Mezmurlar 23:5

5Düşmanlarımın önünde bana sofra kurarsın,
Başıma yağ sürersin,
Kâsem taşıyor.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

Mez.23 İyi Çoban-Kral olan RAB’be duyulan güven sevinçle ilan edilmektedir (bkz. Makale: Kral Tanrı, Kral Mesih, İsrail Kralı Kavramları, s.370). Bu mezmur, bir kurtuluşu takiben tapınakta (“RAB’bin evinde”, Mez.23:6) düzenlenen övgü kutlaması olabilir (bkz. Mez.7:17’ye ait not).
23:5 Eski Ortadoğu’da, yapılan antlaşmaların ardından genellikle dostluk bağını ifade eden bir yemek verilirdi (bkz. Mez.41:9; Yar.31:54; Ova.7); bağlılık sözleşmeleriyle bağımlı olan kral, hükümdarın konuğu olarak yemeğe katılırdı (bkz. Çık.24:8-12). Başıma yağ sürersin Bkz. Mar.14:3 ve ilgili not; Luk.7:46; ayrıca bkz. Vai.9:8. Kâsem Bkz. Mez.16:5’e ait not.

Videolar

Mezmurlar Girişi

Mezmurlar (Zebur diye de bilinir) ilahi ve dua kitabıdır. Uzun bir süre içinde farklı yazarlar tarafından yazılmıştır. İsrailliler bu dua ve ilahileri kendi tapınmalarında kullanıyorlardı.

Bu ilahileri birkaç sınıfa ayırabiliriz: Övgü ve tapınma ilahileri, ağıtlar; yardım, korunma ve kurtuluş için edilen dualar; bağışlanmak için yalvarışlar; Tanrı'nın kutsamasına karşı şükran ilahileri; düşmanın cezalandırılması için dilekler. Bu dualar kişi ve ulus adına edilirdi. Bazıları kişinin en derin duygularını yansıtırken, bazıları da Tanrı halkının duygu ve gereksinimlerini dile getirir.

Mezmurlar şiir kitabıdır. İbrani şiirinin en belirgin özelliği paralelizmdir. Paralelizm birinci dizedeki konuyu ikinci ya da üçüncü dizelerde de farklı biçimlerde tekrarlamaktır. İkinci ve üçüncü dizeler aynı konuyu karşıt biçimde geliştirir, tasvir eder ya da doruğa ulaştırır.

9+10, 34, 37, 111, 112, 119 ve 145. mezmurlar akrostiş biçimde yazılmıştır, yani ayetler sırasıyla İbrani alfabesinin harfleriyle başlar.

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş