2. Samuel 1:17-27

Davut'un Saul ve Yonatan için Yaktığı Ağıt
17Davut Saul'la oğlu Yonatan için ağıt yaktı. 18 Sonra Yaşar Kitabı'nda yazılan Yay adındaki ağıtın Yahuda halkına öğretilmesini buyurdu:
19“Ey İsrail, senin yüceliğin yüksek tepelerinde yok oldu!
Güçlüler nasıl da yere serildi!
20Haberi ne Gat'a duyurun,
Ne de Aşkelon sokaklarında yayın.
Öyle ki, ne Filistliler'in kızları sevinsin,
Ne de sünnetsizlerin kızları coşsun.
21Ey Gilboa dağları,
Üzerinize ne çiy ne de yağmur düşsün.
Ürün veren tarlalarınız olmasın.
Çünkü güçlünün kalkanı,
Bir daha yağ sürülmeyecek olan Saul'un kalkanı
Orada bir yana atıldı!
22Yonatan'ın yayı yere serilmişlerin kanından,
Yiğitlerin bedenlerinden hiç geri çekilmedi.
Saul'un kılıcı hiç boşa savrulmadı.
23Saul'la Yonatan tatlı ve sevimliydiler,
Yaşamda da ölümde de ayrılmadılar.
Kartallardan daha çevik,
Aslanlardan daha güçlüydüler.
24Ey İsrail kızları!
Sizi al renkli, süslü giysilerle donatan,
Giysinizi altın süslerle bezeyen Saul için ağlayın!
25Güçlüler nasıl da yere serildi savaşta!
Yonatan senin yüksek tepelerinde ölü yatıyor.
26Senin için üzgünüm, kardeşim Yonatan.
Benim için çok değerliydin.
Sevgin kadın sevgisinden daha üstündü.
27Güçlüler nasıl da yere serildi!
Savaş silahları yok oldu!”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

1:17 ağıt Ölen önderler, kahramanlar veya yıkılan krallık başkentleri için ağıt yakmak âdetti (bkz. 2Ta.35:25 ve ilgili not;Ağıtlar:Giriş).
1:18 Yaşar Kitabı’nda Bkz. Yşu.10:13’e ait not. Yay adındaki ağıtın Savaş ezgisidir. Davut burada hem Yonatan’ı hem de Saul’u överek onların İsrail tarihindeki yerlerine ne denli önem verdiğini göstermiştir.
1:19 senin yüceliğin Davut, Saul ile Yonatan’ı, krallıktaki konumlarından ötürü değil, Tanrı tarafından atanan önderler olarak Tanrı’nın onlar aracılığıyla düşmana karşı kazandığı zaferlerden ötürü bu şekilde tanımlamıştır (bkz. 1Sa.14:47-48 ve ilgili not). yüksek tepelerinde Gilboa’nın (bkz. 2Sa.1:25; 1Sa.31:1,1Sa.31:8 ve ilgili not). Güçlüler nasıl da yere serildi! Bkz. 2Sa.1:25,2Sa.1:27. Ağıtın teması (2Sa.1:17-27), Hanna’nın 1Sa.2:1-10’daki ve Davut’un 2Sa.22. bölümdeki ezgilerinin temalarına benzer ; ancak o ezgilerde alçakgönüllülerin yüceltilmesinden söz edilirken bu ağıtta tam tersi durum söz konusudur.
1:20 ne Gat’a... ne de Aşkelon sokaklarında İsrail’e en yakın ve en uzak yerde bulunan büyük Filist kentleridir. Bu şekilde bütün Filist halkı kastedilmiş olur. Davut, düşmanın, Tanrı’nın halkını yenilgiye uğratarak (bkz. 1Sa.31:9-10) Tanrı’nın adına leke sürmesini istemez (bkz. Çık.32:12; Say.14:13-19; Yas.9:28; ayrıca bkz. Yşu.7:9 ve ilgili notlar). sünnetsizlerin Bkz. 1Sa.14:6’ya ait not.
1:21 Yaşadığı derin acının ifadesi olarak Davut, İsrail’in yenildiği ve Saul ile Yonatan’ın öldürüldüğü yere lanet okur (bkz. Eyü.3:3-10; Yer.20:14-18). Bir daha yağ sürülmeyecek Deriden yapılmış kalkanları temizlemek, cilalamak ve yenilemek için üzerine yağ sürülürdü.
1:23 ölümde de ayrılmadılar Yonatan, babasının Davut’a yaptıklarına karşı çıksa da, İsrail’in savunmasında yer almıştı.
1:26 kadın sevgisinden daha üstündü Dostluğun getirdiği özverili ve derin sadakat söz konusudur (bkz. 1Sa.20:13-16’ya ait notlar).
1:27 savaş silahları Saul ile Yonatan.

Videolar

2. Samuel Girişi

1. Samuel'in devamı olan 2. Samuel Kitabı Kral Davut'un krallığının bir tarihçesidir. Davut önce Yahuda oymağının (1-4 bölümleri), sonra bütün İsrail'in kralı oldu (5-24 bölümleri).

2. Samuel Kitabı Davut'un krallığını pekiştirmek ve birliği sağlamak için içte ve dışta düşmanlarıyla nasıl bir mücadeleye giriştiğini canlı bir şekilde anlatır. Ayrıca Tanrı'nın Davut'la yaptığı antlaşmayı ve Davut'un yerine tahta kimin geçeceğini anlatır.

Davut imanlı, Tanrı'ya bağlı ve halkın saygısını kolayca kazanan biri olarak tanıtılıyor bu kitapta. Bazen de acımasız, bencil duygularına kapılıp günah işleyen biri olarak da tanıtılıyor. Ama Rab'bin Peygamberi Natan günahını ortaya çıkarınca, itiraf etti ve Tanrı'nın ona vereceği cezayı kabul etti.

Davut'un yaşamı ve başarıları İsrail halkını o denli çok etkiledi ki, kendisinden sonra halk sıkıntıya düştüğünde onun soyundan gelecek ve ona benzeyecek bir kral için özlem duydu.

Ana Hatlar:

1:1-4:12 Davut'un Yahuda krallığı
5:1-24:25 Davut'un bütün İsrail krallığı
a. 5:1-10:19 İlk yıllar
b. 11:1-12:25 Davut'la Bat-Şeva olayı
c. 12:26-20:26 Sıkıntılar ve zorluklar
ç. 21:1-24:25 Son yıllar
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş