Amos 2:4-5

4RAB şöyle diyor:
“Yahudalılar'ın cezasını kaldırmayacağım.
Çünkü günah üstüne günah işlediler,
Reddettiler yasamı,
Kurallarıma uymadılar;
Yalancı putlar saptırdı onları,
Atalarının da izlediği putlar.
5Bu yüzden Yahuda'ya ateş yağdıracağım,
Yakıp yok edecek Yeruşalim saraylarını.”
Rab İsrail'i Cezalandırıyor
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

2:4 Yahuda halkının günahları öteki uluslarınkinden farklıydı. Öteki ulusların vicdana (bkz. Rom.2:14-15) ve herkesçe kabul edilen ahlâksal yasalara karşı geldiklerinde yargılanmaları gerektiği gibi, Yahudalılar’ın RAB’bin özel olarak verdiği vaatlere ve hatta RAB’be sırt çevirdiklerinde RAB’bin yargısını hak ettikleri daha da kesindir (bkz. Makale: Yargı, s.260).
2:5 ateş... Yakıp yok edecek Bkz. Amo.1:4 ve ilgili not. Yahuda’ya verilen ceza öteki uluslara (Amo.1:4,Amo.1:7,Amo.1:10,Amo.1:12,Amo.1:14; Amo.2:2) verilenle aynıdır: Güvenli savunma hatları yıkılacak ve servetleri yok olacaktır.
1:3-2:16 İsrailliler’e komşu uluslara, Yahuda ve İsrail krallıklarına hitaben bir dizi yargı bildirisi (bkz. Yşa.13:1-23:18 ve ilgili not; Yer.46-51. bölümler; Hez.25-32. bölümler). Önce İsrail’e zulmettikleri için RAB’bin komşu ülkelere vereceği cezaların İsrail halkını teselli edeceği, ardından Kutsal Yasa’yı ciddiye almadıkları için Yahuda ve İsrail krallıklarının da cezalandırılacağı bildirilir. İsrail halkının günahlarının öbür uluslarınkinden daha çok olması, RAB’bin buyruklarından haberdar olan İsrailliler’in işlediği günahların putperest komşularınınkinden daha büyük olduğunu ve bu yüzden RAB’bin cezasını daha çok hak ettiğini ortaya koyar.

Videolar

Amos Girişi

Amos Kutsal Kitap'ta sözleri ayrıntılarıyla kaydedilen ilk peygamberdir. Yahudalı olmasına karşın, İ.Ö. 8. yüzyılın ortalarında daha çok İsrail'in kuzey krallığında yaşayan insanlara seslendi. Bu dönemde insanlar bolluk, güvenlik içinde yaşıyorlardı. Ne var ki, Amos bolluğun belirli zenginlerle sınırlı olduğunu, haksızlık ve yoksullara yapılan baskıyla beslendiğini gördü. Dinsel uygulamalar içten değildi; güvenlik görünüşte var, gerçekte yoktu. Amos cesaretle Tanrı'nın halkı cezalandıracağını duyurdu. "Doğruluk ırmak gibi sürekli aksın" diye çağrı yaptı, "Belki RAB, Her Şeye Egemen Tanrı, Yusuf'un soyundan sağ kalanlara lütfeder" dedi (5:15).

Ana Hatlar:

1:1-2:5 İsrail'in komşularının cezalandırılması
2:6-6:14 İsrailliler'in cezalandırılması
7:1-9:15 Beş görüm
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş