Nahum 1

1
1 Ninova ile ilgili bildiri, Elkoşlu Nahum'un görümünü anlatan kitaptır.
Rab'bin Ninova'ya Öfkesi
2RAB kıskanç, öç alıcı bir Tanrı'dır.
Öç alır ve gazapla doludur.
Hasımlarından öç alır,
Düşmanlarına karşı öfkesi süreklidir.
3RAB tez öfkelenmez ve çok güçlüdür.
Suçlunun suçunu asla yanına koymaz.
Geçtiği yerde kasırgalar, fırtınalar kopar.
O'nun ayaklarının tozudur bulutlar.
4Bir buyrukla kurutur denizi,
Kurutur bütün ırmakları.
Solar Başan'ın, Karmel Dağı'nın yeşillikleri
Ve Lübnan'ın çiçekleri.
5Dağlar RAB'bin önünde titrer,
Erir tepeler.
Yer sarsılır önünde.
Dünya ve üzerinde yaşayanların tümü titrer.
6O'nun gazabına kim karşı durabilir,
Kim dayanabilir kızgın öfkesine?
Ateş gibi dökülür öfkesi,
Kayaları paramparça eder.
7RAB iyidir,
Sığınaktır sıkıntı anında.
Korur kendisine sığınanları.
8Ama Ninova'yı azgın sellerle yok edecek,
Düşmanlarını karanlığa sürecek.
9RAB'be karşı neler tasarlarsanız,
Hepsini yok edecek.
İkinci kez kimse karşı koyamayacak.
10Birbirine dolaşmış dikenler gibi,
Kuru anız gibi,
Yanıp biteceksiniz, ey ayyaşlar.
11Ey Ninova, RAB'be karşı kötülük tasarlayan,
Şer öğütleyen kişi senden çıktı.
12RAB diyor ki,
“Asurlular güçlü ve çok olsalar bile, yok olup gidecekler.
Ey halkım, seni sıkıntıya soktuysam da, bir daha sokmayacağım.
13Şimdi boyunduruğunu parçalayıp üzerindeki bağları koparacağım.”
14RAB, “Artık soyunu sürdürecek torunların olmasın”
Diye buyurdu, ey Ninova.
“Tanrılarının tapınağındaki oyma ve dökme putları yok edeceğim” diyor.
“Mezarını hazırlayacağım.
Çünkü sen aşağılıksın.”
15 İşte, müjde getirenin ayakları dağları aşıp geliyor,
Size esenlik haberini getiriyor.
Ey Yahudalılar, bayramlarınızı kutlayın,
Adak sözünüzü yerine getirin.
O kötü ulusun istilasına uğramayacaksınız bir daha.
Çünkü o büsbütün yok edildi.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

1:1 Ninova Bkz. Giriş; ayrıca bkz. Yun.1:1-2 ve Yun.3:3’e ait notlar. Asur’un başkentinin adı, burada tümAsur İmparatorluğu’nu temsilen geçer. bildiri Bkz. Yşa.13:1; Hab.1:1 ve ilgili notlar. ElkoşluNahum’un Bkz. Giriş. görümünü Bkz. Özd.29:18; Yşa.1:1; Ova.1 ve ilgili notlar.
1:2 kıskanç Bkz. Çık.20:5’e ait not. öç alıcı... öç alır RAB’bin, kendisine ve krallığına karşı gelen herkesi adil biçimde yargıladığı vurgulanmaktadır (bkz. Yas.32:35). gazapla Bkz. Mez.2:5 ve Rom.1:18’e ait notlar.
1:2-3 RAB, halkıyla yaptığı antlaşmada, halkını koruyacağını ve düşmanlarını alt edeceğini vaat etmişti (bkz. Çık.3:14-15; Yas.28:58 ve ilgili notlar).
1:3 tez öfkelenmez... Suçlunun suçunu asla yanına koymaz Bkz. Çık.34:6-7 ve ilgili not. kasırgalar... fırtınalar... bulutlar Bkz. Eyü.38:1; Mez.18:7-15; Mez.68:4; Mez.77:16-19; Mez.104:3-4 ve ilgili notlar.
1:4 Bir buyrukla kurutur denizi Bkz. Çık.11:1-15:12. Kurutur bütün ırmakları Bkz. Nah.1:8’e ait not; Yşu.1:1-4 :24 ve ilgili not. Baş an’ın, Karmel Dağı’nın... Lübnan’ın Bkz. Mez.22:12; Yşa.2:13; Yşa.33:9; Yşa.35:2. Bu üç bölge, verimli toprakları, bağları ve ağaçlarıyla ünlüydü.
1:5-7 Sağlam ve değişmez olarak görülen yerlerin bile RAB’be bağımlı olduğu (Nah.1:5) gerçeği vurgulanarak, Yahuda halkının düşmanı olan Asur’un RAB’bin önünde savunmasız kalacağı ifade edilmektedir. RAB bu görümleri Nahum’a,Asur’un zalimliğinden korkan Yahuda halkını güçlendirmek amacıyla vermiştir (bkz. Mez.29:3-9 ve ilgili not).
1:8 azgın sellerle İş gal ordusunu simgeler (bkz. Yşa.8:7-8; Yşa.28:17-19). yok edecek... karanlığa sürükleyecek Gerçekten de Ninova İÖ 612’de yıkılacaktır (bkz. Giriş).
1:9 tasarlarsanız Bkz. Nah.1:11’e ait not. İkinci kez kimse karşı koyamayacak Asurlular daha önce Samiriye’yi (İÖ 722-721) ve İsrail Krallığı’nı işgal etmişti (Sanherib, İÖ 701’deki saldırısında mutlak bir zafer elde edememişti; bkz. 2Kr.18:13-19:36). RAB Asurlular’ın Yahuda halkı karşısında ikinci kez zafer kazanmasına izin vermedi.
1:10 ayyaşlar Bkz. Nah.3:11 ve ilgili not.
1:11 RAB’be karşı kötülük tasarlayan Bkz. Mez.2:1-4; Özd.16:4; Özd.21:30 ve ilgili notlar. Muhtemelen, sonAsur İmparatoruAsurbanipal’dan söz ediliyor (İÖ 669-627). Batıya düzenlediği başarılı seferlerle Mısır’a boyun eğdirmiş, Kral Manaşşe’yi de hegemonyası altına almıştır (bkz. 2Ta.33:11-13; 2Ta.33:11’e ait not).
1:12 seni sıkıntıya soktuysam RAB antlaşmayı bozan halkına karşı öfkesini (bkz. Bilgi Kutusu: Antlaşma, s.25), hem Ahaz’ın hem de Manaşşe’nin krallığı zamanında Asurlular aracılığıyla göstermişti (Yşa.10:5).
1:13 Bkz. Yer.27:2 ve ilgili not. boyunduruğunu parçalayıp Yahuda halkı İÖ 734-612 yıllarında (Ahaz, Hizkiya ve Manaşe’nin krallıklarında) Asur’a tâbiydi (bkz. Giriş). “Boyunduruk”, Asurlular’ın ‘fethetme’ anlamında kullandığı ifadelerden biriydi. RAB aynı ifadeyiAsurlular için kullanarak yargısının adil olduğunu gösterir (bkz. Nah.1:3,Nah.1:8,Nah.1:12; Nah.2:1; Nah.3:15-17).
1:14 soyunu sürdürecek... olmasın Bkz. Nah.1:8’e ait not. Mezarını hazırlayacağım RAB, Ninova’nın sonunu Babilliler ve Medler aracılığıyla getirecektir (bkz. Hez.32:22-23).
1:15 müjde getirenin ayakları RAB’bin sağladığı kurtuluşu duyurmak onurlu bir görevdir. Burada Asur tehdidinden kurtuluşla ilgili müjde; Yşa.52:7’de Babil sürgününden kurtuluş; Rom.10:15’te Mesih’in kurtuluş müjdesi aracılığıyla günahtan kurtuluş söz konusudur. dağları Yahuda’daki. bayramlarınızı kutlayın Kurtuluş sevinciyle. Adak sözünüzü yerine getirin Sıkıntı içindeyken dile getirilen adak sözleri (bkz. Mez.7:17; Mez.50:14 ve Yun.2:9’a ait notlar). kötü ulusun istilasına uğramayacaksınız bir daha Yahuda halkının Kral Manaşşe’nin günlerinde uğradığı son Asur istilasından söz ediliyor (bkz. Nah.1:12 ve ilgili not). büsbütün yok edildi İÖ 612’de.

Videolar

Nahum Girişi

Nahum, İsrailliler'in güçlü düşmanı Asur'un başkenti Ninova'nın düşüşünü önceden bildiren bir kitaptır. Ninova'nın İ.Ö. 612 yılında yıkılması, Tanrı'nın acımasız ve gururlu bir ulusu yargılaması olarak görülmektedir.

Ana Hatlar:

1:1-15 Ninova'nın yargılanması
2:1-3:19 Ninova'nın düşüşü
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş