2. Tarihler 2

2
Tapınağın Yapım Hazırlıkları
(1Kr.5:1-18)
1Süleyman RAB adına bir tapınak, kendisi için de bir saray yaptırmaya karar verdi. 2Yük taşımak için yetmiş bin, dağlarda taş kesmek için seksen bin, bunlara gözcülük etmek için de üç bin altı yüz kişi görevlendirdi. 3Sur Kralı Hiram'a da şu haberi gönderdi: “Babam Davut'un oturması için saray yapılırken kendisine gönderdiğin sedir tomruklarından bana da gönder. 4Tanrım RAB'be adamak üzere, O'nun adına bir tapınak yapıyorum. Bu tapınakta hoş kokulu buhur yakıp adak ekmeklerini sürekli olarak masaya dizeceğiz. Sabah akşam, her Şabat Günü, her Yeni Ay ve Tanrımız RAB'bin belirlediği bayramlarda orada yakmalık sunular sunacağız. İsrail'e bunları sürekli yapması buyruldu.
5“Yapacağım tapınak büyük olacak. Çünkü Tanrımız bütün tanrılardan büyüktür. 6 Ama O'na bir tapınak yapmaya kimin gücü yeter? Çünkü O göklere, göklerin göklerine bile sığmaz. Ben kimim ki O'na bir tapınak yapayım! Ancak önünde buhur yakılabilecek bir yer yapabilirim.
7“Bana bir adam gönder; Yahuda ve Yeruşalim'de babam Davut'un yetiştirdiği ustalarımla çalışsın. Altın, gümüş, tunç ve demiri işlemede; mor, kırmızı, lacivert kumaş dokumada, oymacılıkta usta olsun.
8“Bana Lübnan'dan sedir, çam, algum[a] tomrukları da gönder. Adamlarının oradaki ağaçları kesmekte usta olduklarını biliyorum. Benim adamlarım da seninkilerle birlikte çalışsın. 9Öyle ki, bana çok sayıda tomruk sağlayabilsinler. Çünkü yapacağım tapınak büyük ve görkemli olacak. 10Ağaç kesen adamlarına yirmi bin kor bulgur[b], yirmi bin kor arpa[c], yirmi bin bat[ç] şarap, yirmi bin bat zeytinyağı vereceğim.”
11Sur Kralı Hiram Süleyman'a mektupla şu yanıtı gönderdi: “RAB halkını sevdiği için, seni onların kralı yaptı.”
12Hiram mektubunu şöyle sürdürdü:
“Yeri göğü yaratan İsrail'in Tanrısı RAB'be övgüler olsun! Kral Davut'a bilge bir oğul verdi; RAB için bir tapınak, kendisi için de bir saray yapacak akıllı ve anlayışlı bir oğul.
13“Sana Huram-Avi adında usta ve akıllı birini gönderiyorum. 14Annesi Danlı, babası Surlu'dur. Altın, gümüş, tunç, demir, taş ve tahta işlemekte; ince keten, mor, lacivert ve kırmızı kumaş dokumakta ustadır. Her türlü oymacılıkta usta olduğu gibi her tasarımı uygulayabilecek yetenektedir. Ustalarınla ve babanın, efendim Davut'un yetiştirdiği ustalarla çalışacak.
15“Efendim, sözünü ettiğin buğday, arpa, zeytinyağı ve şarabı kullarına gönder. 16Biz de sana gereken bütün tomrukları Lübnan'da keser, deniz yoluyla, sallarla Yafa'ya kadar yüzdürürüz. Sonra sen tomrukları alıp Yeruşalim'e götürürsün.”
17Babası Davut'un yaptığı sayımdan sonra, Süleyman da İsrail'de yaşayan bütün yabancılar arasında bir sayım yaptı. Yabancıların sayısı 153 600 kişi olarak belirlendi. 18Bunlardan 70 000'ine yük taşıma, 80 000'ine dağlarda taş kesme, 3 600'üne de işçileri çalıştırma görevi verildi.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

11:1-2Ta.9:31 Bkz. Giriş. 11-29. bölümler boyunca Davut’un krallığı ele alınır, ancak Krallar kitaplarından farklı bir bakış açısı vardır. Krallar kitaplarında Davut’un siyasal ve askeri zaferleri vurgulanırken, Tarihler kitaplarında Davut’un tapınağın kurulmasında ve tapınma sisteminin düzenlenmesinde oynadığı role önem verilir.
1:1-9:31 Süleyman’ın krallık döneminin anlatıldığı bu kısımda en çok tapınağın yapımından söz edilir (2-7. bölümler). RAB Süleyman’a bilgelik armağanını özellikle bu iş için vermiştir.
2:1 saray Bkz. 1Kr.7:1-12.
2:2 Bkz. 2Ta.2:17-18 ve ilgili not.
2:4 Bkz. 1Ta.23:28-32 ve ilgili not.
2:5 Süleyman burada başka ilahların varlığını onaylamıyor, RAB’bin eşsizliğini vurguluyor.
2:7 Bkz. 1.Tarihler: Giriş. 1. Krallar Kitabı’nda Süleyman’ın usta zanaatkârlar ile ilgili talebi, anlatımın sonlarında yer alırken (1Kr.7:13), burada, Oholiav ile Huram-Avi’den aynı anda söz etmek amacıyla hemen anlatımın başında yer alır.Ayrıca, burada ve 1Kr.2:13-14’te Huram-Avi’nin öbür yetenekleri de sıralanır; bunlar Besalel ve Oholiav’ın ustalıkları ile aynıdır (1. Krallar’da sadece tunç işlemedeki ustalığı ön plandadır).
2:8 algum Bir tür ardıç ağacı olduğu tahmin ediliyor.
2:10 Krş. 1Kr.5:11. 1. Krallar Kitabı’nda Hiram’ın sarayına yapılan yıllık ödemeden söz edilirken, burada sadece ağaç kesenlere ödenen ücret söz konusudur.Ayrıca ödenme şekli farklıdır; Krallar’da söz edilen zeytinyağı daha iyi kalitededir.
2:13 Huram-Avi Bkz. 2Ta.2:7’ye ait not. 1. Krallar Kitabı’nda HuramAvi’nin annesinin Naftali oymağından dul bir kadın olduğu belirtilir (1Kr.7:14); 1. Tarihler’de ise Huram-Avi ile Oholiav arasındaki benzerliği vurgulamak amacıyla Dan soyundan geldiği vurgulanır. Huram-Avi’nin annesi Danlı olup Naftali oymağına ait topraklarda yaşamış olabilir veya annesi Danlı babası Naftali oymağından olabilir ki bu durumda Huram-Avi’nin annesi her iki oymaktan da sayılır.
2:17-18 Bkz. 2Ta.8:8; 1Kr.5:13-18’e ait notlar; krş. 1Kr.9:20-22.

Videolar

2. Tarihler Girişi

1.Tarihler'in devamı olan 2.Tarihler Kral Süleyman'ın yaptığı işleri ve dönemindeki olayları anlatır. Yarovam önderliğindeki kuzey oymakları Kral Süleyman'ın yerine geçen oğlu Rehavam'a karşı ayaklanır ve krallık ikiye bölünür. İ.Ö. 586 yılında Yeruşalim'in düşüşüne ve Babil sürgününe dek olaylar güneydeki Yahuda krallığı etrafında gelişir. Kitap Pers Kralı Koreş'in Yahudiler'in Babil'den Yeruşalim'e dönmelerine izin vermesiyle son bulur.

Ana Hatlar:

1:1-9:31 Süleyman'ın krallığı
a.1:1-17 İlk yıllar
b.2:1-7:10 Tapınak kuruluyor
c.7:11-9:31 Son yıllar
10:1-19 Kuzeydeki oymakların başkaldırışı
11:1-36:12 Yahuda kralları
36:13-21 Yeruşalim'in düşüşü
36:22-23 Pers Kralı Koreş'in duyurusu
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş