Mezmurlar 107

107 5.KİTAP
107. Mezmur
1 RAB'be şükredin, çünkü O iyidir,
Sevgisi sonsuzdur.
2Böyle desin RAB'bin kurtardıkları,
Düşman pençesinden özgür kıldıkları,
3Doğudan, batıdan, kuzeyden, güneyden[a],
Bütün ülkelerden topladıkları.
4Issız çöllerde dolaştılar,
Yerleşecekleri kente giden bir yol bulamadılar.
5Aç, susuz,
Sefil oldular.
6O zaman sıkıntı içinde RAB'be yakardılar,
RAB kurtardı onları dertlerinden.
7Yerleşecekleri bir kente varıncaya dek,
Onlara doğru yolda öncülük etti.
8Şükretsinler RAB'be sevgisi için,
İnsanlar yararına yaptığı harikalar için.
9Çünkü O susamış canın susuzluğunu giderir,
Aç canı iyiliklerle doyurur.
10Zincire vurulmuş, acıyla kıvranan tutsaklar,
Karanlıkta, zifiri karanlıkta oturmuştu.
11Çünkü Tanrı'nın buyruklarına karşı çıkmışlardı,
Küçümsemişlerdi Yüceler Yücesi'nin öğüdünü.
12Ağır işlerle hayatı onlara zehir etti,
Çöktüler, yardım eden olmadı.
13O zaman sıkıntı içinde RAB'be yakardılar,
RAB kurtardı onları dertlerinden;
14Çıkardı karanlıktan, zifiri karanlıktan,
Kopardı zincirlerini.
15Şükretsinler RAB'be sevgisi için,
İnsanlar yararına yaptığı harikalar için!
16Çünkü tunç kapıları kırdı,
Demir kapı kollarını parçaladı O.
17Cezalarını buldu aptallar,
Suçları, isyanları yüzünden.
18İğrenir olmuşlardı bütün yemeklerden,
Ölümün kapılarına yaklaşmışlardı.
19O zaman sıkıntı içinde RAB'be yakardılar,
RAB kurtardı onları dertlerinden.
20Sözünü gönderip iyileştirdi onları,
Kurtardı ölüm çukurundan.
21Şükretsinler RAB'be sevgisi için,
İnsanlar yararına yaptığı harikalar için!
22Şükran kurbanları sunsunlar
Ve sevinç çığlıklarıyla duyursunlar O'nun yaptıklarını!
23Gemilerle denize açılanlar,
Okyanuslarda iş yapanlar,
24RAB'bin işlerini,
Derinliklerde yaptığı harikaları gördüler.
25Çünkü O buyurunca şiddetli bir fırtına koptu,
Dalgalar şaha kalktı.
26Göklere yükselip diplere indi gemiler,
Sıkıntıdan canları burunlarına geldi gemicilerin,
27Sarhoş gibi sallanıp sendelediler,
Ustalıkları işe yaramadı.
28O zaman sıkıntı içinde RAB'be yakardılar,
RAB kurtardı onları dertlerinden.
29Fırtınayı limanlığa çevirdi,
Yatıştı dalgalar;
30Rahatlayınca sevindiler,
Diledikleri limana götürdü RAB onları.
31Şükretsinler RAB'be sevgisi için,
İnsanlar yararına yaptığı harikalar için!
32Yüceltsinler O'nu halk topluluğunda,
Övgüler sunsunlar ileri gelenlerin toplantısında.
33Irmakları çöle çevirir,
Pınarları kurak toprağa,
34Verimli toprağı çorak alana,
Orada yaşayanların kötülüğü yüzünden.
35Çölü su birikintisine çevirir,
Kuru toprağı pınara.
36Açları yerleştirir oraya;
Oturacak bir kent kursunlar,
37Tarlalar ekip bağlar diksinler,
Bol ürün alsınlar diye.
38RAB'bin kutsamasıyla,
Çoğaldılar alabildiğine,
Eksiltmedi hayvanlarını.
39Sonra azaldılar, alçaldılar,
Baskı, sıkıntı ve acı yüzünden.
40 RAB rezalet saçtı soylular üzerine,
Yolu izi belirsiz bir çölde dolaştırdı onları.
41Ama yoksulu sefaletten kurtardı,
Davar sürüsü gibi çoğalttı ailelerini.
42Doğru insanlar görüp sevinecek,
Kötülerse ağzını kapayacak.
43Aklı olan bunları göz önünde tutsun,
RAB'bin sevgisini dikkate alsın.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

Mez.107 RAB’bin kendisine yakaranları kurtarırken gösterdiği tükenmez sevginin övülmesi için yapılan çağrıdır. Mezmurun üslubu Mez.104-106’ya benzer. Giriş (Mez.107:1-3) ve sonuç (Mez.107:43) arasında altı kıta yer alır. Bu kıtaların son ikisi (Mez.107:33-38,Mez.107:39-42), öğretici niteliktedir; geri kalan dört kıtanın (tekrar eden iki farklı nakarat ile belirlenirler: Mez.107:6,Mez.107:13,Mez.107:19,Mez.107:28; Mez.107:8,Mez.107:15,Mez.107:21,Mez.107:31) ilkinde ve sonuncusunda Tanrı’nın ihtiyaç içindekilere yardım etmesinden söz edilir (Mez.107:4-9,Mez.107:23-32); ortadaki iki kıtada ise yabancılara tutsak olma (Mez.107:10-16) ve hastalık (Mez.107:17-22) cezalarından kurtarılma temaları işlenmektedir.
107:1 Bkz. Mez.106:1 ve ilgili not; ayrıca bkz. Yer.33:10-11. şükredin Bkz. Mez.107:8,Mez.107:15,Mez.107:21,Mez.107:31; ayrıca bkz. Mez.100 başlığa ait not. Sevgisi Bkz. Mez.107:8,Mez.107:15,Mez.107:21,Mez.107:31,Mez.107:43; ayrıca bkz. Mez.6:4’e ait not.
107:3 ülkelerden Asur (bkz. 2Kr.17:6) ve Babil sürgünü (bkz. 2Kr.24:14-16; 2Kr.25:11,2Kr.25:26; krş. Neh.1:8; Est.8:5,Est.8:9,Est.8:13) sonucu dağı ldıkları yerlerden. güneyden İbranice’den birebir çevirisi: “denizden”.
107:6 Bkz. Mez.107:6,Mez.107:13,Mez.107:19,Mez.107:28; ayrıca bkz. Mez.107:8 ve ilgili not.
107:8 Bkz. Mez.107:15,Mez.107:21,Mez.107:31; ayrıca bkz. Mez.107:6 ve ilgili not; ayrıca bkz. Mez.42-43’e ait not. harikalar Bkz. Mez.9:1’e ait not.
107:9 Bkz. Mez.107:5; ayrıca bkz. Mez.105:40-41.
107:10-16 Bkz. Mez.107:17-20,Mez.107:33-42 ve ilgili not.
107:10 tutsaklar Burada yabancılara tutsak olanlar anlamına gelir; ancak EskiAntlaşma yazarları sıkıntılı zamanlar için de tutsaklık benzetmesini kullanırlardı (bkz. Yşa.28:22; Ağı.3:7). Karanlıkta, zifiri karanlıkta Bkz. Mez.18:28; Yşa.5:30; Yşa.8:22; Yşa.59:9; ayrıca bkz. Mez.44:19’a ait not.
107:11 öğüdünü Bkz. Mez.73:24 ve ilgili not.
107:12 Çöktüler Bkz. Mez.31:10; Mez.109:24; Yşa.40:30; Zek.Yşa.12:8.
107:13 yakardılar Bkz. Mez.107:6’ya ait not.
107:16 Bkz. Yşa.45:2. tunç kapıları Kent kapıları genelde tahtadan yapılırdı; burada kapının sağlamlığını belirtmek amacıyla dönemin en sağlam malzemelerinden biri olan tunçtan söz edilir (bkz. 1Kr.4:13; krş. Yer.1:18). Demir kapı kollarını Kent kapılarını sağlamlaştırmak için kullanılan sürgüler (bkz. Yas.3:5; Yer.51:30). “Demiri... tuncu kimse kırabilir mi?” dönemin bilinen bir özdeyişiydi (bkz. Yer.15:12).
107:17 Cezalarını buldu Bkz. Lev.26:16,Lev.26:25; Yas.28:20-22,Yas.28:35,Yas.28:58-61. aptallar Bkz. Yer.4:22; ayrıca krş. Mez.107:43 ile Özd.1:7.
107:18 Ölümün kapılarına Bkz. Mez.9:13; Eyü.17:16’ya ait not; ayrıca bkz. Eyü.38:17; Mat.16:18.
107:19 yakardılar Bkz. Mez.107:6’ya ait not.
107:20 Sözünü Burada Tanrı’nın amacını gerçekleştiren bir araç söz konusudur (bkz. Mez.147:15; ayrıca bkz. Mez.23:6’ya ait not).
107:22 Şükran kurbanları Bkz. Lev.7:12-15; Lev.22:29-30. duyursunlar O’nun yaptıklarını Bkz. Mez.7:17 ve Mez.28:5’e ait notlar. İkinci ve üçüncü kıtalar (bkz. Mez.107:9,Mez.107:16) gibi, dördüncü ve beşinci kıtalar (bkz. Mez.107:22,Mez.107:32) da son dizeleri bakımından birbirlerine benzer.
107:23-32 İsrailliler deniz yolunu kullanarak ticaret yapıyorlardı (bkz. Yar.49:13; Hak.5:17; 1Kr.9:26-28; 1Kr.10:22).
107:23 Okyanuslarda Bkz. Mez.29:3.
107:24 Derinliklerde yaptığı harikaları Bkz. Yun.1. bölüm; Elç.27. bölüm.
107:32 Bkz. Mez.107:22 ve ilgili not. ileri gelenlerin Bkz. Çık.3:16’ya ait not.
107:33-42 RAB’bin, halkını yola getirmek için verimli toprakları (Mez.107:34) neredeyse bir çöle çevirmesi (bkz. 1Kr.17:1-7; 2Kr.8:1), ancak sonradan orada yaşayıp zenginleşsinler diye (2Kr.107:36) ülkeyi tekrar eski haline getirmesi ile ilgili öğretici bir ek. Tanrı ülkeyi harap eden ve halkı sürgüne gönderen güçlü ordular gönderir (örn.Asurlular, 2Kr.17:3-6; Babilliler, 2Kr.24:10-17; 2Kr.25:1-26), ancak sonra halkını kurtarır (2Kr.107:41).
107:40 Krş. Eyü.12:21,Eyü.12:24. Soylular tarafından yönetilen halkın zengin kesimi, kendilerini kutsayan Tanrı’ya sırtlarını döndü (bkz. Yas.31:20; Yas.32:15); bu yüzden Tanrı onları çöle gönderdi (bkz. Yas.32:10; Hoş.2:3,Hoş.2:14 ve ilgili not).
107:41 yoksulu Bkz. Mez.107:39; ayrıca bkz. Mez.9:18 ve ilgili not.
107:42 Bkz. Mez.107:33-41; bkz. Eyü.5:16. Doğru insanlar... Kötüler Özdeyişler’de bu karşılaştırmaya sıkça yer verilir (bkz. Özd.2:21-22; Özd.11:6-7; Özd.12:6; Özd.14:11; Özd.15:8; Özd.21:18,Özd.21:29; Özd.29:27).
107:43 Aklı olan Bkz. Yas.32:29; Hoş.14:9. bunları Mez.107:33-42’de verilen bilgileri. RAB’bin sevgisini dikkate alsın Mez.107:4-32’nin teması.

Videolar

Mezmurlar Girişi

Mezmurlar (Zebur diye de bilinir) ilahi ve dua kitabıdır. Uzun bir süre içinde farklı yazarlar tarafından yazılmıştır. İsrailliler bu dua ve ilahileri kendi tapınmalarında kullanıyorlardı.

Bu ilahileri birkaç sınıfa ayırabiliriz: Övgü ve tapınma ilahileri, ağıtlar; yardım, korunma ve kurtuluş için edilen dualar; bağışlanmak için yalvarışlar; Tanrı'nın kutsamasına karşı şükran ilahileri; düşmanın cezalandırılması için dilekler. Bu dualar kişi ve ulus adına edilirdi. Bazıları kişinin en derin duygularını yansıtırken, bazıları da Tanrı halkının duygu ve gereksinimlerini dile getirir.

Mezmurlar şiir kitabıdır. İbrani şiirinin en belirgin özelliği paralelizmdir. Paralelizm birinci dizedeki konuyu ikinci ya da üçüncü dizelerde de farklı biçimlerde tekrarlamaktır. İkinci ve üçüncü dizeler aynı konuyu karşıt biçimde geliştirir, tasvir eder ya da doruğa ulaştırır.

9+10, 34, 37, 111, 112, 119 ve 145. mezmurlar akrostiş biçimde yazılmıştır, yani ayetler sırasıyla İbrani alfabesinin harfleriyle başlar.

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş