Mezmurlar 69

69
69. Mezmur
Müzik şefi için - “Zambaklar” makamında - Davut'un mezmuru
1Kurtar beni, ey Tanrı,
Sular boyuma ulaştı.
2Dipsiz batağa gömülüyorum,
Basacak yer yok.
Derin sulara battım,
Sellere kapıldım.
3Tükendim feryat etmekten,
Boğazım kurudu;
Gözlerimin feri sönüyor
Tanrım'ı beklemekten.
4 Yok yere benden nefret edenler
Saçlarımdan daha çok.
Kalabalıktır canıma kasteden haksız düşmanlarım.
Çalmadığım malı nasıl geri verebilirim?
5Akılsızlığımı biliyorsun, ey Tanrı,
Suçlarım senden gizli değil.
6Ya Rab, Her Şeye Egemen RAB,
Utanmasın sana umut bağlayanlar benim yüzümden!
Ey İsrail'in Tanrısı,
Benim yüzümden sana yönelenler rezil olmasın!
7Senin uğruna hakarete katlandım,
Utanç kapladı yüzümü.
8Kardeşlerime yabancı,
Annemin öz oğullarına uzak kaldım.
9 Çünkü evin için gösterdiğim gayret beni yiyip bitirdi,
Sana edilen hakaretlere ben uğradım.
10Oruç tutup ağlayınca,
Yine hakarete uğradım.
11Çula büründüğüm zaman
Alay konusu oldum.
12Kent kapısında oturanlar beni çekiştiriyor,
Sarhoşların türküsü oldum.
13Ama benim duam sanadır, ya RAB.
Ey Tanrı, sevginin bolluğuyla,
Güvenilir kurtarışınla uygun gördüğünde
Yanıtla beni.
14Beni çamurdan kurtar,
İzin verme batmama;
Benden nefret edenlerden,
Derin sulardan kurtulayım.
15Seller beni sürüklemesin,
Engin beni yutmasın,
Ölüm çukuru ağzını üstüme kapamasın.
16Yanıt ver bana, ya RAB,
Çünkü sevgin iyidir.
Yüzünü çevir bana büyük merhametinle!
17Kulundan yüzünü gizleme,
Çünkü sıkıntıdayım, hemen yanıtla beni!
18Yaklaş bana, kurtar canımı,
Al başımdan düşmanlarımı.
19Bana nasıl hakaret edildiğini,
Utandığımı, rezil olduğumu biliyorsun;
Düşmanlarımın hepsi senin önünde.
20Hakaret kalbimi kırdı, dertliyim,
Acılarımı paylaşacak birini bekledim, çıkmadı,
Avutacak birini aradım, bulamadım.
21 Yiyeceğime zehir kattılar,
Sirke içirdiler susadığımda.
22 Önlerindeki sofra tuzak olsun onlara,
Yandaşları için kapan olsun!
23Gözleri kararsın, göremesinler!
Bellerini hep bükük tut!
24Gazabını yağdır üzerlerine,
Öfkenin ateşi yapışsın yakalarına!
25 Issız kalsın konakları,
Çadırlarında oturan olmasın!
26Çünkü senin vurduğun insanlara zulmediyor,
Yaraladığın insanların acısını konuşuyorlar.
27Ceza yağdır başlarına,
Senin tarafından aklanmasınlar!
28 Yaşam kitabından silinsin adları,
Doğrularla yan yana yazılmasınlar!
29Bense ezilmiş ve kederliyim,
Senin kurtarışın, ey Tanrı, bana bir kale olsun!
30Tanrı'nın adını ezgilerle öveceğim,
Şükranlarımla O'nu yücelteceğim.
31RAB'bi bir öküzden,
Boynuzlu, tırnaklı bir boğadan
Daha çok hoşnut eder bu.
32Mazlumlar bunu görünce sevinsin,
Ey Tanrı'ya yönelen sizler, yüreğiniz canlansın.
33Çünkü RAB yoksulları işitir,
Kendi tutsak halkını hor görmez.
34O'na övgüler sunun, ey yer, gök,
Denizler ve onlardaki bütün canlılar!
35Çünkü Tanrı Siyon'u kurtaracak,
Yahuda kentlerini onaracak;
Halk oraya yerleşip sahibi olacak.
36Kullarının çocukları orayı miras alacak,
O'nun adını sevenler orada oturacak.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

69:1-71:24 Bu üç dua aslında, bir İsrail kralının kendisini ortadan kaldırmaya karar vermiş (anlaşılan ülke içinden) düşmanlarından kurtulmak için yaptığı yakarışlardır.
Mez.69 Yaşamındaki günah yüzünden (bkz. Mez.69:5) Tanrı’nın kendisini “yaraladığı” (bkz. Mez.69:26) bir zamanda, geniş çaplı bir komplo sonucu uğradığı şiddetli saldırılar karşısında Tanrı’dan korkan kralın kendisine merhamet gösterip onu kurtarması için ettiği duadır (bkz. Mez.69:35). Yapısal olarak bu mezmur, her biri yirmi iki dize halinde iki kısımdan oluşur. 5. ayet 1-15. ayetlerin ortasında ve 29. ayet 22-36. ayetlerin ortasında yer alır; bu yüzden onları çevreleyen içerikten farklıdırlar (bkz. Mez.6:6’ya ait not). Yeni Antlaşma’da bu acı dolu yakarış Mesih’e atfedilir; Mez.22 dışında hiçbir mezmurdan bu kadar fazla alıntı yapılmamıştır.
Mez.69 başlık Müzik şefi için Bkz. Mez.4 başlığa ait not. “Zambaklar” makamında Bkz. Mez.45 başlığa ait not.
69:1-4 Yakarış kısmı.
69:1-2 Sular... Dipsiz batağa... Derin sulara... Sellere Bkz. Mez.32:6; Mez.69:14-15. Bu sıkıntı hali, Tanrı’nın “yaralamasının” (bkz. Mez.69:26) ve düşmanlarının saldırılarının (bkz. Mez.69:14-15,Mez.69:29) sonucudur.
69:3 Boğazım kurudu Bkz. Mez.22:15. Gözlerimin feri sönüyor Bkz. Mez.6:7 ve ilgili not.
69:4 Yok yere... haksız Bkz. Mez.35:19 ve ilgili not. Çalmadığım malı Bkz. Mez.5:9 ve ilgili not.
69:6-12 RAB’be bağlı hizmetkâr olarak RAB tarafından terbiye edilmesi sırasında çekmekte olduğu bu acıların tanıkları olan kişilerin umudunun sönmemesi için dua ediliyor (bkz. Mez.22:6-8; Mez.42:3; Mez.79:10; Mez.115:2; Eyü.2:9).
69:8 Bkz. Mez.31:11-12 ve ilgili not.
69:9 evin için gösterdiğim gayret Bkz. Mez.27:1-4; 2Sa.7:1-2; krş. Yu.2:17. Sana edilen hakaretlere ben uğradım Bkz. Rom.15:3; Yu.15:18-16:4; krş. Mez.74:18,Mez.74:22-23; 2Kr.18:31-35.
69:10-11 Oruç tutup ağlayınca... Çula büründüğüm zaman Bkz. Mez.35:13-14 ve ilgili not; ayrıca bkz. Yar.37:34; 2Sa.12:16-17; Yoe.1:13-14; Yoe.2:15-17; Yun.3:5.
69:12 Kent kapısında oturanlar İhtiyar heyetinden olanlar.
69:13 sevginin bolluğuyla Bkz. Mez.6:4’e ait not. uygun gördüğünde Bkz. 2Ko.6:2.
69:14-15 Ölüm çukuru Bkz. Mez.71:20; Mez.88:6; Mez.130:1;Ağı.3:55; Yun.2:2.
69:16-18 Ağıt ve dilek mezmurları çoğunlukla bu türden yakarışlarla başlar.
69:16 sevgin Bkz. Mez.6:4’e ait not.
69:17 yüzünü gizleme Bkz. Mez.13:1’e ait not.
69:19-21 Ağıt kısmı (bkz. Mez.35:11-16; ayrıca bkz. Mez.142:4; Eyü.13:4; Eyü.16:2; Eyü.21:34).
69:21 Davut dostlarından teselli ararken onlar sıkıntılarını daha da artırdılar. Mesih de çarmıha gerilirken buna benzer acıları fiziksel bir şekilde yaşadı (bkz. Mat.27:33-34; Mar.15:36; Luk.23:36-37; Yu.19:28-29).
69:22-28 Bkz. Mez.5:10’a ait not.
69:22-23 Bkz. Rom.11:9-10.
69:22 Önlerindeki sofra tuzak olsun Burada bir antlaşmanın tamamlanmasını takiben verilen yemekten söz ediliyor olabilir (bkz. Mez.23:5’e ait not). Bu durumda, ilgili ayette düşmanları birleştiren bir antlaşmaya gönderme yapılmakta olup Tanrı’nın bu antlaşmayı onların aleyhine çevirmesi için çağrı yapılır.
69:23 Bkz. Mez.6:7 ve ilgili not. Bellerini hep bükük tut Bkz. Mez.38:5-8.
69:24 Gazabını... Öfkenin Bkz. Mez.2:5’e ait not.
69:25 Krş. Elç.1:20.
69:26 senin vurduğun Bkz. Tanrı’nın onu cezalandırmasının sebebi, Mez.69:5.
69:27 Haksız yere suçlayanların (Mez.69:4) kendi işledikleri gerçek suçlarıyla suçlanmaları isteği dile getiriliyor.
69:28 Öldürmeyi tasarlayanların (Mez.69:4) kendilerinin başına bunun gelmesi isteği dile getiriliyor. Yaşam kitabından Bkz. Mez.1:1-3; Mez.11:7; Mez.34:12-14; Mez.37:17,Mez.37:29; Mez.55:22; Mez.75:10; Mez.92:12-14; Mez.140:13; ayrıca bkz. Mez.9:5; Mez.51:1’e ait not; YeniAntlaşma’da “Yaşam kitabı” ifadesi, Flp.4:3; Va.3:5 ve ilgili not; Va.13:8; Va.17:8; Va.20:12,Va.20:15; Va.21:27; krş. Luk.10:20 ve ilgili not.
69:29 kurtarışın Krş. Mez.69:13.
69:30-33 Bkz. Mez.3:8 ve Mez.7:17’ye ait not.
69:30 Tanrı’nın adını Bkz. Mez.69:36 ve Mez.5:11’e ait not.
69:32 Mazlumlar Tanrı’nın yardımına muhtaç olanlar. Görünce sevinsin Bkz. Mez.22:26 ve ilgili not. yüreğiniz Bkz. Mez.5:9’a ait not.
69:34-36 RAB’be övgüler sunması için bütün yaratılışa yapılan çağrı (bkz. Mez.9:1’e ait not). Bu çağrı, Tanrı’nın Yahuda’yı eski haline kavuşturacağına, yani halkın vaat edilmiş topraklardaki mirasını güvenceye alacağına olan inancı yansıtır.
69:35 Siyon’u Bkz. Mez.9:11’e ait not.

Videolar

Mezmurlar Girişi

Mezmurlar (Zebur diye de bilinir) ilahi ve dua kitabıdır. Uzun bir süre içinde farklı yazarlar tarafından yazılmıştır. İsrailliler bu dua ve ilahileri kendi tapınmalarında kullanıyorlardı.

Bu ilahileri birkaç sınıfa ayırabiliriz: Övgü ve tapınma ilahileri, ağıtlar; yardım, korunma ve kurtuluş için edilen dualar; bağışlanmak için yalvarışlar; Tanrı'nın kutsamasına karşı şükran ilahileri; düşmanın cezalandırılması için dilekler. Bu dualar kişi ve ulus adına edilirdi. Bazıları kişinin en derin duygularını yansıtırken, bazıları da Tanrı halkının duygu ve gereksinimlerini dile getirir.

Mezmurlar şiir kitabıdır. İbrani şiirinin en belirgin özelliği paralelizmdir. Paralelizm birinci dizedeki konuyu ikinci ya da üçüncü dizelerde de farklı biçimlerde tekrarlamaktır. İkinci ve üçüncü dizeler aynı konuyu karşıt biçimde geliştirir, tasvir eder ya da doruğa ulaştırır.

9+10, 34, 37, 111, 112, 119 ve 145. mezmurlar akrostiş biçimde yazılmıştır, yani ayetler sırasıyla İbrani alfabesinin harfleriyle başlar.

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş