Nahum 3:11

11Acıyla kendinden geçeceksin, ey Ninova,
Düşmanlarından korunacak yer arayacaksın.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

3:11 kendinden geçeceksin Muhtemelen Tanrı’nın gazabından ötürü (bkz. Yşa.51:17; Yer.25:15 ve ilgili notlar).

Videolar

Nahum Girişi

Nahum, İsrailliler'in güçlü düşmanı Asur'un başkenti Ninova'nın düşüşünü önceden bildiren bir kitaptır. Ninova'nın İ.Ö. 612 yılında yıkılması, Tanrı'nın acımasız ve gururlu bir ulusu yargılaması olarak görülmektedir.

Ana Hatlar:

1:1-15 Ninova'nın yargılanması
2:1-3:19 Ninova'nın düşüşü
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş