Mezmurlar 6

6
6. Mezmur
Müzik şefi için - Sekiz telli sazlarla[a]
Davut'un mezmuru
1 Ya RAB, öfkeyle azarlama beni,
Gazapla yola getirme.
2Lütfet bana, ya RAB, bitkinim;
Şifa ver bana, ya RAB, kemiklerim sızlıyor,
3Çok acı çekiyorum.
Ah, ya RAB!
Ne zamana dek sürecek bu?
4Gel, ya RAB, kurtar beni,
Yardım et sevginden dolayı.
5Çünkü ölüler arasında kimse seni anmaz,
Kim şükür sunar sana ölüler diyarından?
6İnleye inleye bittim,
Döşeğim su içinde bütün gece ağlamaktan,
Yatağım sırılsıklam gözyaşlarımdan.
7Kederden gözlerimin feri sönüyor,
Zayıflıyor gözlerim düşmanlarım yüzünden.
8 Ey kötülük yapanlar,
Uzak durun benden,
Çünkü RAB ağlayışımı işitti.
9Yalvarışımı duydu,
Duamı kabul etti.
10Bütün düşmanlarım utanacak,
Hepsini dehşet saracak,
Ansızın geri dönecekler utanç içinde.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

Mez.6 Mezmur, Hıristiyan geleneğinde tövbeyle ilişkilendirilen yedi mezmur arasındadır (bkz. diğerleri, Mez. 32; 38; 51; 102; 130; 143). Davut’un büyük bir hastalık geçirdiği dönemde ettiği duadır. Bu olay Davut’un düşmanlarının öfkelerini boşaltacak bir fırsat oldu.
Mez.6 başlık Bkz. Mez.4 başlığa ait not. Sekiz telli sazlarla Anlamı kesin olarak bilinmeyen İbranice ifadenin birebir çevirisi: “sekizinciye göre”.
6:1-3 RAB, Davut’un günahlarının cezası olarak onu hasta etti (bkz. Mez.32:3-5; Mez.38:1-8,Mez.38:17-18). Davut, günahına karşılık hak ettiği cezanın tamamını vermemesi için Tanrı’ya yalvarır, yoksa ölecektir (bkz. Mez.6:5).
6:1 Bkz. Mez.38. öfkeyle... gazapla Bkz. Mez.2:5’e ait not. azarlama... yola getirme Bkz. Mez.39:11.
6:3 Ne zamana dek...? Bu tür ağıtlar, bunları yazanların yaşadıkları sıkıntılar Tanrı’yla olan ilişkilerine ve O’nun tüm sıfatlarına olan inançlarına ters düştüğü için Tanrı’yla çekişmede gösterdikleri cesareti sergiler (bkz. Mez.4:1’e ait not).
6:4 sevginden İbranice karşılığı, özellikle zor zamanlarda dayanak olabilecek iyilik anlamına gelir (bkz. Yer.2:2’ye ait not). RAB’bin “sevgisi” (iyiliği, sadakati) ile ilgili ifadeler, İsrail’e (bkz. Yas.7:9,Yas.7:12) olduğu gibi Davut’a ve soyuna bunları göstereceğini vaat eder (bkz. Mez.89:24,Mez.89:28,Mez.89:33; 2Sa.7:15; Yşa.55:3).
6:5 İsrailliler ölümü gözleriyle gördükleri biçimde, yani yaşamın tam tersi olarak algılıyorlardı; ölüler konuşamadıkları için Tanrı’ya da tapınamazdı (bkz. Bilgi Kutusu: Ölüm, s.1660).
6:6 İnleye inleye bittim Mezmurun tam ortasında yer alan bu ifade, duada yansıtılan duygu yüklü acıları vurgular. Birçok mezmurun ortasında yer alan ayet, o mezmurun ana konusunu belirtir veya tema açısından dönüm noktası niteliğindedir (bkz. Mez.8:4; Mez.21:7; Mez.34:8-14; Mez.42:8; Mez.47:5-6; Mez.48:8; Mez.54:4; Mez.71:14; Mez.74:12; Mez.86:9; Mez.92:8; Mez.97:7; Mez.113:5; Mez.138:4-5; Mez.141:5; ayrıca bkz. Giriş).
6:7 gözlerimin feri sönüyor, zayıflıyor Eski Antlaşma’da gücün tükenmesi (bkz. Mez.38:10; 1Sa.14:27,1Sa.14:29; Yer.14:6), üzüntü (bkz. Mez.31:9; Mez.88:9; Eyü.17:7; Ağı.2:11) ve karşılanmamış beklentiler (bkz. Mez.69:3; Mez.119:82,Mez.119:123; Yas.28:32; Yşa.38:14) bu şekilde tasvir edilir. düşmanlarım yüzünden Bkz. Mez.5:9’a ait not.

Videolar

Mezmurlar Girişi

Mezmurlar (Zebur diye de bilinir) ilahi ve dua kitabıdır. Uzun bir süre içinde farklı yazarlar tarafından yazılmıştır. İsrailliler bu dua ve ilahileri kendi tapınmalarında kullanıyorlardı.

Bu ilahileri birkaç sınıfa ayırabiliriz: Övgü ve tapınma ilahileri, ağıtlar; yardım, korunma ve kurtuluş için edilen dualar; bağışlanmak için yalvarışlar; Tanrı'nın kutsamasına karşı şükran ilahileri; düşmanın cezalandırılması için dilekler. Bu dualar kişi ve ulus adına edilirdi. Bazıları kişinin en derin duygularını yansıtırken, bazıları da Tanrı halkının duygu ve gereksinimlerini dile getirir.

Mezmurlar şiir kitabıdır. İbrani şiirinin en belirgin özelliği paralelizmdir. Paralelizm birinci dizedeki konuyu ikinci ya da üçüncü dizelerde de farklı biçimlerde tekrarlamaktır. İkinci ve üçüncü dizeler aynı konuyu karşıt biçimde geliştirir, tasvir eder ya da doruğa ulaştırır.

9+10, 34, 37, 111, 112, 119 ve 145. mezmurlar akrostiş biçimde yazılmıştır, yani ayetler sırasıyla İbrani alfabesinin harfleriyle başlar.

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş