Amos 6:1

6
Vay Başına Kaygısızların
1Vay başına Siyon'daki kaygısızların,
Samiriye Dağı'nda kendilerini güvende sananların,
İsrail halkının başvurduğu
Önder ulusun tanınmış insanlarının!
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

6:1 Siyon’daki... Samiriye Dağı’nda Amos’un sözleri özellikle İsrailliler’e yönelik olmasına rağmen, aynı zamanda Yahuda Krallığı’na ve başkenti Yeruşalim’e de yönelikti (krş. Amo.2:4-5); İsrail, aslında on iki oymaktan oluşan tek bir halktı. Samiriye Dağı’nda Bkz. Amo.4:1. İsrail Krallığı’nın Kral Omri tarafından kurulan başkenti Samiriye, savunması kolay, yüksek bir tepe üzerinde kurulmuştu (bkz. 1Kr.16:24 ve ilgili not). Önder ulusun İsrailliler o dönemde yeniden kavuştukları güç ve zenginlik yüzünden kendilerini böyle görüyorlardı.

Videolar

Amos Girişi

Amos Kutsal Kitap'ta sözleri ayrıntılarıyla kaydedilen ilk peygamberdir. Yahudalı olmasına karşın, İ.Ö. 8. yüzyılın ortalarında daha çok İsrail'in kuzey krallığında yaşayan insanlara seslendi. Bu dönemde insanlar bolluk, güvenlik içinde yaşıyorlardı. Ne var ki, Amos bolluğun belirli zenginlerle sınırlı olduğunu, haksızlık ve yoksullara yapılan baskıyla beslendiğini gördü. Dinsel uygulamalar içten değildi; güvenlik görünüşte var, gerçekte yoktu. Amos cesaretle Tanrı'nın halkı cezalandıracağını duyurdu. "Doğruluk ırmak gibi sürekli aksın" diye çağrı yaptı, "Belki RAB, Her Şeye Egemen Tanrı, Yusuf'un soyundan sağ kalanlara lütfeder" dedi (5:15).

Ana Hatlar:

1:1-2:5 İsrail'in komşularının cezalandırılması
2:6-6:14 İsrailliler'in cezalandırılması
7:1-9:15 Beş görüm
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş