2. Tarihler 20

20
Moavlılar'la Ammonlular'a Karşı Savaş
1Bundan sonra Moavlılar, Ammonlular ve Meunlular'ın[a] bir kısmı Yehoşafat'la savaşmak için yola çıktılar. 2Birkaç kişi Yehoşafat'a gidip, “Gölün öbür yakasından, Edom'dan sana saldırmak için büyük bir ordu geliyor. Şu anda Haseson-Tamar'da –Eyn-Gedi'de–” dediler. 3Korkuya kapılan Yehoşafat RAB'be danışmaya karar verdi ve bütün Yahuda'da oruç ilan etti. 4RAB'be yönelmek için Yahuda'nın bütün kentlerinden gelen halk toplanıp RAB'den yardım diledi.
5Yehoşafat RAB'bin Tapınağı'nda, yeni avlunun önünde, Yahuda ve Yeruşalim topluluğunun arasına gidip durdu.
6“Ey atalarımızın Tanrısı RAB, sen göklerde oturan Tanrı değil misin?” dedi, “Ulusların bütün krallıklarını yöneten sensin. Güç, kudret senin elinde. Kimse sana karşı duramaz. 7 Ey Tanrımız, bu ülkede yaşayanları halkın İsrail'in önünden kovan ve ülkeyi sonsuza dek dostun İbrahim'in soyuna veren sen değil misin? 8Onlar orada yaşadılar, adına bir tapınak kurdular ve, 9‘Başımıza bela, savaş, yargı, salgın hastalık, kıtlık gelirse, adının bulunduğu bu tapınağın ve senin önünde duracağız’ dediler, ‘Sıkıntıya düştüğümüzde sana yakaracağız, sen de duyup bizi kurtaracaksın.’
10 “İşte Ammonlular, Moavlılar ve Seir dağlık bölgesinde yaşayanlar! Mısır'dan çıktıktan sonra İsrailliler'in onların ülkesine girmelerine izin vermedin. Bu yüzden atalarımız başka yöne döndü, onları yok etmedi. 11Ama bak, bunun karşılığını bize nasıl ödüyorlar! Bize miras olarak vermiş olduğun mülkünden bizi kovmaya geliyorlar. 12Ey Tanrımız, onları yargılamayacak mısın? Çünkü bize saldıran bu büyük orduya karşı koyacak gücümüz yok. Ne yapacağımızı bilemiyoruz. Gözümüz sende.”
13Bütün Yahudalılar, çoluk çocuklarıyla birlikte RAB'bin önünde duruyordu. 14RAB'bin Ruhu topluluğun ortasında duran Asaf soyundan Mattanya oğlu Yeiel oğlu Benaya oğlu Zekeriya oğlu Levili Yahaziel'in üzerine indi. 15 Yahaziel şöyle dedi: “Ey Kral Yehoşafat, ey Yahuda halkı ve Yeruşalim'de oturanlar, dinleyin! RAB size şöyle diyor: ‘Bu büyük ordudan korkmayın, yılmayın! Çünkü savaş sizin değil, Tanrı'nındır. 16Yarın onlarla savaşmaya çıkın. Onları vadinin sonunda, Yeruel kırlarında, Sits Yokuşu'nu çıkarlarken bulacaksınız. 17Bu kez savaşmak zorunda kalmayacaksınız. Yerinizde durup bekleyin, RAB'bin size sağlayacağı kurtuluşu görün, ey Yahuda ve Yeruşalim halkı! Korkmayın, yılmayın. Yarın onlara karşı savaşa çıkın. RAB sizinle olacak!’ ”
18Yehoşafat yüzüstü yere kapandı. Yahuda halkıyla Yeruşalim'de oturanlar da RAB'bin önünde yere kapanıp O'na tapındılar. 19Sonra Kehatoğulları'ndan ve Korahoğulları'ndan bazı Levililer ayağa kalkıp İsrail'in Tanrısı RAB'bi yüksek sesle övdüler.
20Ertesi sabah erkenden kalkıp Tekoa kırlarına doğru yola çıktılar. Yola koyulduklarında Yehoşafat durup şöyle dedi: “Beni dinleyin, ey Yahuda halkı ve Yeruşalim'de oturanlar! Tanrınız RAB'be güvenin, güvenlikte olursunuz. O'nun peygamberlerine güvenin, başarılı olursunuz.” 21Yehoşafat halka danıştıktan sonra RAB'be ezgi okumak, O'nun kutsallığının görkemini övmek için adamlar atadı. Bunlar ordunun önünde yürüyerek şöyle diyorlardı:
“RAB'be şükredin,
Çünkü sevgisi sonsuza dek kalıcıdır!”
22Onlar ezgi okuyup övgüler sunmaya başladığında, RAB Yahuda'ya saldıran Ammonlular'a, Moavlılar'a ve Seir dağlık bölgesinde yaşayanlara pusu kurmuştu. Hepsi bozguna uğratıldı. 23Ammonlular'la Moavlılar, Seir dağlık bölgesinde yaşayan halkı büsbütün yok etmek için onlara saldırdılar. Seirliler'i yok ettikten sonra da birbirlerini öldürmeye başladılar.
24Yahudalılar kırdaki gözcü kulesine varınca, o büyük orduya baktılar, ama sadece yere serilmiş cesetler gördüler. Tek kişi kurtulmamıştı. 25Malları yağmalamaya giden Yehoşafat'la askerleri, ölülerin arasında çok miktarda mal, giysi ve değerli eşya buldular. Taşıyabileceklerinden çok mal topladılar. Yağma edilecek o kadar çok mal vardı ki, toplama işi üç gün sürdü. 26Dördüncü gün Beraka[b] Vadisi'nde toplanarak RAB'be övgüler sundular. Bu yüzden oranın adı bugün de Beraka Vadisi olarak kaldı.
27Bundan sonra bütün Yahuda ve Yeruşalim halkı Yehoşafat'ın önderliğinde sevinçle Yeruşalim'e döndü. Çünkü RAB düşmanlarını bozguna uğratarak onları sevindirmişti. 28Çenk, lir ve borazan çalarak Yeruşalim'e, RAB'bin Tapınağı'na gittiler. 29RAB'bin İsrail'in düşmanlarına karşı savaştığını duyan ülkelerin krallıklarını Tanrı korkusu sardı. 30Yehoşafat'ın ülkesi ise barış içindeydi. Çünkü Tanrısı her yandan onu esenlikle kuşatmıştı.
Yehoşafat'ın Krallığının Sonu
(1Kr.22:41-50)
31Yehoşafat Yahuda'yı yönetti. Otuz beş yaşında kral oldu ve Yeruşalim'de yirmi beş yıl krallık yaptı. Annesi Şilhi'nin kızı Azuva'ydı. 32Babası Asa'nın yollarını izleyen ve bunlardan sapmayan Yehoşafat RAB'bin gözünde doğru olanı yaptı. 33Ancak alışılagelen tapınma yerleri kaldırılmadı. Halk hâlâ atalarının Tanrısı'na bütün yüreğiyle yönelmemişti.
34Yehoşafat'ın yaptığı öbür işler, başından sonuna dek, İsrail kralları tarihinin bir bölümü olan Hanani oğlu Yehu'nun tarihinde yazılıdır.
35Yahuda Kralı Yehoşafat bir süre sonra kendini günaha veren İsrail Kralı Ahazya ile anlaşmaya vardı. 36Tarşiş'e gidecek gemiler[c] yapmak için anlaştılar. Gemileri Esyon-Gever'de yaptılar. 37Mareşalı Dodavahu oğlu Eliezer, Yehoşafat'a karşı şöyle peygamberlik etti: “Ahazya ile anlaşmaya vardığın için RAB işini bozacak.” Gemiler Tarşiş'e[ç] gidemeden parçalandı.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

10:1-36:23 Krallar kitaplarıyla karşılaştırıldığında Tarihler kitaplarında bölünmüş krallıklardan daha az söz edilir (krş. 1Kr.12-2Kr.25. bölümler). Tarihler kitaplarında daha çok Yahuda Krallığı anlatılır. Yahuda Krallığı ile aynı tarihlere denk gelen dönemler hariç kuzeydeki krallıktan (İsrail Krallığı’ndan) söz edilmez. Böylelikle Davut soyunun İsrail tahtında kesintisiz hüküm süreceğine ilişkin Tanrı’nın vaadi ön plana çıkarılır ve Babil’den dönen sürgünlerin aslında bütün İsrailliler’i temsil ettiği ima edilir (bkz. 1. Tarihler: Giriş; krş. 2Ta.12:1; 2Ta.15:17; 2Ta.11:8; 2Ta.21:2,2Ta.21:4; 2Ta.23:2; 2Ta.28:19,2Ta.28:27; 2Ta.35:18).
17:1-21:3 1. Tarihler Kitabı’nda Yehoşafat’ın krallık döneminden, 1. Krallar kitabındakinden daha çok yer verilir (1Kr.22:1-46); Ahav ve İlyas’a ise Krallar kitabında daha geniş yer verilmiştir. 2. Tarihler Kitabı’nda Yehoşafat’ın krallığından söz edilirken, kitabın üslubuna uygun olarak ‘yaptığının karşılığını alma’ ilkesi öne çıkar (1Kr.19:2-3; 1Kr.20:35-37). İÖ 872-848 yıllarında krallık yapan Yehoşafat, muhtemelen İÖ 872-869 yıllarında krallığı babası Asa’yla birlikte yönetmiştir (bkz. 2Ta.20:31 ve ilgili not). Krallığı ile ilgili ayrıntılar genelde tarihsel sıra gözetilmeden verilir; örneğin, 2Ta.17:7-9’da söz edilen, Yasa’yı halka öğretme hareketi muhtemelen 2Ta.19:4-11’de söz edilen yenilikler arasında yer alır. Kitapta, Yehoşafat’ın krallığı ile Süleyman’ın krallığı arasında benzerlik kurulmaya çalışılmış, bu şekilde Yehoşafat’ın Süleyman kadar başarılı bir kral olduğu vurgulanmak istenmiştir.
20:1-30 Aynı dönemde, Babil sürgününden dönen İsrailliler de aynı halklar yüzünden sıkıntı çekmekteydi (bkz. Neh.2:19; Neh.4:1-3, 7-9; Neh.6:1-4). Tüm bu sıkıntılar halkı, RAB’be ve peygamberlerine güvenmeye yöneltecektir (ayrıca bkz. Bilgi Kutusu: Acılar, Denenmeler, s.1830).
20:1 Meunlular’ın Septuaginta’da bu şekilde geçerken, Masoretik metinde “Ammonlular” diye geçer (bkz. 2Ta.26:7). Edom’daki Seir dağlık bölgesinde yaşayan bir halktı (bkz. 1Ta.4:41; krş. 2Ta.20:10,2Ta.20:22-23).
20:5-12 Yehoşafat’ın duası, yönetimini RAB’bin egemenliği altında yürüttüğünü ve Davut’a layık bir hanedanlık üyesi olduğunu gösterir (bkz. 1. Tarihler: Giriş).
20:7 dostun İbrahim’in Bkz. Yşa.41:8 ve ilgili notlar.
20:15 Bkz. Çık.14:13-14 ve ilgili not.
20:16 Yeruel Tekoa’nın güneydoğusundadır. Sits Yokuşu’nu Eyn-Gedi’nin 10 km kadar kuzeyinde başlayıp Tekoa’nın batısına doğru kıvrılıyordu.
20:19 Levililer Bkz. 1. Tarihler: Giriş.
20:20 Tanrınız RAB’be güvenin... O’nun peygamberlerine güvenin RAB’bin halkı için yaptıkları, onlarla ilgili amacı ve vaatleri vurgulanmaktadır. Bu sözler, Moav veAmon’a karşı direnen İsrail’in umutlarını tazelemeye yöneliktir.
20:26 Beraka ‘Övgü’ veya ‘kutsama, bereket’ anlamına gelir.
20:29 Tanrı korkusu Bkz. 1Ta.14:17’ye ait not.
20:30 her yandan onu esenlikle Tarihler kitaplarında “yaptığının karşılığını alma” teması ön plandadır (bkz. 1. Tarihler: Giriş): RAB, sözüne itaat eden Yahoşafat’a ve yönettiği halka esenlik vermiştir (2Ta.14:5-7; 2Ta.15:15; 1Ta.22:8-9,1Ta.22:18). RAB’bin antlaşmasına uyan kralların (Aviya,Asa, Yehoşafat, Uzziya, Hizkiya) savaşlarda zafer kazandığı, RAB’bin gözünde kötü olanı yapan kralların ise (Yehoram, Ahaz, Yoaş, Sidkiya) yenilgiye uğradığı görülür.
20:33 tapınma yerleri kaldırılmadı Bkz. 2Ta.17:6’ya ait not.
20:34 Hanani oğlu Yehu’nun Bkz. 2Ta.19:2’ye ait not.
20:35-37 Yehoşafat ekonomik kazanç uğruna böyle bir ittifaka girmekle RAB’be itaatsizlik etmiş olur; oysa RAB halkına, itaat ettikleri takdirde gönence kavuşturacağını vaat etmişti (bkz. 2Ta.19:2 ve ilgili not; krş. Yas.28:1-14). Kral Süleyman da aynı amaçla aynı hatayı işlemişti (Yas.8:17-18).
20:35 Ahazya İÖ 853-852’de krallık etti (bkz. 1Kr.22:51-2Kr.1Kr.1:18).
20:36 Tarşiş’e gidecek gemiler İbranicesi’nden “uzun yol gemileri” diye de çevrilebilir.
20:37 Tarşiş’e Bkz. 2Ta.9:21’e ait not.

Videolar

2. Tarihler Girişi

1.Tarihler'in devamı olan 2.Tarihler Kral Süleyman'ın yaptığı işleri ve dönemindeki olayları anlatır. Yarovam önderliğindeki kuzey oymakları Kral Süleyman'ın yerine geçen oğlu Rehavam'a karşı ayaklanır ve krallık ikiye bölünür. İ.Ö. 586 yılında Yeruşalim'in düşüşüne ve Babil sürgününe dek olaylar güneydeki Yahuda krallığı etrafında gelişir. Kitap Pers Kralı Koreş'in Yahudiler'in Babil'den Yeruşalim'e dönmelerine izin vermesiyle son bulur.

Ana Hatlar:

1:1-9:31 Süleyman'ın krallığı
a.1:1-17 İlk yıllar
b.2:1-7:10 Tapınak kuruluyor
c.7:11-9:31 Son yıllar
10:1-19 Kuzeydeki oymakların başkaldırışı
11:1-36:12 Yahuda kralları
36:13-21 Yeruşalim'in düşüşü
36:22-23 Pers Kralı Koreş'in duyurusu
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş