Ezgiler Ezgisi 6:4

4Sevgilim, Tirsa[a] kadar güzelsin,
Yeruşalim kadar şirin,
Sancak açmış bir ordu kadar görkemli.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

6:4 Tirsa Ülkenin orta bölgesinde yer alan eski bir Kenan kenti (bkz. Yşu.12:24). I. Yarovam tarafından (İÖ 930-909) kuzey krallığının (İsrail Krallığı) ilk başkenti olarak seçilmişti (bkz. 1Kr.14:17; ayrıca bkz. 1Kr.15:21; 1Kr.16:23-24).Adının anlamı (hoş, güzel), kentin güzelliğinden ileri geliyordu; Yeruşalim’le birlikte anılmasının nedeni de bu olmalıdır. Sancak açmış bir ordu kadar Kızın güzelliği, erkekte sancak altında yürüyen bir birliğin uyandırdığı türden bir coşku ve heyecan uyandırmaktadır. görkemli Bkz. Ezg.6:10.

Videolar

Ezgiler Ezgisi Girişi

Ezgiler Ezgisi aşk şiirleridir. Büyük bir çoğunluğu iki sevgilinin, yani erkekle kadının, karşılıklı olarak söylediği şiirlerden oluşur. Kitap "Süleyman'ın Ezgiler Ezgisi" diye başladığına için "Süleyman'ın Ezgisi" olarak da bilinir.

Yahudiler Ezgiler Ezgisi'ni Tanrı'yla halkı arasındaki ilişkiler olarak yorumlarken, Hıristiyanlar Mesih'le kilise arasındaki ilişkiler olarak görmüşlerdir.

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş