Mezmurlar 141

141
141. Mezmur
Davut'un mezmuru
1Seni çağırıyorum, ya RAB, yardımıma koş!
Sana yakarınca sesime kulak ver!
2 Duam önünde yükselen buhur gibi,
El açışım akşam sunusu gibi kabul görsün!
3Ya RAB, ağzıma bekçi koy,
Dudaklarımın kapısını koru!
4Yüreğim kötülüğe eğilim göstermesin,
Suç işleyenlerin fesadına bulaşmayayım;
Onların nefis yemeklerini tatmayayım.
5Doğru insan bana vursa, iyilik sayılır,
Azarlasa, başa sürülen yağ gibidir,
Başım reddetmez onu.
Çünkü duam hep kötülere karşıdır.
6Önderleri kayalardan aşağı atılınca,
Dinleyecekler tatlı sözlerimi.
7Sabanla sürülüp yarılmış toprak gibi,
Saçılmış kemiklerimiz ölüler diyarının ağzına.
8Ancak gözlerim sende, ey Egemen RAB,
Sana sığınıyorum, beni savunmasız bırakma!
9Koru beni kurdukları tuzaktan,
Suç işleyenlerin kapanlarından.
10Ben güvenlik içinde geçip giderken,
Kendi ağlarına düşsün kötüler.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

138:1-145:21 Bu sekiz mezmur, Davut’a ait eski mezmurların dilini ve temasını yansıtır; bazı yorumculara göre, bunların bazıları çok sonraki, hatta sürgünden sonraki tarihlere aittir. Bu mezmur dizisi, övgü ezgileriyle çevrelenir (Mez.138; 145). Tanrı’nın yüceliği ve iyiliğiyle ilgili ifadeler içermektedir. Mez.139 Tanrı’nın bireyle olan ilişkisi üzerinde dururken, Mez.145 yaratılışla arasındaki ilişkiye odaklanır.
Mez.141 Kötülerden ve kötülük dolu yollarından kurtulmak için yapılan yakarış. İlk yarıda görülen kıta yapısı (iki dizenin ardından üç dizenin gelmesi) ikinci yarıda tekrarlanırken, mezmurun ortasında yer alan beyit bütünleyici temayı oluşturur (bkz. Mez.141:5’e ait not). Tıpkı Mez.140’ta olduğu gibi bu duada da, insan bedeniyle ilgili terimlere (el, ağız, dudak, yürek, baş, kemikler, gözler) sıkça yer verilir.
Mez.141 başlık Bkz. Mez.138-145’e ait not.
141:2 Duam... buhur gibi Bkz. Çık.30:1 ve Va.5:8’e ait notlar. akşam sunusu gibi Bkz. Çık.29:38-41; Say.28:3-8; 2Ta.13:11; Ezg.9:4-5.
141:3-4 Tanrı’nın kişiyi kötü konuşmaktan, kötü şeyler arzulamaktan veya kötülük yapmaktan koruması, bilgeliğinin unsurlarından biridir (bkz. Özd.2; Mat.6:13).
141:4 Yüreğim... göstermesin Bkz. Özd.1:10-16. Yüreğim Bkz. Mez.5:9’a ait not. nefis yemeklerini Kötülerin haksız kazançla donattığı zengin sofralara yapılan bir gönderme (bkz. Özd.23:1-3).
141:5 Bkz. Mez.6:6’ya ait not. Doğru insan bana vursa Bkz. Özd.27:6. başa sürülen yağ Bkz. Mez.23:5’e ait not.
141:6 tatlı sözlerimi Mez.141:3-5’te olduğu gibi, doğruluğa adanmakla ilgili sözleri.
141:8 savunmasız bırakma Ölüme teslim edilen kötülerin aksine (bkz. Mez.141:7; ayrıca bkz. Mez.73:18-20 ve ilgili notlar).
141:9 tuzaktan... kapanlarından Bkz. Mez.9:15’e ait not; Mez.38:12; Mez.64:5; Mez.140:5; Mez.142:3.
141:10 düşsün kötüler Bkz. Mez.5:10’a ait not.

Videolar

Mezmurlar Girişi

Mezmurlar (Zebur diye de bilinir) ilahi ve dua kitabıdır. Uzun bir süre içinde farklı yazarlar tarafından yazılmıştır. İsrailliler bu dua ve ilahileri kendi tapınmalarında kullanıyorlardı.

Bu ilahileri birkaç sınıfa ayırabiliriz: Övgü ve tapınma ilahileri, ağıtlar; yardım, korunma ve kurtuluş için edilen dualar; bağışlanmak için yalvarışlar; Tanrı'nın kutsamasına karşı şükran ilahileri; düşmanın cezalandırılması için dilekler. Bu dualar kişi ve ulus adına edilirdi. Bazıları kişinin en derin duygularını yansıtırken, bazıları da Tanrı halkının duygu ve gereksinimlerini dile getirir.

Mezmurlar şiir kitabıdır. İbrani şiirinin en belirgin özelliği paralelizmdir. Paralelizm birinci dizedeki konuyu ikinci ya da üçüncü dizelerde de farklı biçimlerde tekrarlamaktır. İkinci ve üçüncü dizeler aynı konuyu karşıt biçimde geliştirir, tasvir eder ya da doruğa ulaştırır.

9+10, 34, 37, 111, 112, 119 ve 145. mezmurlar akrostiş biçimde yazılmıştır, yani ayetler sırasıyla İbrani alfabesinin harfleriyle başlar.

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş