Ezgiler Ezgisi 1

1
1 Süleyman'ın Ezgiler Ezgisi.
Kız
2Beni dudaklarıyla öptükçe öpsün!
Çünkü aşkın şaraptan daha tatlı.
3Ne güzel kokuyor sürdüğün esans,
Dökülmüş esans sanki adın,
Kızlar bu yüzden seviyor seni.
4Al götür beni, haydi koşalım!
Kral beni odasına götürsün.
Kızın arkadaşları
Seninle coşup seviniriz,
Aşkını şaraptan çok överiz.
Kız
Ne kadar haklılar seni sevmekte!
5Esmerim ben, ama güzelim,
Ey Yeruşalim kızları!
Kedar'ın çadırları gibi,
Süleyman'ın çadır bezleri gibi kara.
6Bakmayın esmer olduğuma,
Güneş kararttı beni.
Çünkü kızdılar bana erkek kardeşlerim,
Bağlara bakmakla görevlendirdiler.
Ama kendi bağıma bakmadım.
7Ey sevgilim, söyle bana, sürünü nerede otlatıyorsun,
Öğleyin nerede yatırıyorsun?
Neden arkadaşlarının sürüleri yanında
Yüzünü örten bir kadın durumuna düşeyim[a]?
Kızın Arkadaşları
8Ey güzeller güzeli,
Bilmiyorsan,
Sürünün izine çık,
Çobanların çadırları yanında
Oğlaklarını otlat.
Erkek
9Firavunun arabalarına koşulu kısrağa benzetiyorum seni, aşkım benim!
10Yanakların süslerle,
Boynun gerdanlıklarla ne güzel!
11Sana gümüş düğmelerle altın süsler yapacağız.
Kız
12Kral divandayken[b],
Hintsümbülümün güzel kokusu yayıldı.
13Memelerim arasında yatan
Mür dolu bir kesedir benim için sevgilim;
14Eyn-Gedi bağlarında
Bir demet kına çiçeğidir benim için sevgilim.
Erkek
15Ah, ne güzelsin, aşkım, ah, ne güzel!
Gözlerin tıpkı birer güvercin!
Kız
16Ne yakışıklısın, sevgilim, ah, ne çekici!
Yeşilliktir yatağımız.
Erkek
17Sedir ağaçlarıdır evimizin kirişleri,
Tavanımızın tahtaları ardıçlar.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

1:1 Bkz. Giriş. 1Kr.4:32’de, Süleyman’ın bin beş adet ezgi yazdığı belirtilir.
1:2 aşkın Bu kitapta Tanrı’nın, cinselliği karşılıklı sevginin dış avurumu olarak kutsadığı görülür (bkz. Ezg.1:4; Ezg.4:10; Ezg.7:12; krş. Özd.7:18; Hez.16:8; Hez.23:17).
1:3 esans Zeytinyağına karıştırılmış hoş kokulu baharatlar ve reçine. Kızlar Büyük olasılıkla sarayın ya da krallık başkentinin genç kızları (bkz. Ezg.6:8-9).
1:5 Esmerim Teni güneşten kararmıştı (bkz. Ezg.1:6); bu durum o çağda ve o kültürde genelde çekici sayılmıyordu. Yine de bu haliyle bile erkeğin gözünde güzelliğinden hiçbir şey kaybetmemiştir (bkz. Ezg.4:1-15). Yeruşalim kızları Kızın arkadaşları veya Kral Süleyman’ın haremindeki kadınlar olarak yorumlanır. Kedar’ın Bkz. Yşa.21:16’ya ait not. çadırları... çadır bezleri Siyah keçi kılından elle örülür veya dokunur.
1:6 kendi bağıma Ezg.8:12’ de olduğu gibi, kendi bedeninden söz ediyor. Şaraplık üzümün yetiştirildiği yer olduğu ve fiziksel aşkın verdiği heyecan şaraba benzetildiği için bağ, yerinde bir benzetmedir (bkz. Ezg.1:2’ye ait not). Kız, aynı zamanda erkek için değerli meyveler veren bir bahçeye de benzetilmektedir (bkz. Ezg.4:12’ye ait not).
1:7 sürünü nerede otlatıyorsun Çoban olarak tasvir edilen kişi burada erkek, 8. ayette ise kızdır. Öğleyin Sıcak iklimli bölgelerde dinlenme zamanıdır. Yüzünü örten bir kadın Eski çağlarda kadının yüzünü örtmesi onun fahişe olduğunu gösterirdi (bkz. Yar.38:14-15). Kız, yüzünü örtüp bir fahişe gibi görünerek sevgilisini çobanlar arasında aramak istemiyor.
1:8 güzeller güzeli Kız (krş. Ezg.1:15; Ezg.2:10,Ezg.2:13; Ezg.4:1,Ezg.4:7; Ezg.5:9; Ezg.6:1,Ezg.6:4,Ezg.6:10). Erkek için de kullanılan aynı sözcük, İbranicesi’nden Ezg.1:16’da “yakışıklı” olarak çevrilmiştir.
1:9 Firavunun arabalarına koşulu kısrağa Kızın güzelliği ve çekiciliği övülüyor; o çağda gurur okşayıcı bir benzetme. Kitap boyunca hem erkek hem de kız birbirlerinin cazibesini övmek için duygu uyandırıcı ifadeler kullanır. Firavunun atlarına olan bu aşinalık ise, 1Kr.10:28’de belirtildiği gibi, Süleyman’ın bu atları Mısır’dan ithal ettiğini teyit eder. Aşkım benim İbranice’de bu ifadeyi sadece erkek, kıza hitaben kullanır (bkz. “sevgilim”, Ezg.1:13’ e ait not).
1:12 divandayken İbranice’den “sofradayken” diye de çevrilebilir. Hintsümbülümün güzel kokusu Uzun ömürlü bir bitkinin köklerinden çıkarılan hoş kokulu bir yağ (bkz. Ezg.4:13-14; Mar.14:3; Yu.12:3).
1:13 Mür Arabistan, Etiyopya ve Hindistan’da yetişen pelesenk ağacının kabuğundan sızan hoş kokulu bir reçine. Kadın parfümü (Est.2:12; Özd.7:17) veya kraliyet düğün giysileri için parfüm olarak kullanılırdı (Mez.45:8). sevgilim İbranice’de bu ifadeyi sa dece kız, erkeğe hitaben kullanır (bkz. “aşkım benim”, Ezg.1:9’a ait not).
1:14 Eyn-Gedi Lut Gölü’nün batı yakasında bulunan su pınarı. Davut, Kral Saul’dan kaçmak için oraya sığınmıştı (1Sa.24:1). kına Hoş kokulu çiçekleri olan bir çalı.
1:15 ne güzelsin, aşkım Bkz. Ezg.4:1. güvercin! Çekici bakışları ifade eder (bkz. Ezg.4:1).

Videolar

Ezgiler Ezgisi Girişi

Ezgiler Ezgisi aşk şiirleridir. Büyük bir çoğunluğu iki sevgilinin, yani erkekle kadının, karşılıklı olarak söylediği şiirlerden oluşur. Kitap "Süleyman'ın Ezgiler Ezgisi" diye başladığına için "Süleyman'ın Ezgisi" olarak da bilinir.

Yahudiler Ezgiler Ezgisi'ni Tanrı'yla halkı arasındaki ilişkiler olarak yorumlarken, Hıristiyanlar Mesih'le kilise arasındaki ilişkiler olarak görmüşlerdir.

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş