Mezmurlar 52

52
52. Mezmur
Müzik şefi için - Davut'un Maskili
Edomlu Doek gelip Saul'a “Davut Ahimelek'in
evine girdi” diye bildirdiği zaman
1-2Niçin kötülüğünle böbürlenirsin, ey kabadayı,
Tanrı'nın sadık kullarına karşı
Bütün gün dilin yıkım tasarlar
Keskin ustura gibi, ey hilekâr.
3İyilikten çok kötülüğü,
Doğru konuşmaktan çok yalanı seversin. Sela
4Seni hileli dil seni!
Her yıkıcı sözü seversin.
5Ama Tanrı seni sonsuza dek yıkacak,
Seni kapıp çadırından fırlatacak,
Yaşam diyarından kökünü sökecek. Sela
6Doğrular bunu görünce korkacak,
Gülerek şöyle diyecekler:
7“İşte bu adam, Tanrı'ya sığınmak istemedi,
Servetinin bolluğuna güvendi,
Başkalarını yıkarak güçlendi!”
8Ama ben Tanrı'nın evinde yeşeren zeytin ağacı gibiyim,
Sonsuza dek Tanrı'nın sevgisine güvenirim.
9Sürekli sana şükrederim yaptıkların için,
Sadık kullarının önünde umut bağlarım,
Çünkü adın iyidir.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

Mez.52 Kibirli, güçlü ve acımasız bir düşmanın Tanrı’nın karşısında uğrayacağı mutlak yargı, doğruların Tanrı’ya duyduğu güveni artırır (krş. 1Sa.17:45-47).
Mez.52 başlık Müzik şefi için Bkz. Mez.4 başlığa ait not. Maskili Bkz. Mez.32 başlığa ait not. Edomlu Doek... zaman Bkz. 1Sa.22:9-10; ayrıca bkz. Mez.3 başlığa ait not.
52:1-2 Niçin...? ‘Ne hakla’ anlamında (bkz. Mez.50:16; Yşa.3:14-15). böbürlenirsin Bkz. Mez.75:4-5. dilin Bkz. Mez.52:4; ayrıca bkz. Mez.5:9’a ait not.
52:3 seversin Krş. Rom.12:9 ve ilgili not.
52:4 dil Bkz. Mez.52:1-2; Mez.5:9’a ait not.
52:5 çadırından Bkz. Eyü.18:14. kökünü sökecek Krş. Mez.52:8.
52:6 Doğrular Bkz. Mez.1:5’e ait not. korkacak Bkz. Mez.34:8-14 ve Mez.40:3’e ait not.
52:7 Bkz. Mez.49.
52:8 Tanrı’ya güvendiği, O’nun sevgisine umut bağladığı için doğruların sonu kötülerinki gibi değildir (bkz. Mez.1:3-5; Mez.15:1; Mez.27:4-5 ve ilgili notlar).
52:9 Bkz. Mez.7:17’ye ait not. Sadık kullarının Bkz. Mez.4:3’e ait not. adın Bkz. Mez.5:11’e ait not.

Videolar

Mezmurlar Girişi

Mezmurlar (Zebur diye de bilinir) ilahi ve dua kitabıdır. Uzun bir süre içinde farklı yazarlar tarafından yazılmıştır. İsrailliler bu dua ve ilahileri kendi tapınmalarında kullanıyorlardı.

Bu ilahileri birkaç sınıfa ayırabiliriz: Övgü ve tapınma ilahileri, ağıtlar; yardım, korunma ve kurtuluş için edilen dualar; bağışlanmak için yalvarışlar; Tanrı'nın kutsamasına karşı şükran ilahileri; düşmanın cezalandırılması için dilekler. Bu dualar kişi ve ulus adına edilirdi. Bazıları kişinin en derin duygularını yansıtırken, bazıları da Tanrı halkının duygu ve gereksinimlerini dile getirir.

Mezmurlar şiir kitabıdır. İbrani şiirinin en belirgin özelliği paralelizmdir. Paralelizm birinci dizedeki konuyu ikinci ya da üçüncü dizelerde de farklı biçimlerde tekrarlamaktır. İkinci ve üçüncü dizeler aynı konuyu karşıt biçimde geliştirir, tasvir eder ya da doruğa ulaştırır.

9+10, 34, 37, 111, 112, 119 ve 145. mezmurlar akrostiş biçimde yazılmıştır, yani ayetler sırasıyla İbrani alfabesinin harfleriyle başlar.

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş