Amos 4

4
İsrail Rab'be Dönmüyor
1Ey sizler, Samiriye Dağı'ndaki Başan inekleri[a],
Yoksula baskı yapan,
Mazlumu ezen,
Beylerine, “Getir de içelim!” diyen hanımlar!
Kulak verin şu sözlere:
2Egemen RAB kutsallığı üstüne ant içerek şöyle dedi:
“İşte geliyor o günler;
Sizi et kancalarıyla,
En son kalanlarınızı balık çengelleriyle götürecekleri günler.
3Her biriniz karşınızdaki gedikten çıkacak,
Harmon'a atılacaksınız.”
RAB böyle diyor.
4“Beytel'e gelip günah işleyin,
Gilgal'a gelip daha da günah işleyin!
Her sabah kurbanlarınızı,
Üç günde bir de ondalıklarınızı getirin.
5Şükran sunusu olarak mayalı ekmek yakın,
Gönülden verdiğiniz sunuları açıklayıp duyurun!
Çünkü bundan hoşlanıyorsunuz, ey İsrailliler.”
Egemen RAB böyle diyor.
6“Bütün kentlerinizde açlıktan nefesiniz koktu[b],
Bulunduğunuz her yerde size kıtlık verdim,
Yine de bana dönmediniz.”
RAB böyle diyor.
7“Hasat mevsimine daha üç ay varken,
Sizden yağmuru da esirgedim.
Bir kente yağmur yağdırdım,
Öbürüne yağdırmadım.
Bir tarla yağmur aldı,
Öteki almayıp kurudu.
8Su bulmak için
Kent kent sersemce dolaştınız;
Suya doyamadınız,
Yine de bana dönmediniz.”
RAB böyle diyor.
9“Samyeli ve küfle sizi cezalandırdım,
Mahvettim[c] bağlarınızı, bahçelerinizi,
İncir ve zeytin ağaçlarınızı çekirge yedi,
Yine de bana dönmediniz.”
RAB böyle diyor.
10“Mısır'da olduğu gibi
Aranıza salgın hastalık gönderdim,
Kılıçtan geçirdim yiğitlerinizi,
Atlarınızı düşmanlarınıza verdim,
Ordugahınızın pis kokusunu burunlarınıza doldurdum;
Yine de bana dönmediniz.”
RAB böyle diyor.
11 “Sodom ve Gomora'yı altüst ettiğim gibi,
Altüst ettim içinizden bazılarını.
Ateşten kurtarılan yanık odun parçasına döndünüz,
Yine de yönelmediniz bana.”
RAB böyle diyor.
12“Bu yüzden sana şunu yapacağım, ey İsrail.
Yapacaklarım için
Tanrın'ı karşılamaya hazırlan, ey İsrail!”
13Çünkü dağlara biçim veren,
Rüzgarı yaratan, düşüncelerini insana bildiren,
Şafağı karanlığa çeviren,
Dünyanın yüksek yerlerine ayak basan işte O'dur,
O'nun adı RAB, Her Şeye Egemen Tanrı'dır.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

4:1 Samiriye Dağı’ndaki Bkz. Amo.6:1 ve ilgili not. Başan inekleri Üst sınıfa mensup kadınlar, Şeria Irmağı’nın karşı yakasının kuzeyindeki otlaklarda beslenen, eski Kenan kültüründe en iyi cins sığı r olarak bilinen hayvanlara benzetilerek alaya alınıyor (bkz. Mez.22:12; Hez.39:18 ve ilgili notlar). Kulak verin şu sözlere Bkz. Amo.3:1’e ait not.
4:2 Egemen RAB... ant içerek Durumun ciddiyeti ve cezanın kesinlikle yerine getirileceği vurgulanıyor. kutsallığı üstüne İsrail halkı kendi sorumluluğunu yerine getirmemiş, kutsallığını bozmuştur (Çık.19:4-6). RAB kutsal olduğu için, halk kutsallığını bozduğunda (yani antlaşmaya dair sorumluluklarından birini yerine getirmediğinde), halkıyla yaptığı antlaşmanın kendine düşen sorumluluğunu yerine getirir (lanet ve yargılama, bkz. Mez.89:35) ; günaha karşı tavizsizdir ve günahı cezasız bırakmaz (bkz. Mez.5:4-6; Hab.1:13). Kancalarıyla... götürecekleri Asur rölyeflerinde (kabartma) savaş tutsaklarının, burunlarına ya da alt dudaklarına takılan kancalara bağlanan iplerle sürüklendiği görülür (bkz. 2Kr.19:28 ve ilgili not; 2Ta.33:11; Hez.19:4,Hez.19:9). Burada söz edilen durum, bu rölyeflerde anlatılan uygulamayı andırır.
4:3 gedikten Krş. Hez.13:5.
4:4 Beytel’e... Gilgal’a Bu kentler RAB’bin halkı için yaptığı iyiliklerin (Yar.35:1-15; Yşu.4:20-24) anıldığı yerler olarak tarihsel öneme sahipti ve ikisi de Amos’un zamanında gözde olan tapınma yerleriydi (Yşu.5:5; bkz. Hoş.4:15; Hoş.12:4-5 ve ilgili notlar). Her sabah kurbanlarınızı Bkz. Çık.29:38-42. Üç günde bir de ondalıklarınızı Buradaki “gün” sözcüğünün İbranicesi, ‘yılda’ anlamına da gelir. Muhtemelen üç yılda bir verilen özel bir ondalık söz konusudur (Yas.14:28; Yas.26:12).
4:4-5 RAB halkını, işledikleri günahları bildirerek azarlamaktadır.
4:5 mayalı ekmek yakın Mayalı ekmek sunusunun yakılması yasak olduğuna göre (bkz. Lev.2:11; Lev.6:17 ; Lev.7:13), RAB bunu, ya gerçekten mayalı ekmekleri yakarak Kutsal Yasa’yı bozan halka uyarı olarak söylemiştir ya da Kutsal Yasa’ya uygun olmayan biçimde sunulan sunuları anlatmak için genel bir ifade olarak kullanmıştır. bundan hoşlanıyorsunuz Halk, dinsel bayramlara ve törenlere önem veriyor, ancak RAB’bin asıl istediği iyilik, merhamet ve adalet gibi erdemleri ihmal ediyordu (bkz. Amo.5:15; Yşa.5:7; Yşa.61:8; Hoş.6:6 ve ilgili not; Mik.6:8).
4:6 açlıktan nefesiniz koktu İbranice’den birebir çevirisi: “size diş temizliği verdim”. verdim Bkz. Amo.3:6.
4:7-8 Hasat mevsiminden önce üç ay boyunca yağmur yağmaması ekinin tamamen olgunlaşmasını engelleyecekti.
4:9 Samyeli ve küfle Bkz. Hag.2:17 ve ilgili not. Mahvettim İbranice’den, “çok sayıda” diye de çevrilebilir. çekirge Bkz. Çık.10:4 ve ilgili not.
4:10 Mısır’da olduğu gibi... salgın hastalık Bkz. Çık.1:14-12:30.
4:11 Sodom ve Gomora’yı RAB’bin bu kentleri cezalandırma şekli unutulmayacak kadar çarpıcı olduğu için (bkz. Yar.19:24-25), bu kentler her zaman mutlak felaketin ve yok oluşun örneği olarak anılagelmiştir (bkz. Yas.29:23; Yşa.1:9; Yşa.13:19; ayrıca bkz. Yer.49:18; Sef.1:8-9 ve ilgili notlar). Ateşten kurtarılan yanık odun parçasına döndünüz ‘Yalnızca RAB’bin lütfu sayesinde kurtulabildiniz’ anlamında (bkz. Zek.Amo.3:2 ve ilgili not).
4:12 Tanrın’ı karşılamaya hazırlan İsrail halkı, Sina Dağı’nda antlaşma yaptığı ve gücendirdiği Tanrı’yla,Asur tarafından bozguna uğratılıp sürgün edildiği zaman yüzleşmiş olacaktır.
4:13 Bkz. Amo.1:7-9 ve ilgili notlar. Her şeyi yaratan ve gözeten RAB, Amo.4:12’de duyurduğu cezayı yerine getirme hakkına ve gücüne sahiptir.
3:1-5:17 RAB’bin İsrail’i cezalandıracağının kesinleştiğini vurgulayan bildiriler.

Videolar

Amos Girişi

Amos Kutsal Kitap'ta sözleri ayrıntılarıyla kaydedilen ilk peygamberdir. Yahudalı olmasına karşın, İ.Ö. 8. yüzyılın ortalarında daha çok İsrail'in kuzey krallığında yaşayan insanlara seslendi. Bu dönemde insanlar bolluk, güvenlik içinde yaşıyorlardı. Ne var ki, Amos bolluğun belirli zenginlerle sınırlı olduğunu, haksızlık ve yoksullara yapılan baskıyla beslendiğini gördü. Dinsel uygulamalar içten değildi; güvenlik görünüşte var, gerçekte yoktu. Amos cesaretle Tanrı'nın halkı cezalandıracağını duyurdu. "Doğruluk ırmak gibi sürekli aksın" diye çağrı yaptı, "Belki RAB, Her Şeye Egemen Tanrı, Yusuf'un soyundan sağ kalanlara lütfeder" dedi (5:15).

Ana Hatlar:

1:1-2:5 İsrail'in komşularının cezalandırılması
2:6-6:14 İsrailliler'in cezalandırılması
7:1-9:15 Beş görüm
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş