Mezmurlar 46

46
46. Mezmur
Müzik şefi için - Tiz sesliler[a] için -
Korahoğulları'nın ezgisi
1Tanrı sığınağımız ve gücümüzdür,
Sıkıntıda hep yardıma hazırdır.
2Bu yüzden korkmayız yeryüzü altüst olsa,
Dağlar denizlerin bağrına devrilse,
3Sular kükreyip köpürse,
Kabaran deniz dağları titretse bile. Sela
4Bir ırmak var ki, suları sevinç getirir Tanrı kentine,
Yüceler Yücesi'nin kutsal konutuna.
5Tanrı onun ortasındadır,
Sarsılmaz o kent.
Gün doğarken Tanrı ona yardım eder.
6Uluslar kükrüyor, krallıklar sarsılıyor,
Tanrı gürleyince yeryüzü eriyip gidiyor.
7Her Şeye Egemen RAB bizimledir,
Yakup'un Tanrısı kalemizdir. Sela
8Gelin, görün RAB'bin yaptıklarını,
Yeryüzüne getirdiği yıkımları.
9Savaşları durdurur yeryüzünün dört bucağında,
Yayları kırar, mızrakları parçalar,
Kalkanları[b] yakar.
10“Sakin olun, bilin ki, Tanrı benim!
Uluslar arasında yüceleceğim,
Yeryüzünde yüceleceğim!”
11Her Şeye Egemen RAB bizimledir,
Yakup'un Tanrısı kalemizdir. Sela
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

Mez.46 Tanrı’nın kenti olan Yeruşalim’in güvenlik içinde olmasından duyulan sevinç dile getiriliyor. Konu olarak bu mezmur, Mez.48 ile yakından ilişkilidir (ayrıca bkz. Mez.76; 87). Sürgünden önceki bir tarihte bestelendiği tahmin edilmektedir. Yeruşalim’le (“Tanrı kenti”, Mez.46:4) ilgili bütün ilahiler bir şekilde Tanrı’nın egemenliğini kutlayan ezgilerdir; çünkü kent, tapınak ve taht, RAB’bin krallığının ve halkının arasındaki varlığının göstergeleridir. Muhtemelen, Yeruşalim halkı (veya Levili koro) açılış kıtasını (Mez.46:1-3) ve karşılıkları (Mez.46:7-11) söylerken törenin Levili önderi ikinci ve üçüncü kıtaları (Mez.46:4-6,Mez.46:8-10) okurdu. Mez.46 yapısal olarak nakaratlardan (Mez.46:7,Mez.46:11) ayrı olarak, her biri üç ayet içeren üç simetrik kıtadan oluşur (bkz. Mez.42-43’e ait not).
Mez.46 başlık Müzik şefi için Bkz. Mez.4 başlığa ait not. Tiz sesliler için Bkz. İbranice “Alamot”, anlamı tam olarak bilinmeyen bir müzik terimidir. Korahoğulları’nın Bkz. Mez.42-43 başlığa ait not. ezgisi Bkz. Mez.18 başlık; 108 başlık.
46:1-3 Bkz. Mez.104:6-9; Yar.1:9-10. Söz konusu doğa olayları muhtemelen İsrail’in varlığına karşı (bkz. Mez.32:6’ya ait not) düşmanlarından gelen tehditleri (bkz. Mez.46:6,Mez.46:8-10) tasvir etmektedir.
46:4 ı rmak Burada “ı rmak”, kenti adeta Aden bahçesine çeviren (bkz. Mez.46:5; Yar.2:10; Yşa.33:21; Yşa.51:3), canlandıran ve ferahlatan Tanrı’nın bereketlerinin (bkz. Mez.36:8 ve ilgili not) bolluğunu ve sürekliliğini betimler. Tanrı kentine Bkz. Mez.46:5; Mez.48. Yüceler Yücesi’nin... konutu Bkz. Mez.9:11’e ait not.
46:5 Gün doğarken Kentlere düzenlenen saldırılar çoğunlukla sabahın erken saatlerinde başlardı.
46:6 Uluslar... sarsılıyor Tanrı’nın kendi halkına kazandırdığı zaferlerden ötürü (bkz. Mez.46:8-9; Mez.48:4-7). kükrüyor Bkz. Mez.46:3 ve Mez.46:1-3’e ait not; ayrıca bkz. Mez.2:1-3. gürleyince Bkz. Mez.2:5; Mez.9:5; Yer.25:30;Amo.1:2; ayrıca bkz. Mez.104:7. Burada gökgürültüsü betimlenmektedir; gökgürültüsü çoğunlukla Tanrı’nın gazabını çağrıştırır (bkz. Mez.29’a ait not; Mez.18:13; Yşa.2:10).
46:7 Bkz. Mez.46:11. Her Şeye Egemen RAB Bkz. 1Sa.1:3’e ait not. Yakup’un Bkz. Mez.14:7’ye ait not.
46:8 Yeryüzüne Düşman uluslar arasına.
46:9 Kente artık kimsenin saldırmayacağı, evrensel barışın söz konusu olduğu bir zamandan söz edilmektedir (bkz. Mez.65:6-7’ye ait not; krş. Yşa.2:1-4; Yşa.11:1-9). kırar... parçalar... yakar Bkz. Mez.76:3; ayrıca bkz. 1Sa.2:4; krş. Yşa.9:2-7. kalkanları İbranice’den, “savaş arabalarını” diye de çevrilebilir.
46:10 Mezmurun doruk noktasında Tanrı’nın uluslara hitap ettiği görülür (bkz. Mez.46:6). Sakin olun Bu ifade muhtemelen, 1Sa.15:16’da (Dur) olduğu gibi, “Yeter!” anlamına gelir. Uluslar arasında... yüceleceğim RAB’bin halkı için yaptıkları, RAB’bin öbür uluslar tarafından tanınmasını sağlayacaktır (ayrıca bkz. Bilgi Kutusu: Antlaşma, s.25). Bu, Eski Antlaşma’nın başlıca konularından biridir (bkz. Mez.22:27; Mez.28:5’e ait not; Mez.47:9; Mez.57:5,Mez.57:11; Mez.64:9; Mez.65:8; Mez.66:1-7; Mez.67:2-5,Mez.67:7; Mez.77:14; Mez.86:9; Mez.98:2-3; Mez.99:2-3; Mez.102:15; ayrıca bkz. Çık.7:5; Çık.14:4,Çık.14:18; Lev.26:45; 1Sa.17:46; 1Kr.8:41-43; 2Kr.19:19; Yşa.2:2-3; Yşa.11:10; Yşa.25:3; Yşa.49:6-7; Yşa.52:10; Yşa.60:1-14; Yşa.62:1-2; Yer.16:19; Hez.20:41; Hez.28:25; Hez.36:23; Hab.2:14).
46:11 Bkz. Mez.46:7’ye ait not.

Videolar

Mezmurlar Girişi

Mezmurlar (Zebur diye de bilinir) ilahi ve dua kitabıdır. Uzun bir süre içinde farklı yazarlar tarafından yazılmıştır. İsrailliler bu dua ve ilahileri kendi tapınmalarında kullanıyorlardı.

Bu ilahileri birkaç sınıfa ayırabiliriz: Övgü ve tapınma ilahileri, ağıtlar; yardım, korunma ve kurtuluş için edilen dualar; bağışlanmak için yalvarışlar; Tanrı'nın kutsamasına karşı şükran ilahileri; düşmanın cezalandırılması için dilekler. Bu dualar kişi ve ulus adına edilirdi. Bazıları kişinin en derin duygularını yansıtırken, bazıları da Tanrı halkının duygu ve gereksinimlerini dile getirir.

Mezmurlar şiir kitabıdır. İbrani şiirinin en belirgin özelliği paralelizmdir. Paralelizm birinci dizedeki konuyu ikinci ya da üçüncü dizelerde de farklı biçimlerde tekrarlamaktır. İkinci ve üçüncü dizeler aynı konuyu karşıt biçimde geliştirir, tasvir eder ya da doruğa ulaştırır.

9+10, 34, 37, 111, 112, 119 ve 145. mezmurlar akrostiş biçimde yazılmıştır, yani ayetler sırasıyla İbrani alfabesinin harfleriyle başlar.

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş