2. Tarihler 33:11

11Bunun üzerine RAB Asur Kralı'nın ordu komutanlarını onların üzerine gönderdi. Manaşşe'yi tutsak alıp burnuna çengel taktılar; tunç zincirlerle bağlayıp Babil'e götürdüler.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

10:1-36:23 Krallar kitaplarıyla karşılaştırıldığında Tarihler kitaplarında bölünmüş krallıklardan daha az söz edilir (krş. 1Kr.12-2Kr.25. bölümler). Tarihler kitaplarında daha çok Yahuda Krallığı anlatılır. Yahuda Krallığı ile aynı tarihlere denk gelen dönemler hariç kuzeydeki krallıktan (İsrail Krallığı’ndan) söz edilmez. Böylelikle Davut soyunun İsrail tahtında kesintisiz hüküm süreceğine ilişkin Tanrı’nın vaadi ön plana çıkarılır ve Babil’den dönen sürgünlerin aslında bütün İsrailliler’i temsil ettiği ima edilir (bkz. 1. Tarihler: Giriş; krş. 2Ta.12:1; 2Ta.15:17; 2Ta.11:8; 2Ta.21:2,2Ta.21:4; 2Ta.23:2; 2Ta.28:19,2Ta.28:27; 2Ta.35:18).
33:1-20 Bkz. 2Kr.21:1-18’e ait notlar. Toplam elli beş yıl krallık yapan Manaşşe (2Kr.33:1), Yahuda’nın tüm kralları arasında en uzun süre tahtta kalandır. Manaşşe’nin yaptığı kötülüklere geniş yer verilmekle birlikte sadece 2. Tarihler kitabında Babil’e yaptığı yolculuk, tövbe etmesi ve yeniden kral oluşu anlatılır.
33:11-17 Tarihler kitaplarının “yaptığının karşılığını alma” temasını içeren bir anlatımıdır (1. Tarihler: Giriş): Manaşşe’nin yaptığı kötülükler ülkenin işgal edilmesine yol açar, tövbe ettiğinde ise yeniden krallığı yönetmeye başlar.
33:11 burnuna çengel taktılar Gaziantep, İslâhiye yakınlarında ortaya çıkarılan Asur Kralı Asarhaddon’a ait bir kitabeli dikili taş üstündeki yazıtlarda, aynı cezanın başka iki krala verildiğinden söz edilir. Babil’e götürdüler Bazı tarihsel kaynaklarda Asurbanipal’ın (İÖ 669-627), Mısır’a karşı düzenleyeceği seferde kendisine destek sağlayacak ileri gelenler arasında Manaşşe’nin adından da söz ettiği belirtilir. Bir Asur kralının onu Babil’e götürtmüş olması, bu olayın Asurbanipal’ın kardeşi Şamaş-şumaUkin’in ayaklanması sırasında olduğunu düşündürür. Söz konusu ayaklanma İÖ 652-648 yıllarında gerçekleştiğinden, Manaşşe’nin, Babilliler’e katıldığı veya en azından yardım ettiği tahmin edilir. Sonunda Manaşşe’nin ya masum olduğuna karar verilmiştir ya da yeniden bağlılık andı içmesi karşılığında serbest bırakılmıştır.

Videolar

2. Tarihler Girişi

1.Tarihler'in devamı olan 2.Tarihler Kral Süleyman'ın yaptığı işleri ve dönemindeki olayları anlatır. Yarovam önderliğindeki kuzey oymakları Kral Süleyman'ın yerine geçen oğlu Rehavam'a karşı ayaklanır ve krallık ikiye bölünür. İ.Ö. 586 yılında Yeruşalim'in düşüşüne ve Babil sürgününe dek olaylar güneydeki Yahuda krallığı etrafında gelişir. Kitap Pers Kralı Koreş'in Yahudiler'in Babil'den Yeruşalim'e dönmelerine izin vermesiyle son bulur.

Ana Hatlar:

1:1-9:31 Süleyman'ın krallığı
a.1:1-17 İlk yıllar
b.2:1-7:10 Tapınak kuruluyor
c.7:11-9:31 Son yıllar
10:1-19 Kuzeydeki oymakların başkaldırışı
11:1-36:12 Yahuda kralları
36:13-21 Yeruşalim'in düşüşü
36:22-23 Pers Kralı Koreş'in duyurusu
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş