Mezmurlar 122

122
122. Mezmur
Davut'un hac ilahisi
1Bana: “RAB'bin evine gidelim” dendikçe
Sevinirim.
2Ayaklarımız senin kapılarında,
Ey Yeruşalim!
3Bitişik nizamda kurulmuş bir kenttir
Yeruşalim!
4Oymaklar çıkar oraya, RAB'bin oymakları,
İsrail'e verilen öğüt uyarınca,
RAB'bin adına şükretmek için.
5Çünkü orada yargı tahtları,
Davut soyunun tahtları kurulmuştur.
6Esenlik dileyin Yeruşalim'e:
“Huzur bulsun seni sevenler!
7Surlarına esenlik,
Saraylarına huzur egemen olsun!”
8Kardeşlerim, dostlarım için,
“Esenlik olsun sana!” derim.
9Tanrımız RAB'bin evi için
İyilik dilerim sana.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

120:1-134:3 Her biri “Hac ilahisi” başlığını taşıyan on beş mezmurdan oluşan dizi. Birçok uzman, bu başlığın Yeruşalim dışında yaşayan İsrailliler’in tapınmak üzere Siyon Dağı’na ezgiler eşliğinde çıktıkları (Yşa.30:29) Yeruşalim ziyaretleriyle ilgili olduğuna inanır (bkz. Mez.84:5-7; Çık.23:14-17; Yas.16:16; Zek.Yas.14:16 ve ilgili not). Bu görüş, mezmurların tapınak içindeki öbür kullanımlarını gözardı etmez (krş. Mez.84; bkz. Mez.42-43).
Mez.122 Yeruşalim hakkında bir sevinç ilahisi (bkz. Mez.42-43; 46; 48; 84; 87; 137 ve ilgili notlar); aynı zamanda kentin refahı için edilen dua. Girişte mezmur yazarının bayram için Yeruşalim’e gidenlerden biri olduğu bildirilir ve ana tema sonraki iki kıta ile geliştirilir.
Mez.122 başlık hac ilahisi Bkz. Mez.120-134’e ait not.
122:1 RAB’bin evine Tapınağa (2Sa.7:5,2Sa.7:13; 1Kr.5:3,1Kr.5:5; 1Kr.8:10).
122:3 Bitişik nizamda Muhtemelen kentin yerleşim yapısına yapılan bir göndermedir (bkz. Mez.48).
122:4 İsrail’e verilen öğüt Bkz. Yas.16:1-17. adına Bkz. Mez.5:11’e ait not. şükretmek için Tanrı’nın İsrail için yaptıkları ve ulusa sağladığı bereketler için.
122:5 orada... Davut soyunun tahtları Yeruşalim, hem RAB’bin kenti, hem de ulusu koruyup yönetmesi için (bkz. Mez.2:2,Mez.2:6-7; Mez.89:3-4,Mez.89:19-37; 2Sa.7:8-16 ve ilgili notlar) RAB’bin belirlediği hanedanlığın krallık kentidir.
122:6 seni sevenler Yeruşalim, tapınağın (dolayısıyla RAB’bin) ve RAB’bin belirlediği kralın orada olmasından ötürü sevilir.
122:7 Bkz. Mez.48:13.
122:9 RAB’bin evi Bkz. Mez.122:1 ve ilgili not.

Videolar

Mezmurlar Girişi

Mezmurlar (Zebur diye de bilinir) ilahi ve dua kitabıdır. Uzun bir süre içinde farklı yazarlar tarafından yazılmıştır. İsrailliler bu dua ve ilahileri kendi tapınmalarında kullanıyorlardı.

Bu ilahileri birkaç sınıfa ayırabiliriz: Övgü ve tapınma ilahileri, ağıtlar; yardım, korunma ve kurtuluş için edilen dualar; bağışlanmak için yalvarışlar; Tanrı'nın kutsamasına karşı şükran ilahileri; düşmanın cezalandırılması için dilekler. Bu dualar kişi ve ulus adına edilirdi. Bazıları kişinin en derin duygularını yansıtırken, bazıları da Tanrı halkının duygu ve gereksinimlerini dile getirir.

Mezmurlar şiir kitabıdır. İbrani şiirinin en belirgin özelliği paralelizmdir. Paralelizm birinci dizedeki konuyu ikinci ya da üçüncü dizelerde de farklı biçimlerde tekrarlamaktır. İkinci ve üçüncü dizeler aynı konuyu karşıt biçimde geliştirir, tasvir eder ya da doruğa ulaştırır.

9+10, 34, 37, 111, 112, 119 ve 145. mezmurlar akrostiş biçimde yazılmıştır, yani ayetler sırasıyla İbrani alfabesinin harfleriyle başlar.

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş