Mezmurlar 32:6

6Bu nedenle her sadık kulun
Ulaşılır olduğun zaman sana dua etsin.
Engin sular taşsa bile ona erişemez.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

Mez.32 Dürüstçe günahlarını itiraf ederek Tanrı’nın hâkimiyetini kabul eden kişinin Tanrı tarafından bağışlamasına duyduğu sevinçle dile getirdiği minnettarlığı görülmektedir. Mezmur, Buluşma Çadırı’nda tapınmakta olanların önünde Davut ile Tanrı arasındaki bir diyalog gibi görünmektedir. 1-2. ve 11. ayetlerde Davut topluluğa hitap eder; Mez.32:3-7’de Tanrı’ya seslenmektedir; Mez.32:8-10’da Tanrı’nın bir kâhini ona hitap etmektedir (ancak bkz. Mez.32:8-10’a ait not). Bu mezmur tövbeyle ilgili mezmurlar arasında kabul ediliyordu (bkz. Mez.6’ya ait not).
32:6 Sadık kulun Bkz. Mez.4:3’e ait not. Ulaşılır olduğun zaman Bkz. Yşa.55:6. Engin sular Eski Ortadoğu’da kabaran suların dünyada yaşayan herkesin güvenliğini ve refahını her zaman tehdit ettiğine inanılırdı. EskiAntlaşma’da denizler ve ölüler diyarıyla ilgili olan tasvirler kimi zaman peş peşe verilir, çeşitli tehlikeleri ve zorlukları betimlemek için kullanılır (bkz. Mez.18:4-5,Mez.18:16; Mez.42:7; Mez.65:7; Mez.74:12-14; Mez.77:16,Mez.77:19; Mez.89:9-10; Mez.93:3-4; Mez.124:4-5; Mez.144:7-8; Eyü.7:12; Eyü.26:12; Eyü.38:8-11; Yşa.5:30; Yşa.8:7-8; Yşa.17:12-14; Yşa.51:9-10; Yer.5:22; Yer.47:2; Yer.51:55; Hab.3:8-10; ayrıca bkz. Ezg.8:6-7’ye ait not; Ezg.49:14; Ezg.69:2).

Videolar

Mezmurlar Girişi

Mezmurlar (Zebur diye de bilinir) ilahi ve dua kitabıdır. Uzun bir süre içinde farklı yazarlar tarafından yazılmıştır. İsrailliler bu dua ve ilahileri kendi tapınmalarında kullanıyorlardı.

Bu ilahileri birkaç sınıfa ayırabiliriz: Övgü ve tapınma ilahileri, ağıtlar; yardım, korunma ve kurtuluş için edilen dualar; bağışlanmak için yalvarışlar; Tanrı'nın kutsamasına karşı şükran ilahileri; düşmanın cezalandırılması için dilekler. Bu dualar kişi ve ulus adına edilirdi. Bazıları kişinin en derin duygularını yansıtırken, bazıları da Tanrı halkının duygu ve gereksinimlerini dile getirir.

Mezmurlar şiir kitabıdır. İbrani şiirinin en belirgin özelliği paralelizmdir. Paralelizm birinci dizedeki konuyu ikinci ya da üçüncü dizelerde de farklı biçimlerde tekrarlamaktır. İkinci ve üçüncü dizeler aynı konuyu karşıt biçimde geliştirir, tasvir eder ya da doruğa ulaştırır.

9+10, 34, 37, 111, 112, 119 ve 145. mezmurlar akrostiş biçimde yazılmıştır, yani ayetler sırasıyla İbrani alfabesinin harfleriyle başlar.

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş