Ezgiler Ezgisi 2:16

16Sevgilim benimdir, ben de onun,
Zambaklar arasında gezinir[a] durur.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

2:16 Sevgilim benimdir, ben de onun Bkz. Ezg.6:3; Ezg.7:10. Zambaklar arasında gezinir Erkek bir ceylana benzetilir (bkz. Ezg.2:1,Ezg.2:17). gezinir Gezinmek, erkeğin kızın çekiciliğinden aldığı içten zevki anlatan bir mecazdır (bkz. Ezg.6:2-3).

Videolar

Ezgiler Ezgisi Girişi

Ezgiler Ezgisi aşk şiirleridir. Büyük bir çoğunluğu iki sevgilinin, yani erkekle kadının, karşılıklı olarak söylediği şiirlerden oluşur. Kitap "Süleyman'ın Ezgiler Ezgisi" diye başladığına için "Süleyman'ın Ezgisi" olarak da bilinir.

Yahudiler Ezgiler Ezgisi'ni Tanrı'yla halkı arasındaki ilişkiler olarak yorumlarken, Hıristiyanlar Mesih'le kilise arasındaki ilişkiler olarak görmüşlerdir.

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş