Amos 1:1

1
1 Tekoalı koyun yetiştiricilerinden Amos'un sözleri. Uzziya'nın Yahuda, Yehoaş oğlu Yarovam'ın İsrail Kralı olduğu günlerde, depremden iki yıl önce Amos İsrail'le ilgili görümler gördü.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

1:1 koyun yetiştiricilerinden Bu sözcüğün İbranice karşılığı, Eski Antlaşma’da buradan başka yalnızca Moav Kralı için kullanılmaktadır (2Kr.3:4; bkz. Amo.7:14-15 ve ilgili not). Amos büyük ihtimalle sadece koyun yetiştirmiyor, genel olarak hayvancılıkla uğraşıyordu. Amos geçimini peygamberlik hizmetiyle sağlamıyordu, görevini dinsel kurumların dışında sürdürüyordu. Amos’un Bkz. Giriş. ‘RAB (Yahve) güçlüdür’ anlamına gelen Amatsya (2Ta.17:16) adının kısaltılmış bir biçimi olabilir. Uzziya’nın Krş. Yşa.6:1’e ait not. depremden İki yüz yılı aşkın bir süre akıllardan silinmeyecek bu büyük sarsıntıdan Zek.Amo.14:5’te de söz edilmektedir. Günümüzde yapılan jeolojik çalışmalara göre, bu bölgede İÖ 750 dolaylarında şiddetli depremler yaşanmıştır. görümler Tanrı’nın vahyini bildirmesinin yollarından biri (bkz. Elç.10:3’e ait not; Bilgi Kutusu: Vahiy, s.1653).

Videolar

Amos Girişi

Amos Kutsal Kitap'ta sözleri ayrıntılarıyla kaydedilen ilk peygamberdir. Yahudalı olmasına karşın, İ.Ö. 8. yüzyılın ortalarında daha çok İsrail'in kuzey krallığında yaşayan insanlara seslendi. Bu dönemde insanlar bolluk, güvenlik içinde yaşıyorlardı. Ne var ki, Amos bolluğun belirli zenginlerle sınırlı olduğunu, haksızlık ve yoksullara yapılan baskıyla beslendiğini gördü. Dinsel uygulamalar içten değildi; güvenlik görünüşte var, gerçekte yoktu. Amos cesaretle Tanrı'nın halkı cezalandıracağını duyurdu. "Doğruluk ırmak gibi sürekli aksın" diye çağrı yaptı, "Belki RAB, Her Şeye Egemen Tanrı, Yusuf'un soyundan sağ kalanlara lütfeder" dedi (5:15).

Ana Hatlar:

1:1-2:5 İsrail'in komşularının cezalandırılması
2:6-6:14 İsrailliler'in cezalandırılması
7:1-9:15 Beş görüm
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş