Amos 8

8
Bir Sepet Meyve
1Egemen RAB bana şunu gösterdi: Baktım bir sepet olgun meyve. 2Bana, “Ne görüyorsun, Amos?” diye sordu.
“Bir sepet olgun meyve” diye yanıtladım.
Bunun üzerine RAB, “Halkım İsrail'in sonu[a] geldi” dedi, “Bir daha onları esirgemeyeceğim. 3O gün saraydaki türküler yas çığlıklarına dönecek.” Egemen RAB, “Her yer atılmış cesetlerle dolacak, sessizlik hüküm sürecek” diyor.
4Dinleyin bunu, ey yoksulu çiğneyenler,
Ülkedeki mazlumları yok edenler!
5Diyorsunuz ki,
“Yeni Ay Töreni geçse de tahılımızı satsak,
Şabat Günü geçse de buğdayımızı satışa çıkarsak.
Ölçeği[b] küçültüp fiyatı[c] yükseltsek,
Hileli tartı kullanıp
6Yoksulları gümüş,
Mazlumları bir çift çarık karşılığında satın alsak.
Buğday yerine süprüntüsünü satsak.”
7Yakup soyunun gurur duyduğu RAB kendi başı üstüne ant içti:
“Onların yaptıklarının hiçbirini asla unutmayacağım.
8Bu yüzden yer sarsılmayacak mı,
Üzerinde yaşayan herkes yas tutmayacak mı?
Bütün yer Nil gibi yükselecek,
Kabarıp yine inecek Mısır'ın ırmağı gibi.”
9“O gün” diyor Egemen RAB,
“Öğleyin güneşi batıracağım,
Güpegündüz yeryüzünü karartacağım.
10Bayramlarınızı yasa,
Bütün ezgilerinizi ağıta döndüreceğim.
Her bele çul kuşattıracağım,
Her başın saçını yoldurtacağım.
O günü biricik oğulun ardından tutulan yasa çevirecek,
Sonunu acı getireceğim.
11“İşte günler geliyor,
Ülkeye kıtlık göndereceğim”
Diyor Egemen RAB,
“Ekmek ya da su kıtlığı değil,
RAB'bin sözlerine susamışlık göndereceğim.
12RAB'bin sözünü bulmak için
İnsanlar denizden denize,
Kuzeyden doğuya dek dolaşacak,
Oraya buraya koşacak, ama bulamayacaklar.
13O gün güzel kızlar,
Yiğitler susuzluktan bayılacak.
14Samiriye tanrıçası Aşima[ç] üzerine ant içenler,
‘Ey Dan, senin ilahının başı üzerine’
Ve, ‘Beer-Şeva ilahının[d] başı üzerine’ diyenler
Düşecek ve bir daha kalkmayacak.”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

8:1 bana şunu gösterdi Bkz. Amo.7:1’e ait not.
8:2 olgun... sonu Burada sözcük oyunu vardır; İbranice’de “olgun” ve “son” sözcükleri birbirini çağrıştırır. İsrail dalından koparılmaya hazır olgun bir meyve gibiydi.
8:3 O gün Bkz. Amo.5:18 ve ilgili not. yas çığlıklarına... sessizlik hüküm sürecek Bu hasat için şükran ilahileri söylenmeyeceği (Lev.23:39-41’in aksine), Tanrı’nın yargısı karşısında yalnızca sessizlik olacağı (bkz. Hab.2:20’ye ait not) bildirilmektedir.
8:5 YeniAy... Şabat Günü Ticaretin, alışverişin durduğu resmi dinsel bayramlar (bkz. 2Kr.4:23). Ölçeği Efa, yaklaşık 22 lt’lik bir ölçektir. fiyatı Şekel, yaklaşık 11.5 gr’lık bir ağırlık taşı kadardır. Ölçeği küçültüp fiyatı yükseltsek, Hileli tartı Bkz. Lev.19:35; Özd.11:1 ve ilgili notlar; Hoş.12:7.
8:6 Bkz. Amo.2:6’ya ait not.
8:8 Bkz. Amo.9:5. Nil gibi yükselecek, Kabarıp Etiyopya’da görülen ağır mevsimsel yağışlar sonucu Mısır’daki Nil Irmağı 8 m’yi bulan seviyelere kadar yükseldiğinden, yüksekte kurulu kentler ve köyler hariç, vadinin tümü sel altında kalırdı. Sel suları arazi üzerinde zengin bir toprak tabakası bırakırdı; “kabarmak” ifadesi ile anlatılmak istenen şey bu birikintidir.
8:9 yeryüzünü karartacağım Eski Antlaşma’nın öbür metinlerinde olduğu gibi “RAB’bin günü” (bkz. Yoe.1:15’e ait not), evrensel düzenin tamamen değişeceği (bkz. Yer.4:23 ve ilgili not), ışığın karanlığa döneceği bir zaman olarak tanımlanmaktadır (bkz. Amo.5:18,Amo.5:20; Yşa.13:10; Yşa.24:23; Yşa.34:4; Yşa.50:3; Hez.32:7-8; Yoe.2:2, 10,31; Yoe.2:2’e ait not; Mik.3:6; Sef.1:15; Va.6:12).
8:10 çul kuşattıracağım... saçını yoldurtacağım Yas tutma göstergeleri (bkz. Yar.37:34 ve ilgili not; Yşa.15:2-3). biricik oğulun Tek oğula sahip ailelerin geleceği onun yaşamına bağlıydı (krş. 2Sa.18:18).
8:11 İsrail halkı büyük sıkıntıların yaşandığı dönemlerde umut verici ve yol gösterici sözlerini duyabilmek için RAB’be yönelirdi (bkz. örn. 2Kr.19:1-4,2Kr.19:14-15; 2Kr.22:13-14; Yer.21:1-2) ; ancak yaklaş an yargı döneminde RAB bu beklentiye ürkütücü sessizliğiyle karşılık verecektir (bkz. Hez.7:26 ve ilgili not; Hez.20:1-3; Mik.3:4,Mik.3:7).
8:13 susuzluktan Hem bedensel hem de ruhsal anlamda.
8:14 Samiriye Bkz. Amo.6:1’e ait not. Samiriye tanrıçası Aşima İbranice’den “Samiriye rezaleti” diye de çevrilebilir. Dan... Beer-Şeva İsrail’in kuzey ve güney sınırlarında yer alan bu kentler (böylece tüm İsrail kastedilmiş olur; bkz. Hak.20:1’e ait not), putperestliğe ait tapınma yerlerinin bulunduğu merkezlerdi (böylece İsrail’deki tüm putperestlerden söz edilmiş olur; bkz. Amo.5:5; 1Kr.12:29 ve ilgili notlar). ilahının Septuaginta metninde bu şekilde geçerken, Masoretik metinde “yolunun” diye geçer.

Videolar

Amos Girişi

Amos Kutsal Kitap'ta sözleri ayrıntılarıyla kaydedilen ilk peygamberdir. Yahudalı olmasına karşın, İ.Ö. 8. yüzyılın ortalarında daha çok İsrail'in kuzey krallığında yaşayan insanlara seslendi. Bu dönemde insanlar bolluk, güvenlik içinde yaşıyorlardı. Ne var ki, Amos bolluğun belirli zenginlerle sınırlı olduğunu, haksızlık ve yoksullara yapılan baskıyla beslendiğini gördü. Dinsel uygulamalar içten değildi; güvenlik görünüşte var, gerçekte yoktu. Amos cesaretle Tanrı'nın halkı cezalandıracağını duyurdu. "Doğruluk ırmak gibi sürekli aksın" diye çağrı yaptı, "Belki RAB, Her Şeye Egemen Tanrı, Yusuf'un soyundan sağ kalanlara lütfeder" dedi (5:15).

Ana Hatlar:

1:1-2:5 İsrail'in komşularının cezalandırılması
2:6-6:14 İsrailliler'in cezalandırılması
7:1-9:15 Beş görüm
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş