Mezmurlar 135

135
135. Mezmur
(Mez.115:4-11)
1-2RAB'be övgüler sunun!
RAB'bin adına övgüler sunun,
Ey RAB'bin kulları!
Ey sizler, RAB'bin Tapınağı'nda,
Tanrımız'ın Tapınağı'nın avlularında hizmet edenler,
Övgüler sunun!
3RAB'be övgüler sunun,
Çünkü RAB iyidir.
Adını ilahilerle övün,
Çünkü hoştur bu.
4RAB kendine Yakup soyunu,
Öz halkı olarak İsrail'i seçti.
5Biliyorum, RAB büyüktür,
Rabbimiz bütün ilahlardan üstündür.
6RAB ne isterse yapar,
Göklerde, yeryüzünde,
Denizlerde, bütün derinliklerde.
7 Yeryüzünün dört bucağından bulutlar yükseltir,
Yağmur için şimşek çaktırır,
Ambarlarından rüzgar estirir.
8İnsanlardan hayvanlara dek
Mısır'da ilk doğanları öldürdü.
9Ey Mısır, senin orta yerinde,
Firavunla bütün görevlilerine
Belirtiler, şaşılası işler gösterdi.
10Birçok ulusu bozguna uğrattı,
Güçlü kralları öldürdü:
11Amorlu kral Sihon'u,
Başan Kralı Og'u,
Bütün Kenan krallarını.
12Topraklarını mülk,
Evet, mülk olarak halkı İsrail'e verdi.
13Ya RAB, adın sonsuza dek sürecek,
Bütün kuşaklar seni anacak.
14RAB halkını haklı çıkarır,
Kullarına acır.
15 Ulusların putları altın ve gümüşten yapılmış,
İnsan elinin eseridir.
16Ağızları var, konuşmazlar,
Gözleri var, görmezler,
17Kulakları var, duymazlar,
Soluk alıp vermezler.
18Onları yapan, onlara güvenen herkes
Onlar gibi olacak!
19Ey İsrail halkı, RAB'be övgüler sun!
Ey Harun soyu, RAB'be övgüler sun!
20Ey Levi soyu, RAB'be övgüler sun!
RAB'be övgüler sunun, ey RAB'den korkanlar!
21Yeruşalim'de oturan RAB'be
Siyon'dan övgüler sunulsun!
RAB'be övgüler sunun!
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

Mez.135 Tek gerçek Tanrı olan RAB’bin, tüm yaratılışın ve ulusların efendisinin övülmesi için yapılan çağrı. Sürgün sonrası döneme ait olan bu mezmur, EskiAntlaşma’nın çeşitli ayetlerini çağrıştırır.
135:1-2 İlk olarak kâhinlere ve Levililer’e yapılan övgü çağrısı (bkz. Mez.134:1-2).
135:1-3,13 adına Bkz. Mez.5:11’e ait not.
135:3-4 Bkz. Mez.135:13-14.
135:3 hoştur bu Bkz. Mez.147:1.
135:4 Öz halkı olarak Bkz. Çık.19:5 ve ilgili not.
135:5-7 Bkz. Yer.10:11-16; ayrıca bkz. Mez.96:5; Mez.115:3 ve ilgili notlar.
135:6 Göklerde, yeryüzünde, Denizlerde Görülen yaratılışın üç büyük alanı (bkz. Yar.1:8-10).
135:7 bulutlar yükseltir Yalnızca RAB yaşam veren yağmurları oluşturabilir (bkz. Mez.29 ve ilgili not; ayrıca bkz. Yer.14:22; Zek.Yer.10:1). Ambarlarından Bkz. Mez.33:7; Eyü.38:22.
135:8-12 Çık.7-14. bölümler, Say.21:21-35 ve Yeşu Kitabı’nın kısa bir hatırlatması olarak, RAB’bin Mısırlılar ve toprakları İsrailliler’in mülkü haline gelen krallar karşısındaki zaferlerine değiniliyor.
135:13-14 Bkz. Mez.135:3-4 ve ilgili not.
135:14 haklı çıkarır Düşmanların saldırıları karşısında RAB, halkını savunarak, tek gerçek Tanrı’nın kendisi olduğunu ilan edenlerin haklı olduğunu gösterir. Kullarına Tanrı’nın antlaşma yaptığı halkına. acır Bkz. Çık.34:6-7.
135:15-18 Bkz. Mez.135:5-7 ve ilgili not.
135:20 Levi soyu Bkz. 1Ta.23:3-4,1Ta.23:30-31; 2Ta.20:19.

Videolar

Mezmurlar Girişi

Mezmurlar (Zebur diye de bilinir) ilahi ve dua kitabıdır. Uzun bir süre içinde farklı yazarlar tarafından yazılmıştır. İsrailliler bu dua ve ilahileri kendi tapınmalarında kullanıyorlardı.

Bu ilahileri birkaç sınıfa ayırabiliriz: Övgü ve tapınma ilahileri, ağıtlar; yardım, korunma ve kurtuluş için edilen dualar; bağışlanmak için yalvarışlar; Tanrı'nın kutsamasına karşı şükran ilahileri; düşmanın cezalandırılması için dilekler. Bu dualar kişi ve ulus adına edilirdi. Bazıları kişinin en derin duygularını yansıtırken, bazıları da Tanrı halkının duygu ve gereksinimlerini dile getirir.

Mezmurlar şiir kitabıdır. İbrani şiirinin en belirgin özelliği paralelizmdir. Paralelizm birinci dizedeki konuyu ikinci ya da üçüncü dizelerde de farklı biçimlerde tekrarlamaktır. İkinci ve üçüncü dizeler aynı konuyu karşıt biçimde geliştirir, tasvir eder ya da doruğa ulaştırır.

9+10, 34, 37, 111, 112, 119 ve 145. mezmurlar akrostiş biçimde yazılmıştır, yani ayetler sırasıyla İbrani alfabesinin harfleriyle başlar.

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş