Mezmurlar 68

68
68. Mezmur
Müzik şefi için - Davut'un mezmuru - İlahi
1Kalksın Tanrı, dağılsın düşmanları,
Kaçsın önünden O'ndan nefret edenler!
2Dağıtsın onları dağılan duman gibi;
Ateşin karşısında eriyen balmumu gibi
Yok olsun kötüler Tanrı'nın önünde!
3Ancak doğrular sevinsin,
Bayram etsinler Tanrı'nın önünde,
Neşeyle coşsunlar.
4Tanrı'ya ezgiler söyleyin, adını ilahilerle övün,
Çölleri geçecek biniciye yol hazırlayın[a];
O'nun adı RAB'dir, bayram edin önünde!
5Kutsal konutundaki Tanrı,
Öksüzlerin babası, dul kadınların savunucusudur.
6Tanrı kimsesizlere ev verir,
Tutsakları özgürlüğe ve gönence kavuşturur,
Ama başkaldıranlar kurak yerde oturur.
7 Ey Tanrı, sen halkına öncülük ettiğinde,
Çölde yürüdüğünde, Sela
8Yer sarsıldı,
Göklerden yağmur boşandı Tanrı'nın önünde,
Sina Dağı sarsıldı
Tanrı'nın, İsrail'in Tanrısı'nın önünde.
9Bol yağmurlar yağdırdın, ey Tanrı,
Canlandırdın yorgun düşen yurdunu.
10Halkın oraya yerleşti,
İyiliğinle mazlumların geçimini sağladın, ey Tanrı.
11Rab buyruk verdi,
Büyük bir kadın topluluğu duyurdu müjdeyi:
12“Kaçıyor, kaçıyor orduların kralları!
Evi bekleyen kadınlar ganimeti paylaşıyor.
13Ağılların arasında uyurken,
Kanatları gümüş, tüyleri pırıl pırıl altınla kaplı
Bir güvercine benzersiniz.”
14Her Şeye Gücü Yeten, kralları dağıtırken,
Sanki Salmon Dağı'na kar yağıyordu.
15Ey Başan Dağı, Tanrı Dağı!
Ey Başan Dağı, dorukları ulu dağ!
16Ey ulu dağlar, niçin yan gözle bakıyorsunuz
Tanrı'nın yerleşmek için seçtiği dağa?
Evet, RAB orada sonsuza dek oturacaktır.
17Tanrı'nın savaş arabaları sayısızdır,
Rab kutsallık içinde Sina'dan geldi.
18 Sen yükseğe çıktın, tutsakları peşine taktın,
İnsanlardan, başkaldıranlardan bile armağanlar aldın,
Oraya yerleşmek için, ya RAB Tanrı.
19Her gün yükümüzü taşıyan Rab'be,
Bizi kurtaran Tanrı'ya övgüler olsun. Sela
20Tanrımız kurtarıcı bir Tanrı'dır,
Ölümden kurtarış yalnız Egemen RAB'be özgüdür.
21Kuşkusuz Tanrı düşmanlarının başını,
Suçlu yaşayanların kıllı kafasını ezer.
22Rab, “Onları Başan'dan,
Denizin derinliklerinden geri getireceğim” der,
23“Öyle ki, ayaklarını düşmanlarının kanına batırasın,
Köpeklerinin dili de onlardan payını alsın.”
24Ey Tanrı, senin zafer alayını,
Tanrım'ın, Kralım'ın kutsal yere törenle gelişini gördüler:
25Başta okuyucular, arkada çalgıcılar,
Ortada tef çalan genç kızlar.
26“Ey sizler, İsrail soyundan gelenler,
Toplantılarınızda Tanrı'ya, RAB'be övgüler sunun!”
27Önde en küçük oymak Benyamin,
Kalabalık halinde Yahuda önderleri,
Zevulun ve Naftali önderleri oradalar!
28-29Ey Tanrı, Yeruşalim'deki tapınağından göster gücünü,
Bizim için kullandığın gücünü, ey Tanrı.
Krallar sana armağanlar sunacak.
30Azarla kamışlar arasında yaşayan hayvanı,
Halkların buzağılarıyla boğalar sürüsünü[b],
Çiğne ayaklarınla gümüşe gönül verenleri,
Dağıt savaştan zevk alan halkları!
31Mısır'dan elçiler gelecek,
Kûşlular ellerini Tanrı'ya doğru kaldırıverecek.
32Ey yeryüzünün krallıkları, Tanrı'ya ezgiler söyleyin,
İlahilerle övün Rab'bi, Sela
33Göklere, kadim göklere binmiş olanı.
İşte sesiyle, güçlü sesiyle gürlüyor!
34Tanrı'nın gücünü tanıyın;
O'nun yüceliği İsrail'in üzerinde,
Gücü göklerdedir.
35Ne heybetlisin, ey Tanrı, tapınağında!
İsrail'in Tanrısı'na,
Halkına güç, kudret veren Tanrı'ya övgüler olsun!
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

65:1-68:35 Övgü temasının hâkim olduğu dört mezmur. Tanrı’nın yaptıklarını gören dünyadaki tüm insanlar İsrail’in Tanrısı’na övgü ilahileri söylemelidir (bkz. Mez.46:10’a ait not). Çünkü Tanrı tüm yaratılışa bir düzen getirmiş, insanların bereketli biçimde yararlanması için yaratılışı verimli kılmıştır ve halkını her zaman kurtarmıştır.
Mez.68 Mezmurda, Tanrı’nın halkı güvenliğe kavuşana ve dünyanın tüm krallıkları İsrail’in Tanrısı’na övgüler sunana dek Tanrı’nın gücünü göstermeye devam etmesine yönelik bir dua bulunur. Mezmur, Yeruşalim’deki tapınağa doğru topluca yapılan törensel yürüyüş sırasında okunmuş olabilir (bkz. Mez.24; 47; 118; 132’ye ait notlar). Mezmurun ilk yarısı (Mez.68:1-18), Tanrı’nın Sina Dağı’ndan (Musa’nın günlerinde) çölden geçişi ve vaat edilmiş toprakları fethetmesinden Siyon Dağı’na (Davut’un günlerine, örn. 2Sa.5:6-8; 6. bölüm) zafer içinde yürüyüşünü kutlar. Mezmurun ikinci yarısı (2Sa.68:19-35), halkının kurtuluşu tamamlanıncaya ve Tanrı’nın her şeyin üzerinde egemenliği övgü ezgileri eşliğinde evrensel olarak kabul edilinceye dek Tanrı’nın zaferlerinin süreceği beklentisini dile getirmektedir. İlk kiliseler bu mezmuru Mesih’in dirilişi, göğe yükselişi, şimdiki egemenliğini ve kilisesinin dünya karşısında kazanacağı nihai zaferin ön bildirisi olarak kabul etmiştir (bkz. Ef.4:8-13 ve ilgili notlar; ayrıca bkz. Mez.65-68’e ait not).
Mez.68 başlık Müzik şefi için Bkz. Mez.4 başlığa ait not. İlahi Bkz. Mez.30 başlığa ait not.
68:1-3 Bkz. Say.10:33-35.
68:1 dağılsın düşmanları Bkz. Mez.68:30’a ait not.
68:3 doğrular Tanrı’nın egemenliğine karşı gelen halklardan (“kötüler”, Mez.68:2) ayrı tutulan ve Tanrı’ya adanmış olan halk, İsrailliler.
68:4 Çölleri geçecek biniciye yol hazırlayın İbranice’den, “Bulutlara binmiş olana ezgiler sunun” diye de çevrilir. adını Bkz. Mez.5:11’e ait not.
68:6 kimsesizlere ev verir Bkz. Çık.1:21; Rut.4:14-17; 1Sa.2:5. Tutsakları... kavuşturur İsrailliler’i Mısırlılar’ın elinden kurtardığı gibi (bkz. Mez.69:33; Mez.107:10,Mez.107:14). başkaldıranlar Bkz. Mez.68:18; Mez.66:7’ye ait notlar.
68:7-10 Tanrı’nın Sina’dan vaat edilmiş topraklara kadar çöl boyunca İsrailliler’e öncülük edişi anılıyor (bkz. Hak.5:4-5; Hab.3:3-6).
68:8 Yer sarsıldı Sina Dağı’nın sarsılması (bkz. Çık.19:18). Göklerden yağmur boşandı Hak.5:4’te olduğu gibi burada da, Tanrı’nın ihtişamının bir sergilenişi olarak yağmurla yer sarsıntısı birbiriyle ilişkilidir (ayrıca bkz. Mez.68:9).
68:10 oraya Vaat edilmiş topraklara. İyiliğinle Bkz. Mez.65:11 ve ilgili not. geçimini sağladın Kenan topraklarının ürünüyle (bkz. Yşu.5:11-12).
68:11-14 Tanrı’nın Kenan toprakları üzerinde kazandığı zaferler hatırlanıyor.
68:11 buyruk verdi Bkz. Çık.23:22-31; Yas.7:10-24; Yas.11:23-25; Yşu.1:2-6. müjdeyi Tanrı’nın zaferlerini (bkz. Çık.15:1-21; 1Sa.18:6-7; 2Ta.20:26-28). duyurdu Bkz. Mez.40:9 ve ilgili not.
68:13 Ağılların arasında uyurken Ordugâhta dinlenirken. Kanatları gümüş... güvercine benzersiniz Krş. Mez.74:19 ve ilgili not. İsrailliler ordugâhta kalmasına karşın, Kenanlı krallardan yağmalanan gümüş ve altınla zenginleşmişti (bkz. Yşu.2:8-11; Yşu.5:1; Yşu.6:16; 2Sa.5:24; 2Kr.7:5-7; 2Kr.19:35; 2Ta.20:22-30).
68:14 Her Şeye Gücü Yeten Bkz. Yar.17:1’e ait not. Sanki Salmon Dağı’na kar Salmon, Şekem yakınlarında bulunan dağın adıydı (bkz. Hak.9:46-48). Burada “kar”, kaçan kralların savaş alanında terk ettiği silahlar veya yere serilen cesetler olabilir (bkz. 2Kr.7:15).
68:15-16 Başan Dağı’nı çevreleyen dağlar (yüksek Hermon Dağı dâhil) coğrafi olarak Siyon Dağı’ndan daha yüksek olduğu halde Tanrı’nın, tapınağı için Siyon Dağı’nı seçerek onu dağların en yücesi yaptığından söz edilir (bkz. Mez.48:2 ve ilgili not).
68:17 Tanrı’nın savaş arabaları Tanrı’nın kudretli göksel ordusu (bkz. 2Kr.6:17; Hab.3:8,Hab.3:15).
68:18 yükseğe Siyon Dağı üzerine kurulu olan tapınağa (bkz. Mez.47:5-6 ve ilgili not; ayrıca bkz. Mez.7:7). tutsakları peşine taktın... armağanlar aldın Savaş alanında zafer kazanan kral gibi (bkz. 2Ko.2:14 ve ilgili not). başkaldıranlardan Tanrı’nın yönetimine karşı gelenler (bkz. Mez.68:6 ve Mez.66:7’ye ait not), O’na teslim olmak ve armağanlar vermek zorunda kaldılar. Oraya yerleşmek için Cümle, “Sen yükseğe çıktın” ifadesiyle tamamlanır. Pavlus bu ayeti göğe çıkan Mesih’e atfederek (bkz. Ef.4:8-13 ve ilgili notlar) Mesih’in göğe yükselişinin, Tanrı’nın kraliyet kenti Yeruşalim’de kurulan egemenliğin bir devamı ve gerçekleşmesi olduğunu ifade etti.
68:19-23 Halkının düşmanlarından kurtuluşu tamamlanana dek Tanrı’nın zaferle sonuçlanan savaşlarının süreceği umudu sevinçle ifade ediliyor.
68:19 yükümüzü taşıyan ‘Düşmana köle olmaktan kaynaklanan yüklerimizden bizi kurtaran’ anlamında (bkz. Mez.81:6; Yşa.9:4; Yşa.10:27; ayrıca bkz. Mez.55:22; Yşa.46 :4).
68:20 Ölümden kurtarış Düşmanların elinden, ayrıca muhtemelen en büyük düşman olan ölümden (bkz. Mez.6:5; Mez.16:9-11; Mez.17:15; Mez.49:14-15’e ait notlar).
68:21 kafasını ezer Bkz. Say.24:17.
68:22 Onları Tanrı’nın ve ordusunun zafer içinde ilerleyişi karşı sında kaçan düşmanları (bkz. Mez.68:12,Mez.68:17). Başan’dan Bkz. Mez.68:15. Şeria Irmağı’nın doğusunda bulunan yüksek düzlük. Denizin Hiçbir düşmanın kaçamayacağı Akdeniz (bkz. Amo.9:1-4).
68:23 Bkz. Mez.58:10’a ait not.
68:24-27 Tören alayı tapınağa yaklaşıyor (bkz. Mez.24; 47).
68:25 tef çalan genç kızlar Bkz. Yer.31:4’e ait not.
68:27 Küçük Benyamin oymağından güçlü Yahuda’ya, güneyli oymaklardan kuzeyli oymaklara kadar tüm İsrail halkı, tören alayı içinde temsil edilmektedir. Önce... Benyamin Muhtemelen İsrail’in düşmanları karşısında ilk zaferi kazanan ilk İsrail kralı (Saul), Benyamin oymağından geldiği için (bkz. 1Sa.11:11; 1Sa.14:20-23).
68:28-29 sana armağanlar sunacak Egemenliğine son verilmiş kralların galip gelen krala armağanlar getirmesi gibi (bkz. 2Sa.8:2,2Sa.8:6,2Sa.8:10; 2Kr.3:4).
68:30 Burada geçen “hayvan” Mısır’ı, “buzağılarla boğalar” ise irili ufaklı ulusları veya önderleri simgelemektedir. kamışlar arasında yaşayan hayvanı Bkz. Hez.29:3. Dağıt... halkları İsrail’in barışa kavuşması için (bkz. Mez.68:1; Mez.46:9; Mez.48:4-7; Mez.65:7; Mez.76:3). Mısır düşman ulusları temsil ediyor olabilir.
68:32-35 Göklerde egemenlik süren ve yeryüzündeki tahtını Yeruşalim’deki tapınağına kurmuş olan İsrail’in Tanrısı’nı övmeleri için tüm krallıklara çağrı yapılmaktadır (bkz. Mez.47).
68:33 Bkz. Mez.68:4 ve ilgili not. güçlü sesiyle gürlüyor Bkz. Mez.29:3-9.

Videolar

Mezmurlar Girişi

Mezmurlar (Zebur diye de bilinir) ilahi ve dua kitabıdır. Uzun bir süre içinde farklı yazarlar tarafından yazılmıştır. İsrailliler bu dua ve ilahileri kendi tapınmalarında kullanıyorlardı.

Bu ilahileri birkaç sınıfa ayırabiliriz: Övgü ve tapınma ilahileri, ağıtlar; yardım, korunma ve kurtuluş için edilen dualar; bağışlanmak için yalvarışlar; Tanrı'nın kutsamasına karşı şükran ilahileri; düşmanın cezalandırılması için dilekler. Bu dualar kişi ve ulus adına edilirdi. Bazıları kişinin en derin duygularını yansıtırken, bazıları da Tanrı halkının duygu ve gereksinimlerini dile getirir.

Mezmurlar şiir kitabıdır. İbrani şiirinin en belirgin özelliği paralelizmdir. Paralelizm birinci dizedeki konuyu ikinci ya da üçüncü dizelerde de farklı biçimlerde tekrarlamaktır. İkinci ve üçüncü dizeler aynı konuyu karşıt biçimde geliştirir, tasvir eder ya da doruğa ulaştırır.

9+10, 34, 37, 111, 112, 119 ve 145. mezmurlar akrostiş biçimde yazılmıştır, yani ayetler sırasıyla İbrani alfabesinin harfleriyle başlar.

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş