2. Tarihler 28:27

27 Ahaz ölüp atalarına kavuşunca, onu İsrail krallarının mezarlığına gömeceklerine Yeruşalim Kenti'nde gömdüler. Yerine oğlu Hizkiya kral oldu.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

10:1-36:23 Krallar kitaplarıyla karşılaştırıldığında Tarihler kitaplarında bölünmüş krallıklardan daha az söz edilir (krş. 1Kr.12-2Kr.25. bölümler). Tarihler kitaplarında daha çok Yahuda Krallığı anlatılır. Yahuda Krallığı ile aynı tarihlere denk gelen dönemler hariç kuzeydeki krallıktan (İsrail Krallığı’ndan) söz edilmez. Böylelikle Davut soyunun İsrail tahtında kesintisiz hüküm süreceğine ilişkin Tanrı’nın vaadi ön plana çıkarılır ve Babil’den dönen sürgünlerin aslında bütün İsrailliler’i temsil ettiği ima edilir (bkz. 1. Tarihler: Giriş; krş. 2Ta.12:1; 2Ta.15:17; 2Ta.11:8; 2Ta.21:2,2Ta.21:4; 2Ta.23:2; 2Ta.28:19,2Ta.28:27; 2Ta.35:18).
28:1-27 Bkz. 2Kr.16:1-20’ye ait notlar.Ahaz’ın krallık dönemi, Tarihler kitaplarında olumlu şekilde anılmayan tek dönemdir. Ahaz’ın döneminde de RAB’bin antlaşmasına aykırı davranışların sürdüğünü belirtmek amacıyla, Aviya’nın kuzeydeki krallığın hatalarını açıkladığı konuşmasından (13. bölüm) birebir ifadeler yer alır.Aviya’nın övünerek sözünü ettiği Yahuda Krallığı’nın antlaşmaya bağlılığı,Ahaz’ın döneminde tamamen bozulmuştur.
28:19,27 İsrail Yahuda (bkz. 2Ta.11:1-36 :23’e ait not).
28:27 İsrail krallarının mezarlığına gömeceklerine Yaptığı kötülükler yüzünden ölümünden sonra bu onurdan yoksun bırakılmış üçüncü kraldır (bkz. 2Ta.21:20; 2Ta.24:25; krş. 2Ta.26:23; 2Ta.33:20).

Videolar

2. Tarihler Girişi

1.Tarihler'in devamı olan 2.Tarihler Kral Süleyman'ın yaptığı işleri ve dönemindeki olayları anlatır. Yarovam önderliğindeki kuzey oymakları Kral Süleyman'ın yerine geçen oğlu Rehavam'a karşı ayaklanır ve krallık ikiye bölünür. İ.Ö. 586 yılında Yeruşalim'in düşüşüne ve Babil sürgününe dek olaylar güneydeki Yahuda krallığı etrafında gelişir. Kitap Pers Kralı Koreş'in Yahudiler'in Babil'den Yeruşalim'e dönmelerine izin vermesiyle son bulur.

Ana Hatlar:

1:1-9:31 Süleyman'ın krallığı
a.1:1-17 İlk yıllar
b.2:1-7:10 Tapınak kuruluyor
c.7:11-9:31 Son yıllar
10:1-19 Kuzeydeki oymakların başkaldırışı
11:1-36:12 Yahuda kralları
36:13-21 Yeruşalim'in düşüşü
36:22-23 Pers Kralı Koreş'in duyurusu
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş