1. Yuhanna 2:18

Mesih Karşıtı
18Çocuklar, bu son saattir. Mesih Karşıtı'nın geleceğini duydunuz. Nitekim şimdiden çok sayıda Mesih karşıtı türemiş bulunuyor. Son saat olduğunu bundan biliyoruz.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

2:18 son saattir Mesih’in yeryüzüne ilk gelişi ile başlayan sürecin bütünü (Elç.1:16-17; 2Ti.Elç.3:1 ve ilgili not ; İbr.1:1-2). çok sayıda Mesih karşıtı Tanrı’nın ve Tanrı halkının, Mesih’in dönüşünden önce ortaya çıkacak olan büyük düşmanı ( 1Yu.1:18), “yasa tanımaz adam” (2Se.2:3 ve ilgili not) ve “canavar” (Va.13:1-10) olarak da adlandırılır. Ancak Yuhanna’ya göre herhangi bir kişi de Mesih karşıtı olabilir:(1) Tanrı Oğlu’nun beden aldığını (bkz. 1Yu.4:2 ve ilgili not; 2Yu.7) ve İsa’nın Mesih olduğunu ( 1Yu.1:22) inkâr edenler; (2) Baba’yı inkâr edenler (1Yu.2:22); (3) yalancı ( 1Yu.1:22) ve aldatıcı olanlar (2Yu.7). Böyle kişiler, Yuhanna’nın döneminde imanlılarla ortak hiçbir ş eyleri olmadığı için kiliseyi terk etmişlerdir (1Yu.2:19). Burada söz edilen Mesih karşıtları, Yuhanna’nın mektubu yazmasından daha sonra ortaya çıkacak Gnostikler’in öncüleri olabilir (Kerintos gibi kişiler; bkz. 1Yu.4:2’ye ait not).

Videolar

1. Yuhanna Girişi

Genel Bakış: Yuhanna, bu mektupta İsa Mesih'le ilgili kişisel deneyimlerini vurguluyor1. Elimizdeki kanıtlara göre mektup önceleri Asya İli'ndeki (bugünkü Ege Bölgesi) topluluklar arasında okunuyordu. Onlara yazılmış olabilir. Dili oldukça yumuşaktır. Yuhanna okuyucularına, «sevgili kardeşlerim», «yavrularım», «çocuklar» diye seslenir.

Mektubun İçeriği: Yuhanna, mektubunun birkaç amacı olduğunu söyler2:

(a) Mesih'in kimliği üzerinde duruyor. Mesih, Baba'yla birlikteydi, sonra beden alıp dünyaya geldi ve bizlere göründü3. O, Tanrı Oğlu'dur4; «günahları kaldırmak» ve «İblis'in yaptıklarına son vermek için» geldi5. «Gerçek Olan'ı (Tanrı'yı) tanımamız için bize anlama gücü vermiştir»6.
(b) «Bunları size, günah işlemeyesiniz diye yazıyorum» diyor7. Gerçekte günah konusunu uzun uzun işler8. İnanan, «Mesih pak olduğu gibi kendini pak kılar»9 ve günah içinde yaşamaz. Ne var ki, «Günahımız yok dersek, kendimizi aldatırız, içimizde gerçek olmaz. Ama günahlarımızı itiraf edersek, güvenilir ve adil olan Tanrı, günahlarımızı bağışlayıp bizi her kötülükten arındıracaktır»10. Günaha karşı sahip olduğumuz seçenek, Mesih'in buyruklarına uyup birbirimizi severek «ışıkta yürümektir»11. «Çünkü sevgi Tanrı'dandır... Tanrı sevgidir»12.
(c) «Tanrı Oğlu'nun adına iman eden sizlere, sonsuz yaşama sahip olduğunuzu bilesiniz diye bunları yazdım» diyor13. Böylesine güven veren bilgi14, yaşam15 ve iman16 tekrar tekrar işlenen konulardır.
(ç) «Bunları sizi saptırmak isteyenlerle ilgili olarak yazıyorum» diyor17. Çünkü yanlış öğreti yayan bu kişiler, İsa Mesih'in beden alıp dünyaya geldiğini yadsıyorlardı18. Mektubun önemli bir bölümü, büyük olasılıkla bu kişilerin küçümsediği gerçekleri vurgulamak için kaleme alınmıştır. Mektupta sıkça tekrarlanan kavramlardan biri de «gerçek» kavramıdır19.

Ana Hatlar:

1:1-4 Yaşam Sözü
1:5-2:17 Işık ve karanlık
2:18-27 Yanlış öğreti yayanlar
2:28-3:24 Günah ya da sevgi
4:1-6 Ruhları sınayın
4:7-21 Tanrı sevgidir
5:1-21 İman ve yaşam

Kaynak Ayetler: Bkz. s. 27

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş