Ezgiler Ezgisi 5

5
Erkek
1Bahçeme girdim, kızkardeşim, yavuklum,
Mürümü topladım baharatımla,
Gümecimi, balımı yedim,
Şarabımı, sütümü içtim.
Kızın Arkadaşları
Yiyin, için, ey dostlar!
Mest olun aşktan, ey sevgililer!
Kız
2Ben uyuyordum ama yüreğim uyanıktı.
Dinleyin! Sevgilim kapıyı vuruyor.
“Aç bana, kızkardeşim, aşkım, eşsiz güvercinim!
Sırılsıklam oldu başım çiyden,
Kaküllerim gecenin neminden.”
3Entarimi çıkardım,
Yine giyinmeli miyim?
Ayaklarımı yıkadım,
Yine kirletmeli miyim?
4Kapı deliğinden uzattı elini sevgilim,
Aşk duygularım kabardı onun için.
5Kalktım, sevgilime kapıyı açayım diye,
Mür elimden damladı,
Parmaklarımdan aktı
Sürgü tokmakları üzerine.
6Kapıyı açtım sevgilime,
Ama sevgilim yoktu, gitmişti!
Kendimden geçmişim o konuşurken.
Aradım onu, ama bulamadım,
Seslendim, ama yanıt vermedi.
7Kenti dolaşan bekçiler buldu beni,
Dövüp yaraladılar.
Sur bekçileri alıp götürdü şalımı.
8Size ant içiriyorum, ey Yeruşalim kızları!
Eğer sevgilimi bulursanız,
Söyleyin ona, aşk hastasıyım ben.
Kızın Arkadaşları
9Farkı ne sevgilinin öbürlerinden,
Ey güzeller güzeli?
Farkı ne ki, bize böyle ant içiriyorsun?
Kız
10Sevgilimin teni pembe-beyaz, ışıl ışıl yanıyor!
Göze çarpıyor on binler arasında.
11Başı saf altın,
Kakülleri kıvır kıvır, kuzgun gibi siyah.
12Akarsu kıyısındaki
Güvercinler gibi gözleri;
Sütle yıkanmış,
Yuvasındaki mücevher sanki.
13Yanakları güzel kokulu tarhlar gibi,
Nefis kokular saçıyor.
Dudakları zambak gibi,
Mür yağı damlatıyor.
14Elleri, üzerine sarı yakut kakılmış altın çubuklar,
Gövdesi laciverttaşıyla süslenmiş cilalı fildişi.
15Mermer sütun bacakları
Saf altın ayaklıklar üzerine kurulmuş.
Boyu bosu Lübnan dağları gibi,
Lübnan'ın sedir ağaçları gibi eşsiz.
16Ağzı çok tatlı,
Tepeden tırnağa güzel.
İşte böyledir sevgilim, böyledir yarim, ey Yeruşalim kızları!
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

3:6-5:1 Süleyman’ın kente yaklaşmakta olan düğün alayı ve düğün kutlaması betimlenmektedir.
5:1 Erkek, kızı kendi bahçesi olarak sahiplendiğini ifade etmektedir. kızkardeşim Bkz. Ezg.4:9’a ait not.
5:2-8 Burada söz edilenler muhtemelen hayalidir (bkz. Ezg.3:1-4 ve ilgili not).
5:10 pembe beyaz Krş. 1Sa.16:12.
5:12 Güvercinler Bkz. Ezg.1:15’e ait not.
5:13 zambak Bkz. Ezg.2:1’e ait not.
5:15 Boyu bosu Lübnan dağları gibi Müthiş ve heybetli. sedir ağaçları gibi eşsiz Lübnan’ın sedir ağaçları eski Ortadoğu’da meşhurdu; kerestesi tapınak ve sarayların süslemesinde kullanılırdı (bkz. Ezg.3:9; 1Kr.5:16).
5:16 Yeruşalim kızları! Bkz. Ezg.1:5’e ait not.

Videolar

Ezgiler Ezgisi Girişi

Ezgiler Ezgisi aşk şiirleridir. Büyük bir çoğunluğu iki sevgilinin, yani erkekle kadının, karşılıklı olarak söylediği şiirlerden oluşur. Kitap "Süleyman'ın Ezgiler Ezgisi" diye başladığına için "Süleyman'ın Ezgisi" olarak da bilinir.

Yahudiler Ezgiler Ezgisi'ni Tanrı'yla halkı arasındaki ilişkiler olarak yorumlarken, Hıristiyanlar Mesih'le kilise arasındaki ilişkiler olarak görmüşlerdir.

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş