Mezmurlar 17

17
17. Mezmur
Davut'un duası
1Haklı davamı dinle, ya RAB,
Feryadımı işit!
Hilesiz dudaklardan çıkan duama kulak ver!
2Haklı çıkar beni,
Çünkü sen gerçeği görürsün.
3Yüreğimi yokladın,
Gece denedin,
Sınadın beni,
Kötü bir şey bulmadın;
Kararlıyım, ağzımdan kötü söz çıkmaz,
4Başkalarının yaptıklarına gelince,
Ben senin sözlerine uyarak
Şiddet yollarından kaçındım.
5Sıkı adımlarla senin yollarını tuttum,
Kaymadı ayaklarım.
6Sana yakarıyorum, ey Tanrı,
Çünkü beni yanıtlarsın;
Kulak ver bana, dinle söylediklerimi!
7Göster harika sevgini,
Ey sana sığınanları saldırganlardan sağ eliyle kurtaran!
8Koru beni gözbebeği gibi;
Kanatlarının gölgesine gizle
9Kötülerin saldırısından,
Çevremi saran ölümcül düşmanlarımdan.
10Yürekleri yağ bağlamış,
Ağızları büyük laflar ediyor.
11İzimi buldular, üzerime geliyorlar,
Yere vurmak için gözetliyorlar.
12Tıpkı parçalamak için sabırsızlanan bir aslan,
Pusuya yatan genç bir aslan gibi.
13Kalk, ya RAB, kes önlerini, eğ başlarını!
Kılıcınla kurtar canımı kötülerden,
14Elinle bu insanlardan, ya RAB,
Yaşam payı bu dünyada olan insanlardan.
Varsın karınları vereceğin cezalara doysun,
Çocukları da yiyip doysun,
Artanı torunlarına kalsın!
15Ama ben doğruluk sayesinde yüzünü göreceğim senin,
Uyanınca suretini görmeye doyacağım.
18. Mezmur
(2Sa.22:1-51)
Müzik şefi için - RAB'bin kulu Davut'un mezmuru -
RAB kendisini bütün düşmanlarının pençesinden ve
Saul'un elinden kurtardığı gün Davut
RAB'be şu ezgiyi okudu:
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

Mez.17 Davut, tanrıtanımaz düşmanların kendisine saldırdığı bir zamanda adil yargıç olan RAB’be yakarır. Mezmur, kralın önüne adli bir dilekte bulunmak üzere çıkmakla ilgili birçok İbrani âdetini yansıtır.
Mez.17 başlık duası Bkz. Mez.86; 90; 102; 142 başlıklar; ayrıca bkz. Mez.72:20.
17:1 Haklı davamı Davut kendisini bildiği (Mez.17:3-5) ve Tanrı’yı tanıdığı (bkz. Mez.17:6-9’a ait not) için bunu söylemektedir.
17:3-5 Krş. Mez.139:23-24.
17:3 Yüreğimi Bkz. Mez.5:9’a ait not.
17:4 senin sözlerine Tanrı’nın insanların yürümesi gereken “yolları” (Mez.17:5) açıkladığı sözlerine.
17:6 yakarıyorum... beni yanıtlarsın Bkz. Mez.118:5’e ait not.
17:7 harika sevgini Bkz. Mez.6:4’e ait not.
17:8 Kanatlarının Tanrı’nın koruyuculuğuyla ilgili bir mecaz (bkz. Mez.36:7; Mez.57:1; Mez.61:4; Mez.63:7; Mez.91:4; Rut.2:12; ayrıca bkz. Mat.23:37). gölgesine Çöl sıcağından koruyan gölge düşünülerek yapılan, zulümden korunmakla ilgili geleneksel bir mecaz. Krallar, korunma için kendilerine güvenenlerin “gölgesi” olarak tasvir edilirdi (Ağı.4:20; Hez.31:6,Hez.31:12,Hez.31:17). RAB de halkını koruyan “gölgedir” (bkz. Mez.91:1; Mez.121:5; Yşa.25:4; Yşa.49:2; Yşa.51:16).
17:10-12 Vahşi düşmanlara karşı yapılan suçlama (bkz. Mez.5:9-10’a ait not).
17:10 Ağızları Bkz. Mez.5:9’a ait not. büyük laflar ediyor Bkz. Mez.10:11’e ait not.
17:12 aslan Bkz. Mez.7:2’ye ait not.
17:13-14 Davut RAB’bin, düşmanlarının yaptıkları kötülüklerin karşılığını vermesini istiyor. Davut’un bu isteği sadece kendini korumak için değil, Tanrı’nın adına leke sürülmemesi içindir.
17:13 Kalk Bkz. Mez.3:7’ye ait not. eğ başlarını Bkz. Mez.5:10’a ait not. Kılıcınla Bkz. Mez.7:12-13 ve ilgili not.
17:14 bu insanlardan Bkz. Mez.10:18; Mez.12:1-4,Mez.12:8; Mez.14:1-3.
17:15 Doğruluk sayesinde Adil yargıç (bkz. Mez.4:1’e ait not), kendisine yakaranın masumiyetini doğrulayarak onu haklı çıkaracaktır. yüzünü göreceğim senin Bkz. Mez.11:7’ye ait not. Uyanınca Bazı yorumcular bu ifadenin dirilişle ilgili olduğunu öne sürer (krş. “Yaşam payı bu dünyada olan insanların”, Mez.17:14; bkz. Mez.16:9-11’e ait not), bazıları ise Davut’un olağan uykusundan uyanacağına dair RAB’be duyduğu güvenin söz konusu olduğunu savunur. suretini görmeye RAB’bin kulu Musa’nın gördüğü gibi (bkz. Çık.33:18-34:7; Say.12:8).

Videolar

Mezmurlar Girişi

Mezmurlar (Zebur diye de bilinir) ilahi ve dua kitabıdır. Uzun bir süre içinde farklı yazarlar tarafından yazılmıştır. İsrailliler bu dua ve ilahileri kendi tapınmalarında kullanıyorlardı.

Bu ilahileri birkaç sınıfa ayırabiliriz: Övgü ve tapınma ilahileri, ağıtlar; yardım, korunma ve kurtuluş için edilen dualar; bağışlanmak için yalvarışlar; Tanrı'nın kutsamasına karşı şükran ilahileri; düşmanın cezalandırılması için dilekler. Bu dualar kişi ve ulus adına edilirdi. Bazıları kişinin en derin duygularını yansıtırken, bazıları da Tanrı halkının duygu ve gereksinimlerini dile getirir.

Mezmurlar şiir kitabıdır. İbrani şiirinin en belirgin özelliği paralelizmdir. Paralelizm birinci dizedeki konuyu ikinci ya da üçüncü dizelerde de farklı biçimlerde tekrarlamaktır. İkinci ve üçüncü dizeler aynı konuyu karşıt biçimde geliştirir, tasvir eder ya da doruğa ulaştırır.

9+10, 34, 37, 111, 112, 119 ve 145. mezmurlar akrostiş biçimde yazılmıştır, yani ayetler sırasıyla İbrani alfabesinin harfleriyle başlar.

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş