2. Samuel 14

14
Avşalom Yeruşalim'e Dönüyor
1-2Kral Davut'un Avşalom'u özlediğini anlayan Seruya oğlu Yoav, birini gönderip Tekoa'da yaşayan bilge bir kadını getirtti. Yoav kadına, “Lütfen yasa bürün” dedi, “Yas giysilerini giy. Yağ sürme ve ölü için günlerdir yas tutan bir kadın gibi davran. 3Krala git ve ona söyleyeceklerimi ilet.” Sonra kadına neler söyleyeceğini bildirdi.
4Tekoalı kadın krala gitti. Önünde yüzüstü yere kapanarak, “Ey kral, yardım et!” dedi.
5Kral, “Neyin var?” diye sordu.
Kadın, “Ben zavallı dul bir kadınım” diye yanıtladı, “Kocam öldü. 6Ben kölenin iki oğlu vardı. İkisi tarlada kavgaya tutuştular. Orada onları ayıracak kimse yoktu. Biri öbürünü vurup öldürdü. 7Şimdi bütün boy halkı cariyene karşı çıkıp, ‘Kardeşini öldüreni bize teslim et’ diyor, ‘Öldürdüğü kardeşinin canına karşılık onu öldürelim. Böylece mirasçıyı da ortadan kaldırmış oluruz.’ İşte geri kalan közümü de söndürecekler; yeryüzünde kocamın adını sürdürecek soy kalmayacak.”
8Kral, “Evine dön, ben davanla ilgili buyruk vereceğim” dedi.
9Tekoalı kadın, “Efendim kral, bu olayın suçlusu ben ve babamın ev halkı olsun” dedi, “Kral ve tahtı suçsuz olsun.”
10Kral, “Kim sana bir şey derse, onu bana getir” dedi, “Bir daha canını sıkmaz.”
11Kadın, “Öyleyse kral Tanrısı RAB'bin adına ant içsin de kanın öcünü alacak kişi yıkımı büyütmesin” diye karşılık verdi, “Yoksa oğlumu yok edecekler.”
Kral, “Yaşayan RAB'bin adıyla derim ki, oğlunun saçının bir teline bile zarar gelmeyecektir” dedi.
12Kadın, “İzin ver de, efendim krala bir söz daha söyleyeyim” dedi.
Kral, “Söyle” dedi.
13Kadın konuşmasını şöyle sürdürdü: “Neden Tanrı'nın halkına karşı böyle bir şey tasarladın? Kral böyle konuşmakla sanki kendini suçlu çıkarıyor. Çünkü sürgüne gönderdiği kişiyi geri getirmedi. 14Hepimizin öleceği kesin, toprağa dökülüp yeniden toplanamayan su gibiyiz. Ama Tanrı can almaz; sürgüne gönderilen kişi kendisinden uzak kalmasın diye çözüm yolları düşünür.
15“Halk beni korkuttuğu için efendim krala bunları söylemeye geldim. ‘Kralla konuşayım, belki kölesinin dileğini yerine getirir’ diye düşündüm, 16‘Belki kral oğlumla beni öldürüp Tanrı'nın halkından yoksun bırakmak isteyenin elinden kurtarmayı kabul eder.’ 17Efendim kralın sözü beni rahatlatsın dedim. Çünkü efendim kral iyiyi, kötüyü ayırt etmekte Tanrı'nın meleği gibidir. Tanrın RAB seninle olsun!”
18Kral, “Sana bir soru soracağım, benden gerçeği saklama” dedi.
Kadın, “Efendim kral, buyur” diye karşılık verdi.
19Kral, “Bütün bunları seninle birlikte tasarlayan Yoav mı?” diye sordu.
Kadın şöyle yanıtladı: “Yaşamın hakkı için derim ki, ey efendim kral, hiçbir sorunu yanıtlamaktan kaçamam. Evet, bana buyruk veren ve kölene bütün bunları söyleten kulun Yoav'dır. 20Kulun Yoav duruma bir çözüm getirmek için yaptı bunu. Efendim, Tanrı'nın bir meleği gibi bilgedir. Ülkede olup biten her şeyi bilir.”
21Bunun üzerine kral Yoav'a, “İstediğini yapacağım” dedi, “Git, genç Avşalom'u geri getir.”
22Yoav yüzüstü yere kapanarak onu kutsadı ve, “Ey efendim kral, bugün benden hoşnut olduğunu biliyorum, çünkü kulunun isteğini yaptın” dedi.
23Yoav hemen Geşur'a gidip Avşalom'u Yeruşalim'e getirdi. 24Ne var ki, kral, “Avşalom evine gitsin, yanıma gelmesin” diye buyruk verdi. Bu yüzden Avşalom evine gitti; kralı görmedi.
25Bütün İsrail'de Avşalom kadar yakışıklılığı için övülen kimse yoktu; tepeden tırnağa kusursuz biriydi. 26Avşalom saçını kestirdiği zaman tartardı. Saçı ona ağırlık verdiği için her yıl kestirirdi. Saçının ağırlığı krallık ölçüsüne göre iki yüz şekel[a] çekerdi. 27Avşalom'un üç oğlu ve Tamar adında çok güzel bir kızı vardı.
28Avşalom kralı görmeden Yeruşalim'de iki yıl yaşadı. 29Sonra Yoav'ı krala göndermek için ona haber saldı. Ama Yoav gelmek istemedi. Avşalom ikinci kez haber gönderdi, Yoav yine gelmek istemedi. 30Avşalom kullarına, “Bakın, Yoav'ın arpa tarlası benimkine bitişiktir” dedi, “Gidin, tarlayı ateşe verin.” Bunun üzerine gidip tarlayı ateşe verdiler.
31Yoav kalkıp Avşalom'un evine gitti. “Kulların neden tarlamı ateşe verdi?” diye sordu.
32Avşalom şöyle yanıtladı: “Bak, sana, ‘Buraya gel, seni krala göndereyim’ diye haber yolladım. Ona şunları söylemeni isteyecektim: ‘Neden Geşur'dan geldim? Orada kalsaydım benim için daha iyi olurdu. Artık kralı görmek istiyorum. Bir suçum varsa, beni öldürsün.’ ”
33Bunun üzerine Yoav gidip Avşalom'un söylediklerini krala iletti. Kral Avşalom'u çağırttı. Avşalom kralın yanına gelip önünde yüzüstü yere kapandı. Kral da onu öptü.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

5:1-24:25 5. bölümden itibaren 2. Samuel Kitabı’nın bazı bölümleri 1. Tarihler Kitabı ile paraleldir (ayrıca bkz. 2Sa.3:2-5).
14:1-2 Seruya oğlu Yoav Bkz. 2Sa.2:13 ve 1Sa.26:6’ya ait notlar. birini gönderip Krş. 2Sa.12:1-7; ayrıca bkz. 1Kr.20:38-43. Tekoa’da Beytlehem’in birkaç kilometre güneyinde bir kasaba (bkz. Amo.1:1). Seruya oğlu Yoav Bkz. 2Sa.2:13 ve 1Sa.26:6’ya ait notlar. birini gönderip Krş. 2Sa.12:1-7; ayrıca bkz. 1Kr.20:38-43. Tekoa’da Beytlehem’in birkaç kilometre güneyinde bir kasaba (bkz. Amo.1:1).
14:7 O çağda İsrail’de kan davaları yaygındı (bkz. 2Sa.3:27’ye ait not; ayrıca bkz. Say.35:12; Yas.19:11-13). Ancak RAB, ailelerin soylarının sürmesine engel yaratan bu geleneği önlemek üzere birtakım yasalar buyurmuştu (bkz. Yas.25:5-7 ve Rut.2:20’ye ait notlar). mirasçıyı da ortadan kaldırmış oluruz Kan davasının asıl. O çağda İsrail’de kan davaları yaygındı (bkz. 2Sa.3:27’ye ait not; ayrıca bkz. Say.35:12; Yas.19:11-13). Ancak RAB, ailelerin soylarının sürmesine engel yaratan bu geleneği önlemek üzere birtakım yasalar buyurmuştu (bkz. Yas.25:5-7 ve Rut.2:20’ye ait notlar). mirasçıyı da ortadan kaldırmış oluruz Kan davasının asıl nedeni adaletin yerine gelmesi değil, hasım ailenin topraklarını ele geçirme arzusuna dayanıyordu (bkz. Say.27:11). kocamın adını sürdürecek soy kalmayacak Kadının soyunun sürmesini engellemek, katilin cezasız kalmasına izin vermekten daha büyük bir hata olacaktı. Yoav, Davut’a Avşalom’u geri getirmediği takdirde taht kavgasının ortaya çıkabileceğini ima ediyordu.
14:13 Tanrı’nın halkına karşı Kadın burada, İsrail halkının, tahtın vârislerinin sağ salim geri dönmesini istediğini belirtiyor. sanki kendini suçlu çıkarıyor? Benzetmede Davut, kan öcünü alan kiş inin yerine koyuluyor. Davut, başkası için kolayca verebildiği bir kararı, aynı durumdaki Avşalom için vermemiştir.
14:14 Tanrı can almaz Kadın Tanrı’nın merhametini vurgularken (bkz. Hez.18:32; Hez.33:11 ve ilgili not), Tanrı’nın adaleti ile ilgili Kutsal Kitap öğretisini ya unuttuğu için veya çarpıtmak amacıyla bunu söylemiştir (bkz. Yar.9:6’ya ait not). Davut bu sözler üzerine muhtemelen kendi suçunu ve Tanrı’nın bunun karşılığında gösterdiği merhameti hatırlamış, bu da kadının sözlerini onaylamasını kolaylaştırmıştır (bkz. 2Sa.12:13 ve 2Sa.13:21’e ait notlar).
14:17 iyiyi, kötüyü ayırt etmekte Bkz. 2Sa.14:20; 2Sa.19:27.
14:23 Yoav... Geşur’a gidip Bkz. 2Sa.13:37.
14:24 yanıma gelmesin Bkz. 2Sa.14:1-2’ ye ait not.
14:26 saçını O zamanın insanları için saç erklik göstergesiydi (bkz. 2Kr.2:23 ve ilgili not). krallık ölçüsüne göre iki yüz şekel Yaklaşık 2.5 kg. 1 kraliyet şekeli, 1 tapınak şekelinden ağırdı (bkz. Çık.30:13).
14:27 Tamar Avşalom kızına kız kardeşinin adını vermişti (2Sa.13:1).
14:32 Bir suçum varsa, beni öldürsün Avşalom her durumda Davut’a boyun eğmeye razı değildir.
14:33 Kral da onu öptü Kral bağışladığını böyle gösterirdi. Avş alom’un kral tarafından kabul edilmesi, öbür kraliyet üyeleriyle de görüşebileceği anlamına geliyordu. Ancak Davut’la aralarında konuşma geçmemesinden ve Davut’un burada baba olarak değil bir kral olarak tanımlanmasından, bunun yüzeysel bir barışma olduğu anlaşılır. Davut’un bu ana kadar barışmayı geciktirmesi ve adaleti yerine getirmeye yanaşmaması,Avşalom’u tahtı ele geçirmeye daha da kışkırtmıştı; ancak Avşalom’un bu hırsı sonunda kendi ölümüne yol açacak, böylece Natan’ın peygamberlik sözleri yerine gelecekti (bkz. 2Sa.12:10-11 ve ilgili not).

Videolar

2. Samuel Girişi

1. Samuel'in devamı olan 2. Samuel Kitabı Kral Davut'un krallığının bir tarihçesidir. Davut önce Yahuda oymağının (1-4 bölümleri), sonra bütün İsrail'in kralı oldu (5-24 bölümleri).

2. Samuel Kitabı Davut'un krallığını pekiştirmek ve birliği sağlamak için içte ve dışta düşmanlarıyla nasıl bir mücadeleye giriştiğini canlı bir şekilde anlatır. Ayrıca Tanrı'nın Davut'la yaptığı antlaşmayı ve Davut'un yerine tahta kimin geçeceğini anlatır.

Davut imanlı, Tanrı'ya bağlı ve halkın saygısını kolayca kazanan biri olarak tanıtılıyor bu kitapta. Bazen de acımasız, bencil duygularına kapılıp günah işleyen biri olarak da tanıtılıyor. Ama Rab'bin Peygamberi Natan günahını ortaya çıkarınca, itiraf etti ve Tanrı'nın ona vereceği cezayı kabul etti.

Davut'un yaşamı ve başarıları İsrail halkını o denli çok etkiledi ki, kendisinden sonra halk sıkıntıya düştüğünde onun soyundan gelecek ve ona benzeyecek bir kral için özlem duydu.

Ana Hatlar:

1:1-4:12 Davut'un Yahuda krallığı
5:1-24:25 Davut'un bütün İsrail krallığı
a. 5:1-10:19 İlk yıllar
b. 11:1-12:25 Davut'la Bat-Şeva olayı
c. 12:26-20:26 Sıkıntılar ve zorluklar
ç. 21:1-24:25 Son yıllar
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş