2. Tarihler 27

27
Yotam'ın Yahuda Krallığı
(2Kr.15:32-38)
1Yotam yirmi beş yaşında kral oldu ve Yeruşalim'de on altı yıl krallık yaptı. Annesi Sadok'un kızı Yeruşa'ydı. 2Babası Uzziya gibi, Yotam da RAB'bin gözünde doğru olanı yaptı. Ancak RAB'bin Tapınağı'na girmedi. Ne var ki, halk kötülük yapmayı sürdürmekteydi. 3Yotam RAB'bin Tapınağı'nın Yukarı Kapısı'nı onardı. Ofel Tepesi'ndeki surun üzerinde de birçok iş yaptı. 4Yahuda'nın dağlık bölgesinde kentler, ormanlık tepelerinde kaleler ve kuleler kurdu.
5Ammon Kralı'yla savaşarak Ammonlular'ı yendi. Ammonlular o yıl için kendisine yüz talant[a] gümüş, on bin kor buğday[b], on bin kor arpa[c] verdiler. İkinci ve üçüncü yıllar için de aynı miktarı ödediler. 6Tanrısı RAB'bin önünde kararlı bir şekilde yürüyen Yotam giderek güçlendi.
7Yotam'ın yaptığı öbür işler, bütün savaşları ve uygulamaları, İsrail ve Yahuda krallarının tarihinde yazılıdır. 8Yotam yirmi beş yaşında kral oldu ve Yeruşalim'de on altı yıl krallık yaptı. 9Yotam ölüp atalarına kavuşunca, onu Davut Kenti'nde gömdüler. Yerine oğlu Ahaz kral oldu.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

10:1-36:23 Krallar kitaplarıyla karşılaştırıldığında Tarihler kitaplarında bölünmüş krallıklardan daha az söz edilir (krş. 1Kr.12-2Kr.25. bölümler). Tarihler kitaplarında daha çok Yahuda Krallığı anlatılır. Yahuda Krallığı ile aynı tarihlere denk gelen dönemler hariç kuzeydeki krallıktan (İsrail Krallığı’ndan) söz edilmez. Böylelikle Davut soyunun İsrail tahtında kesintisiz hüküm süreceğine ilişkin Tanrı’nın vaadi ön plana çıkarılır ve Babil’den dönen sürgünlerin aslında bütün İsrailliler’i temsil ettiği ima edilir (bkz. 1. Tarihler: Giriş; krş. 2Ta.12:1; 2Ta.15:17; 2Ta.11:8; 2Ta.21:2,2Ta.21:4; 2Ta.23:2; 2Ta.28:19,2Ta.28:27; 2Ta.35:18).
27:1-9 Bkz. 2Kr.15:32-38’e ait notlar.
27:1 Yotam... on altı yıl krallık yaptı Uzziya’yla birlikte krallık yaptığı süre (İÖ 750-740) dâhil olmak üzere, İÖ 750-735 yılları. İÖ 735-732 yıllarında krallığı, kendisinden sonra kral olanAhaz ile beraber yürütmüştür.
27:2 RAB’bin Tapınağı’na girmedi Bkz. 2Ta.26:16. halk kötülükyapmayı Puta tapılan yerlerin çoğalmasından söz ediliyor olmalıdır (2Kr.15:35).
27:3-6 RAB’bin buyruklarına sadık kalmanın bereketle sonuçlandığı teması işlenir: Yotam’ın onarımı gerçekleştirebilmesi, savaşta kazandığı zafer ve sahip olduğu zenginlik, RAB’bin yolunda kararlı bir şekilde yürümesinden dolayıdır (2Ta.27:6). Yahuda Krallığı’nın Ammon’la olan ilişkilerine özel önem verilir (bkz. 2Ta.20:1-30 ve 2Ta.24:26’ya ait notlar).
27:7 bütün savaşları Bkz. örn. 2Kr.15:37.

Videolar

2. Tarihler Girişi

1.Tarihler'in devamı olan 2.Tarihler Kral Süleyman'ın yaptığı işleri ve dönemindeki olayları anlatır. Yarovam önderliğindeki kuzey oymakları Kral Süleyman'ın yerine geçen oğlu Rehavam'a karşı ayaklanır ve krallık ikiye bölünür. İ.Ö. 586 yılında Yeruşalim'in düşüşüne ve Babil sürgününe dek olaylar güneydeki Yahuda krallığı etrafında gelişir. Kitap Pers Kralı Koreş'in Yahudiler'in Babil'den Yeruşalim'e dönmelerine izin vermesiyle son bulur.

Ana Hatlar:

1:1-9:31 Süleyman'ın krallığı
a.1:1-17 İlk yıllar
b.2:1-7:10 Tapınak kuruluyor
c.7:11-9:31 Son yıllar
10:1-19 Kuzeydeki oymakların başkaldırışı
11:1-36:12 Yahuda kralları
36:13-21 Yeruşalim'in düşüşü
36:22-23 Pers Kralı Koreş'in duyurusu
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş