Ezgiler Ezgisi 2

2
Kız
1Ben Şaron[a] çiğdemiyim,
Vadilerin zambağıyım.
Erkek
2Dikenlerin arasında zambak nasılsa
Kızların arasında öyledir aşkım.
Kız
3Orman ağaçları arasında bir elma ağacına benzer
Delikanlıların arasında sevgilim.
Onun gölgesinde oturmaktan zevk alırım,
Tadı damağımda kalır meyvesinin.
4Ziyafet evine götürdü beni,
Üzerimdeki sancağı aşktı.
5Güçlendirin beni üzüm pestiliyle,
Canlandırın elmayla,
Çünkü aşk hastasıyım ben.
6Sol eli başımın altında,
Sağ eli sarsın beni.
7Dişi ceylanlar,
Yabanıl dişi geyikler üstüne
Ant içiriyorum size, ey Yeruşalim kızları!
Aşkımı ayıltmayasınız, uyandırmayasınız diye,
Gönlü hoş olana dek.
8İşte! Sevgilimin sesi!
Dağların üzerinden sekerek,
Tepelerin üzerinden sıçrayarak geliyor.
9Sevgilim ceylana benzer, sanki bir geyik yavrusu.
Bakın, duvarımızın ardında duruyor,
Pencerelerden bakıyor,
Kafeslerden seyrediyor.
10Sevgilim şöyle dedi:
“Kalk, gel aşkım, güzelim.
11Bak, kış geçti,
Yağmurların ardı kesildi,
12Çiçekler açtı,
Şarkı mevsimi geldi,
Kumrular ötüşmeye başladı beldemizde.
13İncir ağacı ilk meyvesini verdi,
Yeşeren asmalar mis gibi kokular saçmakta.
Kalk, gel aşkım, güzelim.”
Erkek
14Kaya kovuklarında,
Uçurum kenarlarında gizlenen güvercinim!
Boyunu bosunu göster bana,
Sesini duyur;
Çünkü sesin tatlı, boyun bosun güzeldir.
15Yakalayın tilkileri bizim için,
Bağları bozan küçük tilkileri;
Çünkü bağlarımız yeşerdi.
Kız
16Sevgilim benimdir, ben de onun,
Zambaklar arasında gezinir[b] durur.
17Ey sevgilim, gün serinleyip gölgeler uzayana dek,
Engebeli dağlar üzerinde bir ceylan gibi,
Geyik yavrusu gibi ol!
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

2:1 Şaron Karmel Dağı’nın güneyinde, verimli bir kıyı bölgesiydi. çiğdemiyim Bkz. Yşa.35:1-2.
2:3 elma ağacına Bu şekilde nitelenen bu meyve ağacının gerçek cinsi belirsizdir.
2:4 sancağı Bkz. Ezg.6:4; Say.2:1-2; Mez.20:5. Sancağın dikildiği yer, o yerin savaşta fethedildiği anlamına gelir. Erkek kızı aşkıyla fetheder.
2:7 Ezgide tekrarlanan bir üslup (bkz. Ezg.3:5; Ezg.8:4). Kız tarafından erkekle fiziksel yakınlığa ilişkin olarak söylenir. Kız evlilikte olması gereken bu tür ilişki için henüz erken olduğunu söylemektedir.
2:9 geyik yavrusu Gençliğin verdiği dinçliğe ilişkin bir benzetme (krş. Yşa.35:6).
2:10 Kalk... gel Bkz. Ezg.2:13; krş. Ezg.7:11-13. güzelim Bkz. Ezg.1:8’e ait not.
2:15 Sevgililerin ilişkisi ve bu yeni başlamış ilişkiyi zedeleyebilecek şeylerin ortadan kaldırılması mecazi bir şekilde anlatılmaktadır.
2:16 Sevgilim benimdir, ben de onun Bkz. Ezg.6:3; Ezg.7:10. Zambaklar arasında gezinir Erkek bir ceylana benzetilir (bkz. Ezg.2:1,Ezg.2:17). gezinir Gezinmek, erkeğin kızın çekiciliğinden aldığı içten zevki anlatan bir mecazdır (bkz. Ezg.6:2-3).

Videolar

Ezgiler Ezgisi Girişi

Ezgiler Ezgisi aşk şiirleridir. Büyük bir çoğunluğu iki sevgilinin, yani erkekle kadının, karşılıklı olarak söylediği şiirlerden oluşur. Kitap "Süleyman'ın Ezgiler Ezgisi" diye başladığına için "Süleyman'ın Ezgisi" olarak da bilinir.

Yahudiler Ezgiler Ezgisi'ni Tanrı'yla halkı arasındaki ilişkiler olarak yorumlarken, Hıristiyanlar Mesih'le kilise arasındaki ilişkiler olarak görmüşlerdir.

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş