2. Samuel 1

1
Davut Saul'un Ölüm Haberini Duyuyor
1Saul'un ölümünden sonra Amalekliler'e karşı kazandığı zaferden dönen Davut Ziklak'ta iki gün kaldı. 2Üçüncü gün, Saul'un ordugahından giysileri yırtılmış, başı toz toprak içinde bir adam geldi. Adam Davut'a yaklaşınca önünde yere kapandı. 3Davut, “Nereden geliyorsun?” diye sordu.
Adam, “İsrail ordugahından kaçıp kurtuldum” dedi.
4Davut, “Ne oldu? Bana anlat” dedi.
Adam askerlerin savaş alanından kaçtığını, birçoğunun düşüp öldüğünü, Saul'la oğlu Yonatan'ın da ölüler arasında olduğunu anlattı.
5Davut, kendisine haberi veren genç adama, “Saul'la oğlu Yonatan'ın öldüğünü nereden biliyorsun?” diye sordu.
6 Genç adam şöyle yanıtladı: “Bir rastlantı sonucu Gilboa Dağı'ndaydım. Saul mızrağına dayanmıştı. Atlılarla savaş arabaları ona doğru yaklaşıyordu. 7Saul arkasına dönüp beni görünce seslendi. Ben de, ‘Buyrun, buradayım’ dedim.
8“Saul, ‘Sen kimsin?’ diye sordu.
“ ‘Ben bir Amalekli'yim’ diye yanıtladım.
9“Saul, ‘Ne olur üstüme var ve beni öldür!’ dedi, ‘Çünkü çektiğim acılardan kurtulmak istiyorum.’ 10Bu yüzden varıp onu öldürdüm. Çünkü yere düştükten sonra yaşayamayacağını biliyordum. Başındaki taçla kolundaki bileziği aldım ve onları buraya, efendime getirdim.”
11Bunun üzerine Davut'la yanındakiler giysilerini yırttılar. 12Kılıçtan geçirilen Saul, oğlu Yonatan ve RAB'bin halkı olan İsrailliler için akşama dek yas tutup ağladılar, oruç tuttular.
13Davut, kendisine haber getiren genç adama, “Nerelisin?” diye sordu.
Adam, “Ben yabancıyım, bir Amalekli'nin oğluyum” dedi.
14Davut, “RAB'bin meshettiği kişiye el kaldırıp onu yok etmekten korkmadın mı?” diye sordu. 15Sonra adamlarından birini çağırıp, “Git, öldür onu!” diye buyurdu. Böylece adam Amalekli'yi vurup öldürdü. 16Davut Amalekli'ye, “Kanından sen kendin sorumlusun” demişti, “Çünkü ‘RAB'bin meshettiği kişiyi ben öldürdüm’ demekle kendine karşı ağzınla tanıklıkta bulundun.”
Davut'un Saul ve Yonatan için Yaktığı Ağıt
17Davut Saul'la oğlu Yonatan için ağıt yaktı. 18 Sonra Yaşar Kitabı'nda yazılan Yay adındaki ağıtın Yahuda halkına öğretilmesini buyurdu:
19“Ey İsrail, senin yüceliğin yüksek tepelerinde yok oldu!
Güçlüler nasıl da yere serildi!
20Haberi ne Gat'a duyurun,
Ne de Aşkelon sokaklarında yayın.
Öyle ki, ne Filistliler'in kızları sevinsin,
Ne de sünnetsizlerin kızları coşsun.
21Ey Gilboa dağları,
Üzerinize ne çiy ne de yağmur düşsün.
Ürün veren tarlalarınız olmasın.
Çünkü güçlünün kalkanı,
Bir daha yağ sürülmeyecek olan Saul'un kalkanı
Orada bir yana atıldı!
22Yonatan'ın yayı yere serilmişlerin kanından,
Yiğitlerin bedenlerinden hiç geri çekilmedi.
Saul'un kılıcı hiç boşa savrulmadı.
23Saul'la Yonatan tatlı ve sevimliydiler,
Yaşamda da ölümde de ayrılmadılar.
Kartallardan daha çevik,
Aslanlardan daha güçlüydüler.
24Ey İsrail kızları!
Sizi al renkli, süslü giysilerle donatan,
Giysinizi altın süslerle bezeyen Saul için ağlayın!
25Güçlüler nasıl da yere serildi savaşta!
Yonatan senin yüksek tepelerinde ölü yatıyor.
26Senin için üzgünüm, kardeşim Yonatan.
Benim için çok değerliydin.
Sevgin kadın sevgisinden daha üstündü.
27Güçlüler nasıl da yere serildi!
Savaş silahları yok oldu!”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

1:1 Saul’un ölümünden sonra Kitabın bu şekilde başlaması, 1. ve 2. Samuel’in tek bir kitap olarak yazıldığını gösterir (bkz. 1. Samuel:Giriş). kazandığı zaferden dönen Davut Bkz. 1Sa.30:26. Ziklak’ta Bkz. 1Sa.27:6’ya ait not.
1:2 giysileri yırtılmış, başı toz toprak içinde Bkz. 1Sa.4:12’ye ait not.
1:8 Amalekli’yim Bkz. 1Sa.15. bölüm.
1:10 varıp onu öldürdüm Amalekli’nin anlattıkları, o an orada bulunanların tanıklığıyla çelişir (bkz. 1Sa.31:3-6). Amalekli, muhtemelen Davut’un kendisini ödüllendireceğini umarak Saul’un ölümüyle ilgili bu öyküyü uydurmuştu (bkz. 2Sa.4:9-10). taçla... aldım Amalekli adam Saul’a Filistliler’den önce ulaşmıştı (bkz. 1Sa.31:8-9).
1:11 giysilerini yırttılar Bkz. 2Sa.1:2’ ye ait not, krş. Elç.14:14 ve ilgili not.
1:12 yas tutup ağladılar Bkz. Yar.23:2; 1Kr.13:30; Yer.22:18.
1:13 Amalekli’nin oğluyum Adamın, hem İsrailliler ile Amalekliler arasındaki ilişkiden hem de Davut’un Amalekliler’le yaptığı büyük savaştan habersiz olduğu anlaşılıyor (bkz. 2Sa.1:1; 1Sa.30. bölüm; ayrıca bkz. 1Sa.15:2’ye ait not).
1:14-16 Davut, hiçbir zaman Saul’un ölümünü istemediğini ve tahtını zorla ele geçirmek niyetinde olmadığını bir kere daha göstermiş oldu.
1:14 Bkz. 1Sa.24:6 ve ilgili not. RAB’bin meshettiği Bkz. 1Sa.9:16’ya ait not.
1:15 öldür onu! Bkz. 2Sa.1:10’ a ait not; 2Sa.4:10.
1:17 ağıt Ölen önderler, kahramanlar veya yıkılan krallık başkentleri için ağıt yakmak âdetti (bkz. 2Ta.35:25 ve ilgili not;Ağıtlar:Giriş).
1:18 Yaşar Kitabı’nda Bkz. Yşu.10:13’e ait not. Yay adındaki ağıtın Savaş ezgisidir. Davut burada hem Yonatan’ı hem de Saul’u överek onların İsrail tarihindeki yerlerine ne denli önem verdiğini göstermiştir.
1:19 senin yüceliğin Davut, Saul ile Yonatan’ı, krallıktaki konumlarından ötürü değil, Tanrı tarafından atanan önderler olarak Tanrı’nın onlar aracılığıyla düşmana karşı kazandığı zaferlerden ötürü bu şekilde tanımlamıştır (bkz. 1Sa.14:47-48 ve ilgili not). yüksek tepelerinde Gilboa’nın (bkz. 2Sa.1:25; 1Sa.31:1,1Sa.31:8 ve ilgili not). Güçlüler nasıl da yere serildi! Bkz. 2Sa.1:25,2Sa.1:27. Ağıtın teması (2Sa.1:17-27), Hanna’nın 1Sa.2:1-10’daki ve Davut’un 2Sa.22. bölümdeki ezgilerinin temalarına benzer ; ancak o ezgilerde alçakgönüllülerin yüceltilmesinden söz edilirken bu ağıtta tam tersi durum söz konusudur.
1:20 ne Gat’a... ne de Aşkelon sokaklarında İsrail’e en yakın ve en uzak yerde bulunan büyük Filist kentleridir. Bu şekilde bütün Filist halkı kastedilmiş olur. Davut, düşmanın, Tanrı’nın halkını yenilgiye uğratarak (bkz. 1Sa.31:9-10) Tanrı’nın adına leke sürmesini istemez (bkz. Çık.32:12; Say.14:13-19; Yas.9:28; ayrıca bkz. Yşu.7:9 ve ilgili notlar). sünnetsizlerin Bkz. 1Sa.14:6’ya ait not.
1:21 Yaşadığı derin acının ifadesi olarak Davut, İsrail’in yenildiği ve Saul ile Yonatan’ın öldürüldüğü yere lanet okur (bkz. Eyü.3:3-10; Yer.20:14-18). Bir daha yağ sürülmeyecek Deriden yapılmış kalkanları temizlemek, cilalamak ve yenilemek için üzerine yağ sürülürdü.
1:23 ölümde de ayrılmadılar Yonatan, babasının Davut’a yaptıklarına karşı çıksa da, İsrail’in savunmasında yer almıştı.
1:26 kadın sevgisinden daha üstündü Dostluğun getirdiği özverili ve derin sadakat söz konusudur (bkz. 1Sa.20:13-16’ya ait notlar).
1:27 savaş silahları Saul ile Yonatan.

Videolar

2. Samuel Girişi

1. Samuel'in devamı olan 2. Samuel Kitabı Kral Davut'un krallığının bir tarihçesidir. Davut önce Yahuda oymağının (1-4 bölümleri), sonra bütün İsrail'in kralı oldu (5-24 bölümleri).

2. Samuel Kitabı Davut'un krallığını pekiştirmek ve birliği sağlamak için içte ve dışta düşmanlarıyla nasıl bir mücadeleye giriştiğini canlı bir şekilde anlatır. Ayrıca Tanrı'nın Davut'la yaptığı antlaşmayı ve Davut'un yerine tahta kimin geçeceğini anlatır.

Davut imanlı, Tanrı'ya bağlı ve halkın saygısını kolayca kazanan biri olarak tanıtılıyor bu kitapta. Bazen de acımasız, bencil duygularına kapılıp günah işleyen biri olarak da tanıtılıyor. Ama Rab'bin Peygamberi Natan günahını ortaya çıkarınca, itiraf etti ve Tanrı'nın ona vereceği cezayı kabul etti.

Davut'un yaşamı ve başarıları İsrail halkını o denli çok etkiledi ki, kendisinden sonra halk sıkıntıya düştüğünde onun soyundan gelecek ve ona benzeyecek bir kral için özlem duydu.

Ana Hatlar:

1:1-4:12 Davut'un Yahuda krallığı
5:1-24:25 Davut'un bütün İsrail krallığı
a. 5:1-10:19 İlk yıllar
b. 11:1-12:25 Davut'la Bat-Şeva olayı
c. 12:26-20:26 Sıkıntılar ve zorluklar
ç. 21:1-24:25 Son yıllar
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş