Mezmurlar 84:5-7

5Ne mutlu gücünü senden alan insana!
Aklı hep Siyon'u ziyaret etmekte.
6Baka Vadisi'nden geçerken,
Pınar başına çevirirler orayı,
İlk yağmurlar orayı berekete boğar.
7Gittikçe güçlenir,
Siyon'da Tanrı'nın huzuruna çıkarlar.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

Mez.84 RAB’bin tapınağına duyulan özlemin dile getirildiği dua. Nitelik ve bakış açısı bakımından Mez.42’ye benzerdir. Büyük olasılıkla tapınak hizmetinde çalışan, ancak şimdi tapınağa (Tanrı’nın konutuna) girmesi engellenen (muhtemelen Sanherib’in Yahuda Krallığı’nı yıkıma uğrattığı zaman; bkz. 2Kr.18:13-16) bir Levili mezmur yazarı (bkz. Mez.84 başlığa ait not), geçmişte tapınakta yaşadığı, Tanrı’ya yakın olduğu zamanlardaki huzuruna duyduğu özlemi dile getirir. Tanrı’ya ve tapınağına yaklaşabilenlerin “mutluluğu” (bkz. Mez.84:4-5,Mez.84:12), ağırlıklı olarak duanın içeriğini oluşturur. Mezmur, üç ana kısımdan ve bir sonuç ayetinden (Mez.84:12) oluşmaktadır. Tapınakta Tanrı’nın huzurunda olmaya duyulan özlem konusu (Mez.84:1-4 ve Mez.84:8-12), Siyon’u özgürce ziyaret edebilenlerin mutluluğu konusunu çerçeveler (Mez.84:5-7).
84:4-5,12 Ne mutlu Bkz. Mez.1:1’e ait not.
84:5-7 Tapınağa özgürce girebilenlerin coşkulu mutluluğu anlatılır. Mezmur yazarı onlara da gıptayla bakmaktadır.
84:5 Siyon’u ziyaret etmekte Dini bayramlara katılmaktan söz ediliyor (ayrıca bkz. Mez.84:7 ve ilgili not).
84:6 Baka Vadisi’nden “Baka”, İbranice’de “ağlama” veya “balsam ağacı” (kurak vadilerde yaygındır) anlamına gelir. Bu yer kesin olarak bilinmemekle birlikte, hac yolcularının (bayram zamanlarında Yeruşalim’e gidenler) tapınağa giderken geçmek zorunda olduğu kurak topraklar için kullanılmış mecazi bir ifade olabilir (bkz. Mez.23:4). İlk yağmurlar Bu yağmurlardan söz edilmesi, bu yolculuğun özellikle Çardak Bayramı için olduğunu düşündürmektedir. orayı berekete boğar Tanrı’nın hac yolculuğunda olanlara (bayram zamanlarında Yeruşalim’e gitmekte olanlara) gösterdiği iyilik sayesinde “ağlama” (veya “balsam ağaçları”) vadisi, bolluk ve övgü vadisine dönüşür (bkz. 2Ta.20:26). Tanrı’nın Siyon yolunda umutla dolu olan İsrail halkı, Tanrı’nın Sina Çölü boyunca atalarına gösterdiği (bkz. Mez.78:15-16; Mez.105:41; Mez.114:7-8) cömertliğe bir kez daha tanık olmaktadır.
84:7 Gittikçe güçlenir Yolculuğun getirdiği ağır yük ve zorluklara rağmen (bkz. Yşa.40:31). Siyon’da Bkz. Mez.9:11 ve ilgili not.

Videolar

Mezmurlar Girişi

Mezmurlar (Zebur diye de bilinir) ilahi ve dua kitabıdır. Uzun bir süre içinde farklı yazarlar tarafından yazılmıştır. İsrailliler bu dua ve ilahileri kendi tapınmalarında kullanıyorlardı.

Bu ilahileri birkaç sınıfa ayırabiliriz: Övgü ve tapınma ilahileri, ağıtlar; yardım, korunma ve kurtuluş için edilen dualar; bağışlanmak için yalvarışlar; Tanrı'nın kutsamasına karşı şükran ilahileri; düşmanın cezalandırılması için dilekler. Bu dualar kişi ve ulus adına edilirdi. Bazıları kişinin en derin duygularını yansıtırken, bazıları da Tanrı halkının duygu ve gereksinimlerini dile getirir.

Mezmurlar şiir kitabıdır. İbrani şiirinin en belirgin özelliği paralelizmdir. Paralelizm birinci dizedeki konuyu ikinci ya da üçüncü dizelerde de farklı biçimlerde tekrarlamaktır. İkinci ve üçüncü dizeler aynı konuyu karşıt biçimde geliştirir, tasvir eder ya da doruğa ulaştırır.

9+10, 34, 37, 111, 112, 119 ve 145. mezmurlar akrostiş biçimde yazılmıştır, yani ayetler sırasıyla İbrani alfabesinin harfleriyle başlar.

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş