Mezmurlar 84

84
84. Mezmur
Müzik şefi için - Gittit üzerine -
Korahoğulları'nın mezmuru
1Ey Her Şeye Egemen RAB,
Ne kadar severim konutunu!
2Canım senin avlularını özlüyor,
İçim çekiyor,
Yüreğim, bütün varlığım
Sana, yaşayan Tanrı'ya sevinçle haykırıyor.
3Kuşlar bile bir yuva,
Kırlangıç, yavrularını koyacak bir yer buldu
Senin sunaklarının yanında,
Ey Her Şeye Egemen RAB, Kralım ve Tanrım!
4Ne mutlu senin evinde oturanlara,
Seni sürekli överler! Sela
5Ne mutlu gücünü senden alan insana!
Aklı hep Siyon'u ziyaret etmekte.
6Baka Vadisi'nden geçerken,
Pınar başına çevirirler orayı,
İlk yağmurlar orayı berekete boğar.
7Gittikçe güçlenir,
Siyon'da Tanrı'nın huzuruna çıkarlar.
8Ya RAB, Her Şeye Egemen Tanrı, duamı dinle,
Kulak ver, ey Yakup'un Tanrısı! Sela
9Ey Tanrı, kalkanımıza bak,
Meshettiğin krala lütfet!
10Senin avlularında bir gün,
Başka yerdeki bin günden iyidir;
Kötülerin çadırında yaşamaktansa,
Tanrım'ın evinin eşiğinde durmayı yeğlerim.
11Çünkü RAB Tanrı bir güneş, bir kalkandır.
Lütuf ve yücelik sağlar;
Dürüstçe yaşayanlardan hiçbir iyiliği esirgemez.
12Ey Her Şeye Egemen RAB,
Ne mutlu sana güvenen insana!
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

Mez.84 RAB’bin tapınağına duyulan özlemin dile getirildiği dua. Nitelik ve bakış açısı bakımından Mez.42’ye benzerdir. Büyük olasılıkla tapınak hizmetinde çalışan, ancak şimdi tapınağa (Tanrı’nın konutuna) girmesi engellenen (muhtemelen Sanherib’in Yahuda Krallığı’nı yıkıma uğrattığı zaman; bkz. 2Kr.18:13-16) bir Levili mezmur yazarı (bkz. Mez.84 başlığa ait not), geçmişte tapınakta yaşadığı, Tanrı’ya yakın olduğu zamanlardaki huzuruna duyduğu özlemi dile getirir. Tanrı’ya ve tapınağına yaklaşabilenlerin “mutluluğu” (bkz. Mez.84:4-5,Mez.84:12), ağırlıklı olarak duanın içeriğini oluşturur. Mezmur, üç ana kısımdan ve bir sonuç ayetinden (Mez.84:12) oluşmaktadır. Tapınakta Tanrı’nın huzurunda olmaya duyulan özlem konusu (Mez.84:1-4 ve Mez.84:8-12), Siyon’u özgürce ziyaret edebilenlerin mutluluğu konusunu çerçeveler (Mez.84:5-7).
Mez.84 başlık Müzik şefi için Bkz. Mez.4 başlığa ait not. Gittit Bkz. Mez.8 başlığa ait not. Korahoğulları’nın Bkz. Mez.42-43 başlığa ait not.
84:1 Her Şeye Egemen RAB Bkz. Mez.84:3,Mez.84:8,Mez.84:12; ayrıca bkz. 1Sa.1:3’e ait not.
84:2 avlularını Tapınağını (bkz. Mez.84:10; 1Kr.6:36 ve ilgili not; 2Kr.21:5; 2Kr.23:11-12). Yüreğim Bkz. Mez.5:9’a ait not. yaşayan Tanrı’ya Bkz. Yas.5:26.
84:3 Mezmur yazarı, tapınağa ve sunağa rahatça girip çıkabilen küçük kuşlara imrenmektedir.
84:4-5,12 Ne mutlu Bkz. Mez.1:1’e ait not.
84:4 senin evinde oturanlara Bkz. Mez.15:1’e ait not.
84:5-7 Tapınağa özgürce girebilenlerin coşkulu mutluluğu anlatılır. Mezmur yazarı onlara da gıptayla bakmaktadır.
84:5 Siyon’u ziyaret etmekte Dini bayramlara katılmaktan söz ediliyor (ayrıca bkz. Mez.84:7 ve ilgili not).
84:6 Baka Vadisi’nden “Baka”, İbranice’de “ağlama” veya “balsam ağacı” (kurak vadilerde yaygındır) anlamına gelir. Bu yer kesin olarak bilinmemekle birlikte, hac yolcularının (bayram zamanlarında Yeruşalim’e gidenler) tapınağa giderken geçmek zorunda olduğu kurak topraklar için kullanılmış mecazi bir ifade olabilir (bkz. Mez.23:4). İlk yağmurlar Bu yağmurlardan söz edilmesi, bu yolculuğun özellikle Çardak Bayramı için olduğunu düşündürmektedir. orayı berekete boğar Tanrı’nın hac yolculuğunda olanlara (bayram zamanlarında Yeruşalim’e gitmekte olanlara) gösterdiği iyilik sayesinde “ağlama” (veya “balsam ağaçları”) vadisi, bolluk ve övgü vadisine dönüşür (bkz. 2Ta.20:26). Tanrı’nın Siyon yolunda umutla dolu olan İsrail halkı, Tanrı’nın Sina Çölü boyunca atalarına gösterdiği (bkz. Mez.78:15-16; Mez.105:41; Mez.114:7-8) cömertliğe bir kez daha tanık olmaktadır.
84:7 Gittikçe güçlenir Yolculuğun getirdiği ağır yük ve zorluklara rağmen (bkz. Yşa.40:31). Siyon’da Bkz. Mez.9:11 ve ilgili not.
84:8-11 Kral için edilen dua ve duanın nedeni: Tanrı, Yeruşalim’deki kralı kutsadıkça, mezmur yazarının tapınaktaki hizmetine dönmek için duyduğu büyük arzunun gerçekleşmesi daha mümkün olur (bkz. Giriş).
84:8 RAB, Her Şeye Egemen Tanrı... Yakup’un Tanrısı Bkz. Mez.59:5; ayrıca Mez.3:7’ye ait not. Yakup Bkz. Mez.81:1’e ait not.
84:9 kalkanımıza Yeruşalim’deki krala (bkz. Mez.3:3’e ait not). Meshettiğin Tanrı’nın, halkını yönetmesi için atadığı vekil. Kral Davut’un soyundan olan Kral Hizkiya’dan söz ediliyor olabilir (bkz. Mez.84’e ait not; Mez.2:2’ye ait not).
84:10 Kötülerin çadırında yaşamaktansa ‘Tanrı’yı onurlandırmayan kişilerle bir arada yaşamaktansa’ anlamında. Muhtemelen II. Sargon’un getirttiği ve mezmur yazarının o dönemde birlikte yaşamak zorunda kaldığı yabancı halklardan (bkz. 2Kr.17:24-33) söz edilmektedir.
84:11 güneş Bkz. Mez.27:1’e ait not. kalkandır Bkz. Mez.3:3’e ait not.
84:12 Bkz. Mez.40:4.

Videolar

Mezmurlar Girişi

Mezmurlar (Zebur diye de bilinir) ilahi ve dua kitabıdır. Uzun bir süre içinde farklı yazarlar tarafından yazılmıştır. İsrailliler bu dua ve ilahileri kendi tapınmalarında kullanıyorlardı.

Bu ilahileri birkaç sınıfa ayırabiliriz: Övgü ve tapınma ilahileri, ağıtlar; yardım, korunma ve kurtuluş için edilen dualar; bağışlanmak için yalvarışlar; Tanrı'nın kutsamasına karşı şükran ilahileri; düşmanın cezalandırılması için dilekler. Bu dualar kişi ve ulus adına edilirdi. Bazıları kişinin en derin duygularını yansıtırken, bazıları da Tanrı halkının duygu ve gereksinimlerini dile getirir.

Mezmurlar şiir kitabıdır. İbrani şiirinin en belirgin özelliği paralelizmdir. Paralelizm birinci dizedeki konuyu ikinci ya da üçüncü dizelerde de farklı biçimlerde tekrarlamaktır. İkinci ve üçüncü dizeler aynı konuyu karşıt biçimde geliştirir, tasvir eder ya da doruğa ulaştırır.

9+10, 34, 37, 111, 112, 119 ve 145. mezmurlar akrostiş biçimde yazılmıştır, yani ayetler sırasıyla İbrani alfabesinin harfleriyle başlar.

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş