Mezmurlar 39:11

11Sen insanı suçundan ötürü
Azarlayarak yola getirirsin,
Güve gibi tüketirsin sevdiği şeyleri.
Her insan bir soluktur sadece. Sela
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

Mez.39 Tanrı’nın, kendisine “isyanları” (Mez.39:8) yüzünden verdiği hastalık (Mez.39:10-11), Davut’un derin bir kederle insan yaşamının kırılganlığı üzerine böyle bir dua etmesine yol açar (bkz. Mez.90). Davut mezmurun orta kısmında (Mez.39:6; bkz. Mez.6:6’ya ait not), durumunu bilgece bir gözlemle tüm insanlığı kapsayacak şekilde ele alır.
39:11 Azarlayarak yola getirirsin Bkz. Mez.6:1; Mez.38:1. bir soluktur sadece Bkz. Mez.39:5’e ait not.

Videolar

Mezmurlar Girişi

Mezmurlar (Zebur diye de bilinir) ilahi ve dua kitabıdır. Uzun bir süre içinde farklı yazarlar tarafından yazılmıştır. İsrailliler bu dua ve ilahileri kendi tapınmalarında kullanıyorlardı.

Bu ilahileri birkaç sınıfa ayırabiliriz: Övgü ve tapınma ilahileri, ağıtlar; yardım, korunma ve kurtuluş için edilen dualar; bağışlanmak için yalvarışlar; Tanrı'nın kutsamasına karşı şükran ilahileri; düşmanın cezalandırılması için dilekler. Bu dualar kişi ve ulus adına edilirdi. Bazıları kişinin en derin duygularını yansıtırken, bazıları da Tanrı halkının duygu ve gereksinimlerini dile getirir.

Mezmurlar şiir kitabıdır. İbrani şiirinin en belirgin özelliği paralelizmdir. Paralelizm birinci dizedeki konuyu ikinci ya da üçüncü dizelerde de farklı biçimlerde tekrarlamaktır. İkinci ve üçüncü dizeler aynı konuyu karşıt biçimde geliştirir, tasvir eder ya da doruğa ulaştırır.

9+10, 34, 37, 111, 112, 119 ve 145. mezmurlar akrostiş biçimde yazılmıştır, yani ayetler sırasıyla İbrani alfabesinin harfleriyle başlar.

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş