Ezgiler Ezgisi 1:6

6Bakmayın esmer olduğuma,
Güneş kararttı beni.
Çünkü kızdılar bana erkek kardeşlerim,
Bağlara bakmakla görevlendirdiler.
Ama kendi bağıma bakmadım.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

1:6 kendi bağıma Ezg.8:12’ de olduğu gibi, kendi bedeninden söz ediyor. Şaraplık üzümün yetiştirildiği yer olduğu ve fiziksel aşkın verdiği heyecan şaraba benzetildiği için bağ, yerinde bir benzetmedir (bkz. Ezg.1:2’ye ait not). Kız, aynı zamanda erkek için değerli meyveler veren bir bahçeye de benzetilmektedir (bkz. Ezg.4:12’ye ait not).

Videolar

Ezgiler Ezgisi Girişi

Ezgiler Ezgisi aşk şiirleridir. Büyük bir çoğunluğu iki sevgilinin, yani erkekle kadının, karşılıklı olarak söylediği şiirlerden oluşur. Kitap "Süleyman'ın Ezgiler Ezgisi" diye başladığına için "Süleyman'ın Ezgisi" olarak da bilinir.

Yahudiler Ezgiler Ezgisi'ni Tanrı'yla halkı arasındaki ilişkiler olarak yorumlarken, Hıristiyanlar Mesih'le kilise arasındaki ilişkiler olarak görmüşlerdir.

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş