Mezmurlar 111

111
111. Mezmur
1Övgüler sunun RAB'be!
Doğru insanların toplantısında,
Topluluk içinde,
Bütün yüreğimle RAB'be şükredeceğim.
2RAB'bin işleri büyüktür,
Onlardan zevk alanlar hep onları düşünür.
3O'nun yaptıkları yüce ve görkemlidir,
Doğruluğu sonsuza dek sürer.
4RAB unutulmayacak harikalar yaptı,
O sevecen ve lütfedendir.
5Kendisinden korkanları besler,
Antlaşmasını sonsuza dek anımsar.
6Ulusların topraklarını kendi halkına vermekle
Gösterdi onlara işlerinin gücünü.
7Yaptığı her işte sadık ve adildir,
Bütün koşulları güvenilirdir;
8Sonsuza dek sürer,
Sadakat ve doğrulukla yapılır.
9O halkının kurtuluşunu sağladı,
Antlaşmasını sonsuza dek geçerli kıldı.
Adı kutsal ve müthiştir.
10 Bilgeliğin temeli RAB korkusudur,
O'nun kurallarını yerine getiren herkes
Sağduyu sahibi olur.
O'na sonsuza dek övgü sunulur!
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

Mez.111 Tanrı’nın doğruluğu (bkz. “adil”, Mez.4:1’e ait not) övülmektedir. Bu ilahi özellikle, Tanrı’nın, halkı için yaptıklarıyla ilgilidir (bkz. Mez.111:6). Mezmur, ilahiler ve bilgelik sözlerinden oluşur. Mez.112 ile birbirine eştir (krş. örn. Mez.111:3-5 ile Mez.112:3-5) ve muhtemelen aynı yazar tarafından, sürgünden sonra yazılmıştır. Yapısal olarak, Mez.111 ve Mez.112, alfabetik akrostişler olmakla birlikte alfabenin her yarım dizede (İbrani) ilerlemesi bakımından benzersizdir. Her iki mezmurda da, ilk ayette belirlenen tema mezmur boyunca gelişirken kapanış ayeti ile tezat bir noktaya dikkat çekilmektedir.
111:1 Övgüler sunun RAB’be! Bkz. Mez.112:1; Mez.113:1. Doğru insanların toplantısında Krş. “dürüstler”, Mez.112:2; bkz. Mez.11:7; Mez.33:1; Mez.97:11; Mez.140:13. Topluluk içinde Bkz. Mez.9:1’e ait not. şükredeceğim Mez.111:2-9’da devam eden övgü kısmına giriş.
111:2 RAB’bin işleri Tanrı’yı tanımak O’nun yaptıklarının görülüp öğrenilmesiyle mümkün olduğu için, Tanrı’yı sadece Tanrı olduğundan ötürü değil, kendi halkı uğruna yaptıkları için de övülmesi gerektiği vurgulanmaktadır (bkz. Mez.15:4 ve Mez.28:5’e ait notlar). düşünür Bkz. Ezr.10:16; Vai.1:13.
111:3 Doğruluğu Bkz. “adil”, Mez.4:1’e ait not.
111:4 harikalar Bkz. Mez.9:1’e ait not. sevecen ve lütfedendir Bkz. Çık.34:6-7 ve ilgili not.
111:5 korkanları Bkz. Mez.111:10 ve ilgili not. besler Bkz. Mat.6:11. Antlaşmasını Bkz. Mez.111:9; ayrıca bkz. Mez.105:8-11.
111:6 işlerinin gücünü Bkz. Mez.111:2 ve ilgili not.
111:7 koşulları güvenilirdir Bkz. Mez.93:5’e ait not.
111:9 Antlaşmasını Bkz. Mez.111:5 ve ilgili not. Adı Bkz. Mez.5:11’e ait not.
111:10 Bilgeliğin temeli RAB korkusudur Bkz. Mez.19:7-9; Yar.20:11; Eyü.28:28; Özd.1:7 ve Özd.9:10’a ait notlar; ayrıca bkz. Mez.112:1.

Videolar

Mezmurlar Girişi

Mezmurlar (Zebur diye de bilinir) ilahi ve dua kitabıdır. Uzun bir süre içinde farklı yazarlar tarafından yazılmıştır. İsrailliler bu dua ve ilahileri kendi tapınmalarında kullanıyorlardı.

Bu ilahileri birkaç sınıfa ayırabiliriz: Övgü ve tapınma ilahileri, ağıtlar; yardım, korunma ve kurtuluş için edilen dualar; bağışlanmak için yalvarışlar; Tanrı'nın kutsamasına karşı şükran ilahileri; düşmanın cezalandırılması için dilekler. Bu dualar kişi ve ulus adına edilirdi. Bazıları kişinin en derin duygularını yansıtırken, bazıları da Tanrı halkının duygu ve gereksinimlerini dile getirir.

Mezmurlar şiir kitabıdır. İbrani şiirinin en belirgin özelliği paralelizmdir. Paralelizm birinci dizedeki konuyu ikinci ya da üçüncü dizelerde de farklı biçimlerde tekrarlamaktır. İkinci ve üçüncü dizeler aynı konuyu karşıt biçimde geliştirir, tasvir eder ya da doruğa ulaştırır.

9+10, 34, 37, 111, 112, 119 ve 145. mezmurlar akrostiş biçimde yazılmıştır, yani ayetler sırasıyla İbrani alfabesinin harfleriyle başlar.

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş