Mezmurlar 3

3
3. Mezmur
Davut'un oğlu Avşalom'dan kaçtığı zaman yazdığı mezmur
1Ya RAB, düşmanlarım ne kadar çoğaldı,
Hele bana karşı ayaklananlar!
2Birçoğu benim için:
“Tanrı katında ona kurtuluş yok!” diyor. Sela[a]
3Ama sen, ya RAB, çevremde kalkansın,
Onurum, başımı yukarı kaldıran sensin.
4RAB'be seslenirim,
Yanıtlar beni kutsal dağından. Sela
5Yatar uyurum,
Uyanır kalkarım, RAB destektir bana.
6Korkum yok
Çevremi saran binlerce düşmandan.
7Ya RAB, kalk, ey Tanrım, kurtar beni!
Vur bütün düşmanlarımın çenesine,
Kır kötülerin dişlerini.
8Kurtuluş RAB'dedir,
Halkının üzerinde olsun bereketin! Sela
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

Mez.3 Birçok düşmanın tehdidi altında olmasına rağmen, mezmur yazarı RAB’be güvenle dua etmektedir. Bu mezmur, Mez.4 ile birlikte ele alınmalıdır. Uyanma (sabah) ve uykuyla (gece) ilgili peş peşe gelen bu dualar, Tanrı’nın, şartlar veya ihtiyaçlar ne olursa olsun, doğru kişiyi gece gündüz gözettiğini vurgular.
Mez.3 başlık Davut’un... kaçtığı zaman Bkz. 2Sa.15:13-17:22.
3:2 Bkz. Mez.22:7-8; Mez.71:10-11. Bu tür saldırılar, kralın “zayıf düştüğü” ve (Mez.71 ve 109’da olduğu gibi) Tanrı tarafından terk edildiği düşünüldüğü zamanlarda sıklaşırdı. Bu durumlarda Tanrı artık onunla beraber olmadığı için kralın ulusun güvenliğini sağlayamayacağı düşünülürdü (bkz. 1Sa.25:28; 2Sa.3:18; 2Sa.7:8-11).
3:3 kalkansın İsrailliler Davut soyundan gelen kralı koruyucuları olarak görürlerdi (bkz. Mez.84:9; Mez.89:18; krş. Yar.15:1). Kutsal Kitap’ta bu ifadeyle RAB’bin, halkının koruyucusu olduğu vurgulanır (bkz. Mez.18:2,Mez.18:30; Mez.28:7; Mez.33:20; Mez.84:11; 93-100; Mez.115:9-11; Yas.33:2 9). Onurum Bu bağlamda Davut, RAB’bin kendisini onurlu bir konuma (İsrail’in koruyucusu olan kral olmaya) yükseltmesinden söz ediyor. başımı yukarı kaldıran sensin Düşman karşısında zafer kazandığında.
3:4 seslenirim, Yanıtlar beni Bkz. Mez.118:5’e ait not. kutsal dağından Siyon Dağı’ndan (bkz. Mez.2:6’ya ait not; Mez.48’e ait not).
3:5 Bkz. Mez.3’e ait not; Mez.4:8.
3:7 kalk Mezmur yazarı, RAB’bin kendi uğruna hemen harekete geçmesini diliyor (bkz. Çık.12:31; Yas.2:13; Hak.7:9). Kır... dişlerini ‘Etkisiz hale getir’ anlamındadır (bkz. Mez.7:2’ye ait not).
3:8 Kurtuluş RAB’dedir Kutsal Kitap’taki en önemli inanç bildirilerinden biri. Bu inanç RAB’be edilen duaların ve bütün yakarışların temelidir. Edilen duanın işitileceğine veya işitildiğine duyulan güvenin duanın bitiminde ifade edilmesi Mezmurlar’ın genel özelliğidir (bkz. örn. Mez.6:8-10; Mez.10:16-18; Mez.13:5-6; bkz. Mez.12:5-6’ya ait not). Halkının üzerinde olsun bereketin Bkz. Mez.28:8-9.

Videolar

Mezmurlar Girişi

Mezmurlar (Zebur diye de bilinir) ilahi ve dua kitabıdır. Uzun bir süre içinde farklı yazarlar tarafından yazılmıştır. İsrailliler bu dua ve ilahileri kendi tapınmalarında kullanıyorlardı.

Bu ilahileri birkaç sınıfa ayırabiliriz: Övgü ve tapınma ilahileri, ağıtlar; yardım, korunma ve kurtuluş için edilen dualar; bağışlanmak için yalvarışlar; Tanrı'nın kutsamasına karşı şükran ilahileri; düşmanın cezalandırılması için dilekler. Bu dualar kişi ve ulus adına edilirdi. Bazıları kişinin en derin duygularını yansıtırken, bazıları da Tanrı halkının duygu ve gereksinimlerini dile getirir.

Mezmurlar şiir kitabıdır. İbrani şiirinin en belirgin özelliği paralelizmdir. Paralelizm birinci dizedeki konuyu ikinci ya da üçüncü dizelerde de farklı biçimlerde tekrarlamaktır. İkinci ve üçüncü dizeler aynı konuyu karşıt biçimde geliştirir, tasvir eder ya da doruğa ulaştırır.

9+10, 34, 37, 111, 112, 119 ve 145. mezmurlar akrostiş biçimde yazılmıştır, yani ayetler sırasıyla İbrani alfabesinin harfleriyle başlar.

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş