Ezgiler Ezgisi 6

6
Kızın Arkadaşları
1Nereye gitti sevgilin,
Ey güzeller güzeli,
Ne yana yöneldi?
Biz de onu arayalım seninle birlikte!
Kız
2Bahçesine indi sevgilim,
Güzel kokulu tarhlara,
Bahçede gezinmek[a], zambak toplamak için.
3Ben sevgilime aitim, sevgilim de bana,
Gezinip[b] duruyor zambaklar arasında.
Erkek
4Sevgilim, Tirsa[c] kadar güzelsin,
Yeruşalim kadar şirin,
Sancak açmış bir ordu kadar görkemli.
5Çevir gözlerini benden,
Çünkü şaşırtıyorlar beni.
Gilat Dağı'nın yamaçlarından inen
Keçi sürüsünü andırıyor siyah saçların.
6Yeni yıkanmış, sudan çıkmış dişi koyun sürüsü gibi dişlerin,
Hepsinin ikizi var;
Yavrusunu yitiren yok aralarında.
7Peçenin ardındaki yanakların
Nar parçası sanki.
8Altmış kraliçe,
Seksen cariye,
Sayısız bakire kız olabilir;
9Ama bir tanedir benim eşsiz güvercinim,
Biricik kızıdır annesinin,
Gözbebeği kendisini doğuranın.
Kızlar sevgilimi görünce, “Ne mutlu ona!” dediler.
Kraliçeler, cariyeler onu övdüler.
Kızın Arkadaşları
10Kimdir bu kadın?
Şafak gibi beliren,
Ay kadar güzel,
Güneş kadar parlak,
Sancak açmış bir ordu kadar görkemli.
Kız
11Ceviz bahçesine indim,
Yeşermiş vadiyi göreyim diye;
Asma tomurcuk verdi mi,
Narlar çiçek açtı mı bakayım diye.
12Nasıl oldu farkına varmadan,
Tutkum bindirdi beni soylu halkımın savaş arabalarına.
Kızın Arkadaşları
13Dön, geri dön, ey Şulamlı kız,
Dön, geri dön de seni seyredelim.
Erkek
Niçin Şulamlı kızı seyretmek istiyorsunuz,
Mahanayim oyununu[ç] seyredercesine?
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

6:2 Güzel kokulu tarhlara Krş. Ezg.5:13. gezinmek Bkz. Ezg.2:16’a ait not. zambak toplamak Bkz. Ezg.2:1,Ezg.2:7,Ezg.2:9’a ait notlar.
6:3 ben... bana Krş. Ezg.2:16 ve ilgili not. Burada kızın erkeğine teslim oluşu vurgulanır.
6:4 Tirsa Ülkenin orta bölgesinde yer alan eski bir Kenan kenti (bkz. Yşu.12:24). I. Yarovam tarafından (İÖ 930-909) kuzey krallığının (İsrail Krallığı) ilk başkenti olarak seçilmişti (bkz. 1Kr.14:17; ayrıca bkz. 1Kr.15:21; 1Kr.16:23-24).Adının anlamı (hoş, güzel), kentin güzelliğinden ileri geliyordu; Yeruşalim’le birlikte anılmasının nedeni de bu olmalıdır. Sancak açmış bir ordu kadar Kızın güzelliği, erkekte sancak altında yürüyen bir birliğin uyandırdığı türden bir coşku ve heyecan uyandırmaktadır. görkemli Bkz. Ezg.6:10.
6:5-7 Bkz. Ezg.4:1-3 ve ilgili notlar.
6:8 kraliçe... cariye... bakire kız Ya Süleyman’ın haremi ya da ülkedeki tüm güzel kadınlar kastediliyor.
6:9 bir tanedir Krş. Ezg.5:2. kızlar... onu övdüler Bkz. Ezg.1:8; Ezg.5:9; Ezg.6:1.
6:10 Bkz. Ezg.5:9; Ezg.6:1.
6:12 Kız burada eşine duyduğu tutkuyu ifade etmektedir.
6:13 Şulamlı Ya “Şunemli”nin başka türlü söylenişi (bkz. 1Kr.1:3), yani “Şunem’den olan genç bir kadın” (bkz. Yşu.19:18) ya da “Süleyman’ın kızı” anlamına gelen, “Süleyman” adının diş il biçimi. Eski Sami dillerinde ‘-l’ ve ‘-n’ harfleri bazen birbirinin yerine kullanılırdı. Mahanayim oyununu Söz konusu kent Gilat’tadır (bkz. 2Sa.2:8’e ait not). İbranice’de bu tanımlama, iki grup halinde yapılan bir tür dansı da ifade eder.

Videolar

Ezgiler Ezgisi Girişi

Ezgiler Ezgisi aşk şiirleridir. Büyük bir çoğunluğu iki sevgilinin, yani erkekle kadının, karşılıklı olarak söylediği şiirlerden oluşur. Kitap "Süleyman'ın Ezgiler Ezgisi" diye başladığına için "Süleyman'ın Ezgisi" olarak da bilinir.

Yahudiler Ezgiler Ezgisi'ni Tanrı'yla halkı arasındaki ilişkiler olarak yorumlarken, Hıristiyanlar Mesih'le kilise arasındaki ilişkiler olarak görmüşlerdir.

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş