2. Yuhanna 1

1
Sevgi ve Gerçek
1Ben ihtiyardan, Tanrı'nın seçtiği, gerçekten sevdiğim hanımefendiye ve çocuklarına selamlar! Yalnız ben değil, gerçeği bilenlerin hepsi de sizleri seviyor. 2Çünkü gerçek içimizde yaşıyor ve sonsuza dek bizimle olacak. 3Baba Tanrı'dan ve Baba'nın Oğlu İsa Mesih'ten gelen lütuf, merhamet ve esenlik de gerçekte ve sevgide bizimle olacaktır.
4Senin çocuklarından bazılarının Baba'dan aldığımız buyruğa uyarak gerçeğin izinden yürüdüğünü görünce çok sevindim. 5 Şimdi sana rica ediyorum, hanımefendi, birbirimizi sevelim. Bu sana yazdığım yeni bir buyruk değil, başlangıçtan beri kabul ettiğimiz buyruktur. 6Sevgi Tanrı'nın buyruklarına uygun yaşamamız demektir. Başlangıçtan beri işittiğiniz gibi, O'nun buyruğu sevgi yolunda yürümenizdir. 7Ne var ki, İsa Mesih'in beden alıp geldiğini kabul etmeyen birçok aldatıcı dünyanın her yanına yayıldı. Aldatıcı, Mesih karşıtı olan bunlardır. 8Başardıklarınızı[a] yitirmemek ve ödülünüzü eksiksiz almak için kendinize dikkat edin. 9Haddini aşıp Mesih'in öğretisine bağlı kalmayan hiç kimsede Tanrı yoktur. Bu öğretiye bağlı kalanda ise hem Baba, hem de Oğul vardır. 10Size gelip de bu öğretiyi getirmeyeni evinize almayın, ona selam bile vermeyin. 11Çünkü böyle birine selam veren, kötü işlerine ortak olur.
12Size yazacak çok şeyim var, ama bunları kâğıtla, mürekkeple iletmek istemedim. Sevincimiz tam olsun diye yanınıza gelmek ve sizinle yüz yüze konuşmak umudundayım. 13Tanrı'nın seçtiği kızkardeşinin çocukları sana selam ederler.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

1:1 ihtiyardan Bkz. 1Ti.3:1’e ait not. Yuhanna, yaşamının ilerleyen yıllarında, büyük olasılıkla Efes kilisesinde, ihtiyar olarak Tanrı’ya hizmet etti (krş. 1Pe.5:1-3 ve ilgili not). Tanrı’nın seçtiği... hanımefendiye Ya Asya İli’nde kimliği bilinmeyen bir Hıristiyan kadına hitap edilmektedir ya da Yuhanna oradaki yerel topluluğu imâ etmek üzere bu ifadeyi kullanmıştır (bkz. 13. ayet). Bu durumda “çocuklarına” sözü de ya kadının çocukları veya yerel topluluğun üyeleri anlamına gelir. gerçeği Bkz. Yu.1:14’e ait not. Burada Mesih’in kendisi veya Müjde öğretisi anlamında olabilir.
1:3 lütuf... esenlik Bkz. Rom.1:7’ye ait not.
1:5 yeni bir buyruk Bkz. 1Yu.2:7-8.
1:6 Başlangıçtan beri Bkz. 1Yu.2:7’ye ait not. Tanrı’nın sözüne itaat etmekle insanlara sevgi gösterilir. Hem Tanrı’ya hem de insana duyulan sevgi ile Tanrı’ya itaat, Yeni Antlaşma’da birbirlerine bağlı kavramlardır.
1:7 İsa Mesih’in beden alıp geldiğini Bkz. 1Yu.4:2 ve ilgili not. Mesih karşıtı Bkz. 1Yu.2:18 ve ilgili not.
1:8 Başardıklarınızı Birçok Grekçe elyazmasında, “Başardıklarımızı” diye geçer. Başardıklarınızı yitirmemek ve ödülünüzü eksiksiz almak Yeryüzünde Tanrı’nın sözüne uygun ve sadakatle yapılan hizmetler gelecekte ödüllendirilecektir (bkz. Mar.9:41; Mar.10:29-30; Luk.19:16-19; 2Ti.Luk.4:8’e ait not). Sağlam öğreti konusunda özen gösterenler karşılığını alacaktır; ancak bu konudaki herhangi bir ihmalkârlık imanlıyı bereketlerden yoksun bırakabilir.
1:9 Suçlama, muhtemelen elçilerin öğrettiklerinden daha üstün bilgiye sahip olduklarını iddia eden sahte din öğretmenlerine yöneliktir. Bu mektubun 1. Yuhanna Mektubu’yla olan benzerliğine ve mücadele edilen yanlış öğretinin türüne ve içeriğine bakıldığı nda, Yuhanna’nın “Mesih’in verdiği öğreti”den değil, “Tanrı Oğlu’nun (1Yu.2:23) beden alması” öğretisinden söz ettiğini akla getirir.
1:10 evinize almayın Ya birebir anlamıyla kişinin evinden ya da ev kilisesinden söz edilmektedir. Uyarı, bir kişinin başkasını selamlamasına veya onunla sohbet etmesine yönelik değildir. Sahte din öğretmenlerinin misafir edilmesine, yedirilip içirilmesine, bunlara herhangi bir destek sağlanmasına, böylelikle onların kötü işlerine katkıda bulunarak onların halk gözünde itibar kazanmalarına yardım etmeye (bkz. 11. ayet) ilişkin bir uyarıdır (bkz. Giriş).
1:7-11 Bu kısım ikinci yüzyılda ortaya çıkan ve günümüzde Gnostizm olarak bilinen sapkın öğretiye benzer yanlış öğretiyi ele almaktadır. Yuhanna’nın yaşadığı dönemde, Cerintus adlı sapkın bir öğretmen Tanrı Oğlu’nun beden almadığını (bkz. Yu.1:14 ve ilgili not), sadece vaftizi ve çarmıha gerilişi arasındaki süre boyunca insan olan İsa’nın bedeninde bulunduğunu öğretiyordu (bkz. 1. Yuhanna: Giriş).
1:12 kâğıtla mürekkeple Kâğıt, kolaylıkla bulunabilen ucuz papirüs kamışlarından yapılırdı. Mürekkep ise (bu sözcük için Grekçe’de kullanılan karşılık ‘siyah’anlamındadır) karbon, su ve macun (veya yağ) karışımından elde edilirdi. Sevincimiz tam olsun Bkz. 1Yu.1:4 ve ilgili not.
1:13 Tanrı’nın seçtiği kızkardeşinin Bkz. 2Yu.1:1’e ait not.

Videolar

2. Yuhanna Girişi

Genel Bakış: Bu mektupla İncil'in Yuhanna kısmı ve Yuhanna'nın birinci ve üçüncü mektupları arasında yakın benzerlikler var. Mektupta seslenilen «hanımefendi ve çocukları», büyük olasılıkla bir inanlılar topluluğunu simgeliyor. Her kim ise, Yuhanna onları yakında ziyaret etmek umudundadır (12).

Mektubun İçeriği: Yuhanna, okuyucularını «Mesih'in beden alıp geldiğini» yadsıyanlar konusunda uyarmak için yazıyor (7). İlk iki yüzyılda gezici müjdeci ve din öğretmenlerinin Müjde'yi yaymakta önemli payları vardı. İnananlar çoğu kez onları ağırlayıp sonraki yolculuklarında yardım etmişlerdir. Yuhanna, yanlış öğreti yayanları ağırlamak bir yana, onlara selam bile verilmemeli diyor. Yanlış öğretiler karşısında İsa Mesih'e (3,7,9), sevgiye (1-6) ve gerçeğe (1-4) ilişkin doğru öğretiye ağırlık veriyor.

Ana Hatlar:

1-4 Giriş
5-6 Sevgiye çağrı
7-11 Yanlış öğreti yayanlara karşı uyarılar
12-13 Sonuç
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş