Mezmurlar 109

109
109. Mezmur
Müzik şefi için - Davut'un mezmuru
1Ey övgüler sunduğum Tanrı,
Sessiz kalma!
2Çünkü kötüler, yalancılar
Bana karşı ağzını açtı,
Karalıyorlar beni.
3Nefret dolu sözlerle beni kuşatıp
Yok yere bana savaş açtılar.
4Sevgime karşılık bana düşman oldular,
Bense dua etmekteyim.
5İyiliğime kötülük,
Sevgime nefretle karşılık verdiler.
6Kötü bir adam koy düşmanın başına,
Sağında onu suçlayan biri dursun!
7Yargılanınca suçlu çıksın,
Duası bile günah sayılsın!
8 Ömrü kısa olsun,
Görevini bir başkası üstlensin!
9Çocukları öksüz,
Karısı dul kalsın!
10Çocukları avare gezip dilensin,
Yıkık evlerinden uzakta yiyecek arasın!
11Bütün malları tefecinin ağına düşsün,
Emeğini yabancılar yağmalasın!
12Kimse ona sevgi göstermesin,
Öksüzlerine acıyan olmasın!
13Soyu kurusun,
Bir kuşak sonra adı silinsin!
14Atalarının suçları RAB'bin önünde anılsın,
Annesinin günahı silinmesin!
15Günahları hep RAB'bin önünde dursun,
RAB anılarını yok etsin yeryüzünden!
16Çünkü düşmanım sevgi göstermeyi düşünmedi,
Ölesiye baskı yaptı mazluma, yoksula,
Yüreği kırık insana.
17Sevdiği lanet başına gelsin!
Madem kutsamaktan hoşlanmıyor,
Uzak olsun ondan kutsamak!
18Laneti bir giysi gibi giydi,
Su gibi içine, yağ gibi kemiklerine işlesin lanet!
19Bir giysi gibi onu örtünsün,
Bir kuşak gibi hep onu sarsın![a]
20Düşmanlarıma, beni kötüleyenlere,
RAB böyle karşılık versin!
21Ama sen, ey Egemen RAB,
Adın uğruna bana ilgi göster;
Kurtar beni, iyiliğin, sevgin uğruna!
22Çünkü düşkün ve yoksulum,
Yüreğim yaralı içimde.
23Batan güneş gibi geçip gidiyorum,
Çekirge gibi silkilip atılıyorum.
24Dizlerim titriyor oruç tutmaktan;
Bir deri bir kemiğe döndüm.
25 Düşmanlarıma yüzkarası oldum;
Beni görünce kafalarını sallıyorlar!
26Yardım et bana, ya RAB Tanrım;
Kurtar beni sevgin uğruna!
27Bilsinler bu işte senin elin olduğunu,
Bunu senin yaptığını, ya RAB!
28Varsın lanet etsin onlar, sen kutsa beni,
Bana saldıranlar utanacak,
Ben kulunsa sevineceğim.
29Rezilliğe bürünsün beni suçlayanlar,
Kaftan giyer gibi utançlarıyla örtünsünler!
30RAB'be çok şükredeceğim,
Kalabalığın arasında O'na övgüler dizeceğim;
31Çünkü O yoksulun sağında durur,
Onu yargılayanlardan kurtarmak için.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

Mez.109 Haksız yere suçlayanlardan kurtulmak için edilen dua. Davut’un adaletin yerini bulması için yakarışı, mezmurun ana temasıdır (krş. Mez.35).
Mez.109 başlık Müzik şefi için Bkz. Mez.4’e ait not.
109:1 övgüler sunduğum Bkz. Mez.109:30-31; ayrıca bkz. Mez.35:18. Sessiz Bkz. Mez.28:1; Mez.35:22; Mez.50:3,Mez.50:21; Mez.83:1.
109:2-5 Bkz. Mez.35:11-16.
109:2 Bana karşı ağzını açtı Bkz. Mez.5:9’a ait not.
109:4 Bense dua etmekteyim Düşmanların tersine (bkz. Mez.109:16-18).
109:6-19 Bazı yorumculara göre bunlar Davut’un karşıtlarının sözleridir.
109:6-15 RAB’bin adaleti sağlaması için yakarış (bkz. Mez.5:10’a ait not; ayrıca bkz. Mez.35:4-10 ve ilgili not).
109:6 Bkz. Mez.109:2-3.
109:10-11 ‘Tüm malından mülkünden yoksun kalsın ve böylece çocuklarına bırakacağı mirası kalmasın’ anlamında.
109:12 Kimse ona sevgi göstermesin Bkz. Mez.109:16.
109:13 Bkz. Mez.21:10; Mez.37:28. adı silinsin Bkz. Mez.9:5’e ait not.
109:14-15 Bkz. Mez.109:7; Mez.109:12’ye ait not.
109:16-20 Bkz. Mez.59:12-13. RAB’be adalet için yakarışların bulunduğu mezmurlarda düşmanların suçlanması alışıldık bir üsluptur (bkz. örn. Mez.5:9-10; Mez.10:2-13; Mez.17:10-12).
109:17 lanet Bkz. Mez.10:7’ye ait not.
109:18-19 bir giysi gibi... örtünsün Bkz. Mez.109:29 ve ilgili not.
109:20 RAB böyle karşılık versin Bkz. Mez.54:5; Mez.94:23; Yşa.3:11; 2Ti.Yşa.4:14.
109:21 Adın uğruna Bkz. Mez.5:11 ve Mez.23:3’e ait notlar. sevgin Bkz. Mez.109:26; ayrıca bkz. Mez.6:4’e ait not.
109:22 Bkz. Mez.109:16. düşkün ve yoksulum Bkz. Mez.34:6’ya ait not. Yüreğim Bkz. Mez.5:9’a ait not.
109:23 Batan güneş gibi Bkz. Mez.102:11. geçip gidiyorum Bkz. Mez.109:24-25; ayrıca bkz. Mez.5:9’a ait not. silkinip atılıyorum Bkz. Neh.5:13; Eyü.38:13.
109:28 kulunsa Bkz. Mez.109’a ait başlık; ayrıca bkz. Mez.78:70 ve ilgili not.
109:29 bürünsün... Kaftan giyer gibi... örtünsünler! ‘Giysilerinden sıyrılıp kaçamadıkları gibi, utançlarından da kaçamayacaklar’ anlamında (ayrıca bkz. örn. Mez.109:18-19; Mez.35:26; Mez.45:3; Mez.73:6; Mez.104:1-2; Mez.132:9,Mez.132:18; Eyü.29:14; Eyü.40:10; Yşa.59:17; Yşa.61:1-3,Yşa.61:10; krş. 1Ko.15:53-54; Gal.3:27; Kol.3:12. Giysiler Kutsal Kitap’ta, hem olağan anlamı ve kullanımıyla (giysi korur, gizler, örter veya sergiler) hem de mecazi anlamıyla ele alınır (bir insanın ahlâksal veya ruhsal durumunu temsil eder). Giysinin önemi, Yusuf’un öyküsünde de belirgin biçimde örneklenmiştir (bkz. Yar.31:3,Yar.31:27,Yar.31:29,Yar.31:31-33; Yar.39:12; Yar.41:14,Yar.41:42; Yar.45:22).

Videolar

Mezmurlar Girişi

Mezmurlar (Zebur diye de bilinir) ilahi ve dua kitabıdır. Uzun bir süre içinde farklı yazarlar tarafından yazılmıştır. İsrailliler bu dua ve ilahileri kendi tapınmalarında kullanıyorlardı.

Bu ilahileri birkaç sınıfa ayırabiliriz: Övgü ve tapınma ilahileri, ağıtlar; yardım, korunma ve kurtuluş için edilen dualar; bağışlanmak için yalvarışlar; Tanrı'nın kutsamasına karşı şükran ilahileri; düşmanın cezalandırılması için dilekler. Bu dualar kişi ve ulus adına edilirdi. Bazıları kişinin en derin duygularını yansıtırken, bazıları da Tanrı halkının duygu ve gereksinimlerini dile getirir.

Mezmurlar şiir kitabıdır. İbrani şiirinin en belirgin özelliği paralelizmdir. Paralelizm birinci dizedeki konuyu ikinci ya da üçüncü dizelerde de farklı biçimlerde tekrarlamaktır. İkinci ve üçüncü dizeler aynı konuyu karşıt biçimde geliştirir, tasvir eder ya da doruğa ulaştırır.

9+10, 34, 37, 111, 112, 119 ve 145. mezmurlar akrostiş biçimde yazılmıştır, yani ayetler sırasıyla İbrani alfabesinin harfleriyle başlar.

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş