Mezmurlar 31

31
31. Mezmur
(Mez.71:1-3)
Müzik şefi için - Davut'un mezmuru
1Ya RAB, sana sığınıyorum.
Utandırma beni hiçbir zaman!
Adaletinle kurtar beni!
2Kulak ver bana,
Çabuk yetiş, kurtar beni;
Bir kaya ol bana sığınmam için,
Güçlü bir kale ol kurtulmam için!
3Madem kayam ve kalem sensin,
Öncülük et, yol göster bana
Kendi adın uğruna.
4Bana kurdukları tuzaktan uzak tut beni,
Çünkü sığınağım sensin.
5 Ruhumu ellerine bırakıyorum,
Ya RAB, sadık Tanrı, kurtar beni.
6Değersiz putlara bel bağlayanlardan tiksinirim,
RAB'be güvenirim ben.
7Sadakatinden ötürü sevinip coşacağım,
Çünkü düşkün halimi görüyor,
Çektiğim sıkıntıları biliyorsun,
8Beni düşman eline düşürmedin,
Bastığım yerleri genişlettin.
9Acı bana, ya RAB, sıkıntıdayım,
Üzüntü gözümü, canımı, içimi kemiriyor.
10Ömrüm acıyla,
Yıllarım iniltiyle tükeniyor,
Suçumdan ötürü gücüm zayıflıyor,
Kemiklerim eriyor.
11Düşmanlarım yüzünden rezil oldum,
Özellikle komşularıma.
Tanıdıklarıma dehşet salar oldum;
Beni sokakta görenler benden kaçar oldu.
12Gönülden çıkmış bir ölü gibi unutuldum,
Kırılmış bir çömleğe döndüm.
13 Birçoğunun fısıldaştığını duyuyorum,
Her yer dehşet içinde,
Bana karşı anlaştılar,
Canımı almak için düzen kurdular.
14Ama ben sana güveniyorum, ya RAB,
“Tanrım sensin!” diyorum.
15Hayatım senin elinde,
Kurtar beni düşmanlarımın pençesinden,
Ardıma düşenlerden.
16Yüzün kulunu aydınlatsın,
Sevgi göster, kurtar beni!
17Utandırma beni, ya RAB, sana sesleniyorum;
Kötüler utansın, ölüler diyarında sesleri kesilsin.
18Sussun o yalancı dudaklar;
Doğru insana karşı
Gururla, tepeden bakarak,
Küçümseyerek konuşan dudaklar.
19İyiliğin ne büyüktür, ya RAB,
Onu senden korkanlar için saklarsın,
Herkesin gözü önünde,
Sana sığınanlara iyi davranırsın.
20İnsanların düzenlerine karşı,
Koruyucu huzurunla üzerlerine kanat gerersin;
Saldırgan dillere karşı
Onları çardağında gizlersin.
21RAB'be övgüler olsun,
Kuşatılmış bir kentte
Sevgisini bana harika biçimde gösterdi.
22Telaş içinde demiştim ki,
“Huzurundan atıldım!”
Ama yardıma çağırınca seni,
Yalvarışımı işittin.
23RAB'bi sevin, ey O'nun sadık kulları!
RAB kendisine bağlı olanları korur,
Büyüklenenlerin ise tümüyle hakkından gelir.
24Ey RAB'be umut bağlayanlar,
Güçlü ve yürekli olun!
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

Mez.31 Davut, dostlarının bile kendisini terk ettiği çok büyük bir komployla karşı karşıya kalınca, kurtuluş için yakarır. Mezmurun ortasında ağıt (Mez.31:9-13) ve yakarış (Mez.31:14-18) vardır; önceki ve sonraki kıtalarda güven teması vurgulanır (krş. Mez.27 ve ilgili not).
Mez.31 başlık Müzik şefi için Bkz. Mez.4 başlığa ait not.
31:1 Adaletinle Bkz. Mez.4:1’e ait not.
31:2 kaya Bkz. Mez.18:2’ye ait not.
31:3 Öncülük et, yol göster Bkz. Mez.23:3 ve ilgili not. adın uğruna Bkz. Mez.23:3’e ait not. adın Bkz. Mez.5:11’e ait not.
31:4 Bana kurdukları tuzaktan Bkz. Mez.31:11; ayrıca bkz. Mez.9:15’e ait not.
31:5 Ruhumu ellerine bırakıyorum Bkz. Luk.23:46; ayrıca bkz. Elç.7:59; 1Pe.4:19. sadık Tanrı Bkz. Mez.30:9’a ait not.
31:6 Değersiz putlara Bkz. Yun.2:8. bel bağlayanlara İbranice’den, “gözleyenlere” diye de çevrilebilir (bkz. Mez.59:9 ve ilgili not).
31:8 yerleri genişlettin RAB Davut’u, tehdit ve tehlikelerden uzaklaştırarak ona özgür ve güvenlikte hissedeceği yerler sağlamıştır.
31:9-13 Davut hem fiziksel ve duygusal yönden (bkz. Mez.31:9-10; ayrıca bkz. Mez.22:14-15), hem de ilişkilerinden (bkz. Mez.31:11-12) ve düşmanlarından ötürü (Mez.31:13) sıkıntı yaşamaktadır.
31:9 gözümü... kemiriyor Bkz. Mez.6:7’ye ait not.
31:11-12 Dostları tarafından terk edilmiş olan birinin (bkz. Mez.38:11; Mez.41:9; Mez.69:8; Mez.88:8,Mez.88:18; Eyü.19:13-19; Yer.12:6) tek umudu RAB’be sığınmaktır.
31:13 Birçoğunun fısıldaştığını duyuyorum Bkz. Mez.5:9’a ait not.
31:16 Yüzün kulunu aydınlatsın Bkz. Mez.13:1’e ait not. Sevgi göster Bkz. Mez.31:21; ayrıca bkz. Mez.6:4’e ait not.
31:17-18 Kötüler... sesleri kesilsin Bkz. Mez.5:10’a ait not.
31:18 yalancı dudaklar Bkz. Mez.5:9’a ait not. Doğru insana Bkz. Mez.1:5’e ait not.
31:19-20 Bkz. Mez.3:8’e ait not.
31:19 saklarsın Bkz. Mez.27:13; Çık.18:9; Say.10:29,Say.10:32; Yas.26:11; 2Ta.6:41; Neh.9:25; Yşa.63:7; Yer.33:9; ayrıca bkz. Yer.31:12,Yer.31:14. korkanlardan Bkz. Mez.15:4’e ait not. Herkesin gözü önünde Böylece düşmanların yaptıkları suçlamaların tersine RAB, sadık hizmetkârlarını onayladığını gösterir (bkz. Mez.86:17).
31:20 kanat gerersin Bkz. Mez.27:5’e ait not. Saldırgan dillere Bkz. Mez.31:13,Mez.31:18.
31:21-22 Beklenen kurtuluş için sunulan övgüler (bkz. Mez.12:5-6).
31:21 Kuşatılmış bir kentte Davut’un karşı karşıya kaldığı tehlikelerle ilgili bir benzetme.
31:23 sadık kulları Bkz. Mez.4:3’e ait not. Büyüklenenlerin Bu kibirli kişiler, ya başına buyruk şekilde (bkz. örn. Mez.31:18; Mez.10:2-11; Mez.73:6; Mez.94:4-7; Yşa.2:17; Hez.28:2,Hez.28:5) ya da sahte ilâhlara güvenerek (bkz. Yer.13:9-10) kendi yollarını çizerler. Bu yüzden, “büyüklenenler” çoğunlukla “kötüler”le bir sayılır.

Videolar

Mezmurlar Girişi

Mezmurlar (Zebur diye de bilinir) ilahi ve dua kitabıdır. Uzun bir süre içinde farklı yazarlar tarafından yazılmıştır. İsrailliler bu dua ve ilahileri kendi tapınmalarında kullanıyorlardı.

Bu ilahileri birkaç sınıfa ayırabiliriz: Övgü ve tapınma ilahileri, ağıtlar; yardım, korunma ve kurtuluş için edilen dualar; bağışlanmak için yalvarışlar; Tanrı'nın kutsamasına karşı şükran ilahileri; düşmanın cezalandırılması için dilekler. Bu dualar kişi ve ulus adına edilirdi. Bazıları kişinin en derin duygularını yansıtırken, bazıları da Tanrı halkının duygu ve gereksinimlerini dile getirir.

Mezmurlar şiir kitabıdır. İbrani şiirinin en belirgin özelliği paralelizmdir. Paralelizm birinci dizedeki konuyu ikinci ya da üçüncü dizelerde de farklı biçimlerde tekrarlamaktır. İkinci ve üçüncü dizeler aynı konuyu karşıt biçimde geliştirir, tasvir eder ya da doruğa ulaştırır.

9+10, 34, 37, 111, 112, 119 ve 145. mezmurlar akrostiş biçimde yazılmıştır, yani ayetler sırasıyla İbrani alfabesinin harfleriyle başlar.

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş