Ezgiler Ezgisi 8

8
1Keşke kardeşim olsaydın,
Annemin memelerinden süt emmiş.
Dışarıda görünce öperdim seni,
Kimse de kınamazdı beni.
2Önüne düşer,
Beni eğiten
Annemin evine götürürdüm seni;
Sana baharatlı şarapla
Kendi narlarımın suyundan içirirdim.
3Sol eli başımın altında,
Sağ eli sarsın beni.
4Ant içiriyorum size, ey Yeruşalim kızları!
Aşkımı ayıltmayasınız, uyandırmayasınız diye,
Gönlü hoş olana dek.
Kızın Arkadaşları
5Kim bu,
Sevgilisine yaslanarak çölden çıkan?
Kız
Elma ağacı altında uyandırdım seni,
Orada doğum sancıları çekti annen,
Orada doğum sancıları çekip doğurdu seni.
6Beni yüreğinin üzerine bir mühür gibi,
Kolunun üzerine bir mühür gibi yerleştir.
Çünkü sevgi ölüm kadar güçlü,
Tutku ölüler diyarı kadar katıdır.
Alev alev yanar,
Yakıp bitiren ateş gibi.
7Sevgiyi engin sular söndüremez,
Irmaklar süpürüp götüremez.
İnsan varını yoğunu sevgi uğruna verse bile,
Yine de hor görülür!
Kızın Arkadaşları
8Küçük bir kızkardeşimiz var,
Daha memeleri çıkmadı.
Ne yapacağız kızkardeşimiz için,
Söz kesileceği gün?
9Eğer o bir sursa,
Üzerine gümüş mazgallı siper yaparız;
Eğer bir kapıysa,
Sedir tahtalarıyla onu kaplarız.
Kız
10Ben bir surum, memelerim de kuleler gibi,
Böylece hoşnut eden biri oldum onun gözünde.
11Süleyman'ın bağı vardı Baal-Hamon'da,
Kiraya verdi bağını;
Her biri bin gümüş öderdi ürünü için.
12Benim bağım kendi emrimde,
Bin gümüş senin olsun, ey Süleyman,
İki yüz gümüş de ürününe bakan kiracıların.
Erkek
13Ey sen, bahçelerde oturan kadın,
Arkadaşlar kulak veriyor sesine,
Bana da duyur onu.
Kız
14Koş, sevgilim,
Mis kokulu dağların üzerinde bir ceylan gibi,
Geyik yavrusu gibi ol!
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

8:1 Kimse de kınamazdı beni Kız çekinmeden ve utanmadan erkeğine duyduğu aşkı açıkça dile getirebileceği ortamı özlüyor.
8:4 Bkz. Ezg.2:7 ve ilgili not.
8:5 Kim... çölden Bkz. Ezg.3:6. Elma ağacı altında Antik dünyada cinsel birleşme ve doğum çoğunlukla verimli meyve ağaçlarıyla ilişkilendirilirdi.
8:6-7 sevgi... ölüler diyarı. yanar... ateş. engin sular... götüremez... verse... hor görülür! Bu dört bilgelik sözü, evlilikteki sevgiyi insanın yaşadığı deneyimler içinde en dayanıklı, en boyun eğmez ve yenilmez güç olarak niteler. Bu ifadeler, bu kitabın yazınsal açıdan doruk noktasına ulaştığı yerdir ve kitabın yazılış amacını ortaya koyar.
8:6 mühür Mühür, bir kimlik gibi sahibinin adını taşırdı (bkz. Yar.38:18’a ait not). Kız, erkeğin yüreğinde yalnızca kendisinin olmasını istiyor (bkz. Giriş). ölüler diyarı kadar katıdır Ölüler diyarı nasıl ölülerden vazgeçmezse, sevgi de sevdiğini teslim etmeyecektir.
8:8-14 Erkek kardeşlerin sözleri (Ezg.8:8-9), kızın kendi bağına yaptığı gönderme (Ezg.8:12) ve Süleyman’a yaptığı son gönderme (Ezg.8:11-12), bu kitabın başlangıcına bir dönüş yapıldığını gösterir (bkz. Ezg.1:2-7; ayrıca bkz. Giriş). Dizeler, kızın aşk ve evlilik yaşına geldiğini ve sevgilisiyle ilişkisinin filizlendiğini anlatıyor.
8:8 Eski Ortadoğu’da ağabeyler, özellikle evlilikle ilgili meselelerde (bkz. Yar.24:50-60; Yar.34:13-27), kız kardeşlerini korumakla sorumluydu. Söz kesileceği gün? Evlilikle ilgili karşılıklı sözleşmeler genellikle genç yaşlarda gerçekleştirilirdi.
8:9 Hayallerinde canlandırdıkları bu tasvir büyük olasılıkla, ağabeylerin genç kız kardeşlerini, aşk ve evlilik için uygun zaman gelene dek kollayıp koruma kararlılıklarını ifade etmektedir.
8:10 Ben... kuleler gibi Kız, ağabeyleri tarafından denetlendiği yaşı bitirip olgunlaştığında seviniyor, özgürlüğün tadına varıyor (krş. Hez.16:7-8). onun Erkeğin.
8:12 benim bağım Kızın bedeni (bkz. Ezg.1:6’ya ait not). kendi emrimde Süleyman nasıl bağının efendisiyse, kız da bağın sahibesi olarak çekici niteliklerini istediği gibi erkeğine sunar.
8:13 Bana da duyur onu Bkz. Ezg.2:14.
8:14 Mis kokulu dağların üzerinde Krş. Ezg.2:17. ceylan gibi, geyik... gibi ol Erkekliğin gücünü ve çevikliğini gösterir (bkz. Ezg.2:9’a ait not).

Videolar

Ezgiler Ezgisi Girişi

Ezgiler Ezgisi aşk şiirleridir. Büyük bir çoğunluğu iki sevgilinin, yani erkekle kadının, karşılıklı olarak söylediği şiirlerden oluşur. Kitap "Süleyman'ın Ezgiler Ezgisi" diye başladığına için "Süleyman'ın Ezgisi" olarak da bilinir.

Yahudiler Ezgiler Ezgisi'ni Tanrı'yla halkı arasındaki ilişkiler olarak yorumlarken, Hıristiyanlar Mesih'le kilise arasındaki ilişkiler olarak görmüşlerdir.

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş