yayılması
12Kardeşler, şunu bilmenizi isterim: Başıma gelenler daha çok Müjde'nin yayılmasına yaramıştır. 13 Sonuç olarak bütün saray muhafızları dahil, herkes Mesih uğruna zincire vurulduğumu öğrendi. 14Kardeşlerin çoğu da zincire vuruluşumdan ötürü Rab'be güvenerek Tanrı'nın sözünü korkusuzca söylemekte daha da cesur davranıyorlar. 15Gerçi kimi Mesih'i kıskançlık ve rekabetle, kimiyse iyi niyetle duyuruyor. 16Sonuncular, Müjde'yi savunmaya atandığımı[a] bilerek bunu sevgiyle yapıyorlar. 17Ötekilerse Mesih'i temiz yürekle değil, bencil tutkularla duyuruyorlar. Böylece tutukluluğumda bana sıkıntı vereceklerini sanıyorlar. 18Ama ne önemi var? İster art niyetle ister içtenlikle olsun, her durumda Mesih duyurulmuş oluyor. Buna seviniyorum, sevineceğim de. 19Çünkü dualarınızla ve İsa Mesih'in Ruhu yardımıyla bunun bana kurtuluş getireceğini biliyorum.
20Hiçbir şekilde utandırılmayacağımı, yaşasam da ölsem de Mesih'in her zamanki gibi şimdi de bedenimde yüceltilmesi için tam bir cesaret gösterebileceğimi bekliyor ve umut ediyorum. 21Çünkü benim için, yaşamak Mesih'tir, ölmek kazançtır. 22Hayatta kalırsam yararlı işler yapacağım. Ama hangisini seçeceğimi bilemiyorum. 23İki seçenek arasında kaldım. Dünyadan ayrılıp Mesih'le birlikte olmayı arzuluyorum; bu çok daha iyi. 24Ama hayatta kalmam sizin için daha gereklidir. 25Bundan emin olarak kalacağımı biliyorum. İmanda gelişip sevinmeniz için hepinizle birlikte olmaya devam edeceğim. 26Öyle ki, tekrar yanınıza geldiğimde, Mesih İsa'da benimle daha çok övünebilesiniz.
27-28Ancak yaşayışınız Mesih'in Müjdesi'ne layık olsun. Öyle ki, gelip sizi görsem de gelmesem de sizinle ilgili haberleri, tek bir ruhta dimdik durduğunuzu, Müjde'de açıklanan inanç uğruna tek can halinde birlikte mücadele ettiğinizi, size karşı olanlardan hiçbir şekilde yılmadığınızı duyayım. Böyle davranmanız onlara bir belirtidir – kendilerinin mahvolacağını, sizlerin ise kurtulacağını gösteren bir belirti. Bu da Tanrı'nın işidir. 29-30 Çünkü Mesih uğruna size yalnız Mesih'e iman etmek değil, daha önce bende gördüğünüz ve hâlâ sürdürdüğümü duyduğunuz zorlu çabanın aynısını göstererek Mesih uğruna acı çekmek ayrıcalığı da verildi.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

1:1 kulları Bkz. Rom.1:1 ve ilgili not; Tit.1:1; Yak.1:1; 2Pe.1:1; Yah.1; Va.1:1. Pavlus Bkz. Rom.1:1’e ait not. Timoteos’tan Bkz. 1. Timoteos: Giriş. Timoteos, mektubun içeriğinde Pavlus’un hizmet ortağı olarak tanımlanır; ancak mektubun ortak yazarı değildir. Filipi’deki Bkz. Giriş. gözetmenler ve görevlilerle Pavlus’un mektupları arasında kilise görevlilerinin de alıcı olarak belirtildiği tek mektup budur. gözetmenler Bkz. 1Ti.3:1’e ait not. görevlilerle Bkz. 1Ti.3:8’e ait not. kutsallara Bkz. Rom.1:7 ve ilgili not.
1:1-2 Elçi Pavlus, tüm mektuplarında olduğu gibi bunun da başı nda, o döneme ait mektuplarda görülen üslubu kullanır: (1) Gönderenin kimliğini belirtir, (2) alıcıların kimliğini belirtir, (3) alıcıları selamlar.
1:2 lütuf ve esenlik Bkz. Rom.1:7’ye ait not.
1:3-5 Tanrım’a şükrediyorum... hepiniz için... sevinçle Pavlus mektuplarına, imanlıların İsa Mesih’in Müjdesi’ne gösterdiği ilgi için sevinç ve şükran dolu dualar ederek başlar (bkz. Rom.1:8-10; 1Ko.1:4-7; Kol.1:3-6; 1Se.1:2-3; 2Se.1:3-4; 2Ti.2Se.1:3-7; Flm.4-7).
1:4-5 İlk günden Pavlus’un Filipi’ye ilk geldiği zaman (Elç.16:12). ş imdiye dek Pavlus’un Romalılar tarafından ilk kez ev hapsinde tutulma süresinin dolmasına yakın (bkz. Flp.2:24 ve ilgili not; Elç.28:16-31). Müjde’nin yayılmasındaki işbirliğinizden Pavlus’un şükranla dua etmesinin sebebi, Filipililer’in yalnızca müjdeyi kabul etmekle kalmayıp aynı zamanda yürüttüğü hizmeti etkin biçimde desteklemeleridir (bkz. Flp.4:15 ve ilgili not).
1:6 Sizde iyi bir işe Grekçesi’nden “Sizin aracılığınızla iyi bir işe” diye de çevrilebilir. Pavlus sadece Tanrı’nın onların günahlarını bağışladığından değil, aynı zamanda Mesih’e ortak olmaları sayesinde onları günbegün değiştirdiğinden de emindir (bkz. Flp.1:10-11; 2Ko.3:18). “İş” sözcüğü, insanları kurtarmakta etkin olan Tanrı gücünü ifade eder. Mesih İsa’nın gününe İsa’nın ikinci gelişiyle kurtuluşun tamama ereceği zaman (bkz. Flp.1:10-11; Flp.2:14-16; 1Ko.1:8; 1Ko.5:3-5; 2Ko.1:13-14). Kurtuluşu başlatan, devam ettiren ve bir gün tamamlayacak olan Tanrı’dır.
1:7 zincire vurulmuş Bkz. Ef.6:20’ye ait not. savunup doğrulamakta Pavlus hem Müjde’yi karşıtlarına karşı savunarak hem de Müjde’nin nasıl Tanrı’nın gerçeği olduğunu göstererek inanç savunması yapar. Tanrı’nın lütfuna ortaksınız Filipili imanlılar Pavlus’u, tutuklandığında bile yalnız bırakmadı, maddi ve manevi yönden desteklediler (Flp.2:25-30; Flp.4:18). Ayrıca onun yokluğunda Müjde’yi duyurmaya devam ederek hizmette de ona ortak oldular (bkz. Flp.1:4-6).
1:8 Mesih İsa’nın sevgisiyle İsa’nın kendisi tarafından sergilenen ve artık Mesih’le özdeşliği sayesinde Pavlus’ta da bulunan içten sevgi, şefkat; bu sevgi koşulsuz ve istisnasız olarak herkesi kucaklar.
1:9 İmanlının sevgisi sadece duygusal deneyimlere dayanmaz; tanrısal ve ruhsal gerçeğe dayanan bilgi (krş. Kol.1:9), derin anlayış ve duyarlılıkla köklenir. durmadan artsın Bkz. 1Se.3:12; 1Se.4:10; 2Se.1:3.
1:10-11 üstün değerleri ayırt edebilesiniz İmanlılar her şeyi sınayıp Tanrı’yı hoşnut edenleri düşünmeyi ve yapmayı seçmelidirler (bkz. Rom.12:2; Ef.5:8-10,Ef.5:17). Tanrı’nın yüceltilip övülmesi için Tanrı’nın yaptığı her şeyin nihai amacı (bkz. Ef.1:6, 12,14). İsa Mesih aracılığıyla gelen doğruluk meyvesiyle dolarak Pavlus, doğruluğun yalnızca Kutsal Ruh sayesinde meydana gelebileceğini vurguluyor (krş. Yu.15:5; Ef.2:10) ve imanlıların her zaman buna yaraşır biçimde yaşamaya istekli olmaları için dua ediyor (krş. Mat.5:20-48; İbr.12:11; Yak.3:18; ayrıca bkz. Amo.6:12; Gal.5:22-23; Makale: Doğruluk, s.1656). Mesih’in gününde İsa Mesih’in ikinci kez gelip bütün insanları yargılayacağı gün (bkz. Flp.1:6’ya ait not ; 2Ko.5:10 ve ilgili not; Rom.14:10,Rom.14:12; Rom.14:10’a ait not). saf ve kusursuz İmanlının kötülükten uzak, Tanrı’yı hoşnut eden bir yaşam sürmesi.
1:12 Kardeşler Bkz. Rom.1:13’e ait not. Başıma gelenler... Müjde’nin yayılmasına Pavlus, tutukluluğunu Müjde’nin yayılmasına engel olarak değil, tersine Müjde’yi duyurmak için büyük bir fırsat olarak görüyor.
1:13 bütün saray muhafızları Pavlus’un başında nöbet tutmakla görevlendirilmiş sayıları toplamda birkaç bini bulan askeri birlik (bkz. Elç.28:16,Elç.28:30). Nöbetleşe görev alan bu askerler görevleri gereği bulundukları yerden ayrılamadıkları için Pavlus’u dinlemekten başka seçenekleri yoktu; bir bakıma Müjde’yi duymaya mahkûmdular!. zincire Ya gerçek zincirler ya da daha geniş anlamda Pavlus’un acıları ve tutukluluğu söz konusudur.
1:16 Sonuncular... bunu sevgiyle yapıyorlar Müjde’yi doğru niyetle duyuranlar, Pavlus’un tutuklanışının (krş. Flp.1:13) gerçek sebebinin farkındaydılar ve böylelikle aynı tutumu sergilemek için cesaret bulmuşlardı. savunmaya atandığımı Grekçesi’nden “savunduğum için hapis yattığımı” diye de çevrilebilir.
1:17 Ötekilerse Mesih’i... bencil tutkularla duyuruyorlar Belli ki bu kişiler Pavlus’u kıskandıkları için tutukluluğunu fırsat bilip Müjde’yi kendilerini izleyecek taraftarlar toplamak amacıyla duyuruyorlardı.
1:18 İster art niyetle ister içtenlikle olsun, her durumda Mesih duyurulmuş oluyor Söz konusu kişiler, art niyetli olmalarına rağmen, Müjde’nin bildirisini doğru biçimde yaydıkları için sapkın olarak nitelendirilemezler. Müjde’nin tarafsızlığı ve geçerliliği, onu duyuran kişilerin tavrından bağımsızdır.
1:19 İsa Mesih’in Ruhu Kutsal Ruh yalnızca Baba’nın hizmetinde değil (Rom.8:9,Rom.8:14; 1Ko.2:10-11,1Ko.2:14), aynı zamanda Oğul’un (İsa Mesih’in) da hizmetindedir (Elç.16:7; Rom.8:9; Gal.4:6). Kutsal Ruh, Baba (Yu.14:16-17,Yu.14:26; Gal.4:6) ve Oğul (Yu.15:26; Yu.16:7) tarafından gönderilmiştir (bkz. Bilgi Kutusu: Kutsal Ruh, s.1664). bana kurtuluş getireceğini Ya Pavlus’un zindandan kurtuluşu (bkz. “hepinizle birlikte olmaya devam edeceğim”, Flp.1:25; Flp.2:24) ya da imanlı olarak ölüp nihai kurtuluşa kavuşması (krş. Rom.8:28-39; ayrıca bkz. Eyü.13:16) söz konusudur.
1:20 utandırılmayacağımı... tam bir cesaret Tutukluluğun koş ulları, Pavlus’u Müjde’yi duyurmaktan ve Mesih’e azimle hizmet etmekten vazgeçirebilecek kadar çetindi, ancak Pavlus Mesih’e güveni sayesinde bu durumun üstesinden gelebildi. yaşasam da ölsem de... Mesih’in bedenimde yüceltilmesi Pavlus, yaşadığı sürece Mesih ve Müjde uğruna hizmet ederek O’nu yücelteceği (Elç.20:24), öldüğü takdirde de Mesih’in huzuruna ve dirilişine kavuşarak O’nun yüceliğini yansıtacağı umuduyla cesaret bulmaktadır.
1:21 yaşamak Mesih’tir Pavlus için yaşamı anlamlı kılan, Mesih’le ilişkisi ve Mesih uğruna yürüttüğü hizmettir. kazançtır Mesih’e ait olmayanlar için ölüm bir kayıptır; ancak imanlı biri için ölüm, sonsuza dek Mesih’le birlikte olmak anlamına geldiğinden dolayı bir kazançtır.
1:22 yararlı işler Müjde’yi duyurmak ve imanlılar topluluğunu geliştirmek gibi.
1:23-24 Dünyadan ayrılıp Mesih’le birlikte olmayı... hayatta kalmam Pavlus için her iki seçenek de cazipti. Tanrı’nın, imanlıların öldükten sonra Mesih’le birlikte olacağına dair vaadi imanlılar için büyük cesaret kaynağıdır (bkz. 2Ko.5:6,2Ko.5:8-9).
1:24 sizin için daha gereklidir Pavlus önceliği kişisel tercihlerine değil, hizmet ettiği insanların ihtiyaçlarına verir.
1:25 kalacağımı ‘Hayatta kalacağımı’ anlamında. imanda geliş ip sevinmeniz Hıristiyan yaşamı, esenlik içerisinde imanda sürekli gelişen ve ilerleyen nitelikte olmalıdır (bkz. Flp.1:9’a ait not).
1:27-28 Mesih’in Müjdesi’ne layık olsun ‘Müjde’nin (İncil’in) değerlerine uygun olsun’ anlamında. Filipi, Roma kültürü ve değerleriyle övünen bir Roma kentiydi (Elç.16:12). Ancak İsa Mesih’e iman eden Filipililer’in ait oldukları asıl ‘vatan’ artık göksel vatanlarıydı ve buna lâyık biçimde yaşamaları gerekiyordu (bkz. Flp.3:20-21). tek bir ruhta Gerçeğe ilişkin ortak bir istek ve amaçta birleşmek. tek can halinde birlikte mücadele ettiğinizi Özellikle Müjde’ye karşı saldırıların gerçekleştiği durumlarda imanlılar dayanışma içinde olmalı ve birlikte direnmelidirler. belirtidir Bir insanın Tanrı halkına ve Müjde’ye ısrarcı bir tutumla karşıt olması nihai yıkımının kesin bir belirtisidir; çünkü tek kurtuluş yolunu reddetmiştir. Hıristiyanlar’ın zulüm karşısında dayanmaları da kurtulduklarının bir belirtisidir (bkz. 2Se.1:5-12 ve ilgili not).
1:29-30 gördüğünüz Pavlus ve Silas’ın, Filipi’yi ilk ziyaret ettikleri ve tutuklandıkları zaman (bkz. Elç.16:19-40). zorlu çabanın aynısını Müjde’nin karşıtlarına karşı süren ruhsal mücadelede Pavlus’un yanında yer almaları. acı çekmek ayrıcalığı da verildi Krş. Mat.5:11-12; Elç.5:41; 1Pe.4:14. Müjde uğruna çekilen acılar hiçbir zaman boşuna değildir. Tanrı bu durumdaki imanlılar aracılığıyla insanların Müjde’yi duymasını sağlar (krş. Ef.3:8-9).

Videolar

Filipililer Girişi

Genel Bakış: Bugünkü Yunanistan'ın Kavala Kenti'ne yakın olan Filipi, ilk yüzyılda Makedonya'nın en önemli kentlerinden biriydi. Pavlus burada bir inanlılar topluluğu oluşturmuştu1. Bu mektubu, büyük olasılıkla İ.S. 61 yılında Roma'da tutukluyken yazıyor2. O sırada Pavlus evde göz hapsindeydi3. Durumu öğrenen Filipili inanlılar, bağışlarını Epafroditus'un eliyle ona gönderirler. Pavlus ise ölüm derecesinde hastalanıp iyileşen Epafroditus'u övgülerle4 ve kendisine ulaştırılan bağışlar için5 sunduğu candan teşekkürlerle Filipi'ye geri gönderir. Bu arada Pavlus yargılanmayı beklemektedir6. Cesaretini yitirmeyeceğini ummakta, sonunda da görevini sürdürmek üzere hayatta kalacağına inanmaktadır. Durumu belli olur olmaz, Timoteos'u kendisiyle ilgili haberlerle Filipi'ye göndermeyi tasarlıyor7. Daha sonra onları bizzat ziyaret edebileceğini umuyor8.

Mektubun İçeriği: Pavlus'un imanı ve sevinci, çektiği acılara rağmen, mektup boyunca göze çarpıyor. Gerçekte «sevinç» ve «sevinmek» sözcükleri on yedi kez tekrarlanır9. Pavlus, Mesih uğruna tutuklandığının saray muhafızlarınca bilinmesinden, ayrıca birçok inanlının, çektiği sıkıntılardan cesaret alıp Tanrı sözünü yüreklilikle yaymalarından büyük sevinç duyuyor10. Hiçbir şeyin, Mesih'i tanımakla karşılaştırılamayacağını söylüyor. Hedefe ulaşmak umuduyla koşmaya devam ettiğini yazıyor11.

Bunun yanısıra Filipili dostları için dua etmekte12 ve onları yüreklendirmeye çalışmaktadır. Sevinmeleri13; birlik içinde olmaları14; yalnız kendilerini değil, başkalarını da düşünmeleri gerektiğini yazıyor15. Filipililer'i, mektubun ünlü 2:5-11 ayetlerinde, Mesih'in olağanüstü alçakgönüllülük örneğiyle cesaretlendirmeye çalışır. Yanlış öğreti yayanlar tarafından saptırılmamaları, kendilerine karşı olanlardan yılmadan Rab'be bağlı kalmaları gerektiğini hatırlatır. Onlara da, kendisi gibi Mesih uğruna acı çekmek ayrıcalığı verilmiştir16. Pavlus onlara, «Beni örnek alın» diyor17.

Ana Hatlar:

1:1-11 Selamlar, teşekkür ve dua
1:12-26 Pavlus'un durumu
1:27-2:18 Yüreklendirici sözler
2:19-30 Timoteos ve Epafroditus
3:1-21 Hedefimiz
4:1-23 Son öğütler, bağışlar için teşekkür

Kaynak Ayetler: Bkz. s. 26

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş