Mezmurlar 22:12

12Boğalar kuşatıyor beni,
Azgın Başan boğaları sarıyor çevremi.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

Mez.22 Sebepsiz yere düşmanlarının hedefi olan Davut’un, Tanrı onu düşmanlarından kurtarmasını beklerken acılar içinde ettiği bu dua, birçok yönden Mez.69’daki duaya benzemektedir; ancak Mez.69:22-28’de görülen öç isteği burada yoktur (bkz. Mez.5:10’a ait not). İsa Mesih çarmıhtayken bu mezmurdaki sözleri tekrarlamıştır (bkz. Mat.27:46 ve ilgili not). Matta’da ve Yuhanna’da, Mesih’in acılarından söz edilirken de sıklıkla (Mez.69 gibi) bu mezmurla bağlantı kurulur (bkz. Mat.27:35,Mat.27:39,Mat.27:43; Yu.19:23-24,Yu.19:28; ayrıca bkz. İbr.2:12 ve ilgili not).
22:12-18 Davut, 12-13,16-18. ayetlerde düşmanlarının saldırılarını tasvir etmek için üç simgeden yararlanır. 14-15. ayetlerde ise, şiddetli saldırılar karşısındaki çaresizliğini tanımlamaktadır.
22:12-13,16 Boğalar... aslanlar... Köpekler Düşmanların vahş etini tasvir eden mecazlar (bkz. Mez.7:2’ye ait not).
22:12 Başan Verimli otlakları ve dolayısıyla orada yetişen hayvanların büyüklüğü ve gücüyle tanınan ova (bkz. Yas.32:14, Hez.39:18 ve ilgili not; Amo.4:1).

Videolar

Mezmurlar Girişi

Mezmurlar (Zebur diye de bilinir) ilahi ve dua kitabıdır. Uzun bir süre içinde farklı yazarlar tarafından yazılmıştır. İsrailliler bu dua ve ilahileri kendi tapınmalarında kullanıyorlardı.

Bu ilahileri birkaç sınıfa ayırabiliriz: Övgü ve tapınma ilahileri, ağıtlar; yardım, korunma ve kurtuluş için edilen dualar; bağışlanmak için yalvarışlar; Tanrı'nın kutsamasına karşı şükran ilahileri; düşmanın cezalandırılması için dilekler. Bu dualar kişi ve ulus adına edilirdi. Bazıları kişinin en derin duygularını yansıtırken, bazıları da Tanrı halkının duygu ve gereksinimlerini dile getirir.

Mezmurlar şiir kitabıdır. İbrani şiirinin en belirgin özelliği paralelizmdir. Paralelizm birinci dizedeki konuyu ikinci ya da üçüncü dizelerde de farklı biçimlerde tekrarlamaktır. İkinci ve üçüncü dizeler aynı konuyu karşıt biçimde geliştirir, tasvir eder ya da doruğa ulaştırır.

9+10, 34, 37, 111, 112, 119 ve 145. mezmurlar akrostiş biçimde yazılmıştır, yani ayetler sırasıyla İbrani alfabesinin harfleriyle başlar.

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş